Ilustrační foto: Matej Kastelic

Do Plzně se sjely špičky v oblasti ukládání energie z obnovitelných zdrojů

Plzeňský workshop, který dnes začíná a na němž se setkají účastníci projektu a špičky v oboru redoxních průtokových baterií, má podtitul „Zásadní role energetického přechodu: redoxní průtokové baterie a jejich budoucnost ve skladování energie“.

Skladování energie – to je v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů klíčové téma. Institut Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni, který se mimo jiné věnuje vývoji řešení pro ekologické zdroje energie, se podílí na evropském projektu HIGREEW, zaměřeném na redoxní průtokové baterie a možnosti, které mohou nabídnout. Za podpory španělského výzkumného centra CIC energiGUNE, které je koordinátorem projektu, nizozemské společnosti Uniresearch a českého startupu Pinflow Energy Storage pozvalo výzkumné centrum NTC do Plzně členy tohoto evropského projektu. Právě nyní se proto ve Velkém sále Plzeňského Prazdroje uskutečňuje první projektový workshop. Probíhat bude hybridní formou – prezenčně v Plzni, odkud bude vysílán online.

Vzhledem k dekarbonizaci naší společnosti a stále častějšímu využívání obnovitelných zdrojů energie získávají redoxní průtokové baterie stále více na významu. Výroba například solární nebo větrné energie má přerušovaný charakter. Právě díky redoxním průtokovým bateriím lze vyrobenou energii kdykoliv využívat. Navíc jsou nehořlavé a nevýbušné a jejich ohromnou výhodou je životnost, která je delší než 25 let,“ upozorňuje Jiří Vrána z výzkumného centra NTC a jeden ze zakladatelů startupu Pinflow Energy Storage.

Projekt HIGREEW si klade za cíl vyvinout nízkonákladovou redoxní průtokovou baterii (redox flow battery – RFB) s organickými elektrolyty na vodné bázi, která bude šetrná k životnímu prostředí, bude mít vysokou energetickou a výkonovou hustotu a zároveň bude mít maximální životnost a účinnost při minimálních nákladech. Čtyřletý projekt, který je financovaný z evropských fondů Komise pro výzkum a inovace, začal v roce 2019 a je v něm zapojeno deset organizací z šesti různých zemí.

Plzeňský workshop má podtitul: „Zásadní role energetického přechodu: redoxní průtokové baterie a jejich budoucnost ve skladování energie“. První den je určen pro širokou veřejnost se zájmem o RFB, druhý den budou následovat technické prezentace. Akce je v angličtině.

Účastníkům nabídneme vhled do problematiky redoxních průtokových baterií, skladování energie a jejich klíčové roli v energetickém přechodu se zaměřením na organické elektrolyty. Experti v oboru budou prezentovat a diskutovat technické aspekty RFB a srovnávat je s alternativami. Zodpovíme otázky ohledně jejich výkonu, životnosti, účinnosti, údržby a nákladů. Prezentující rovněž nastíní jejich technickou vyspělost a potenciál pro další rozvoj,“ shrnul program akce ještě před jejím započetím Miloš Svoboda, vedoucí výzkumného týmu Inženýrství elektrochemických procesů z NTC.

Mezi prezentujícími vystoupí například Peter Fischer z Fraunhoferova institutu pro chemické technologie, Anthony Price – generální tajemník asociace Flow Batteries Europe, či Michael J. Aziz z Harvardské školy inženýrství a aplikovaných věd J.A. Paulsona, divize Centra pro životní prostředí Harvardské univerzity. On-line pozvání přijala také Aleksandra Kronberga a Johan Blondelle z Evropské komise.

Autor: Šárka Stará 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno, zdroj: https://info.zcu.cz