Domovní čistírny odpadních vod TOPAS pro nové tisíciletí

Koupili byste si dnes pračku bez automatického programu? Pořídili byste si dnes nové auto bez vybavení, které hlásí závady a monitoruje spotřebu? Umíte si dnes představit televizi bez dálkového ovládání? Z tohoto pohledu se zdá neuvěřitelné, že existuje absolutní převaha výrobců čistíren a tím pádem i jejich zákazníků, kteří si pořizují čistírny odpadních vod bez automatického řízení, jen s manuální obsluhou, zahrnující pravidelnou ruční regulaci kohoutů podle dodaného návodu.

Spočívá příčina tohoto stavu opravdu jen v tom, že většina běžných uživatelů čistíren se v honbě za slevami a nízkou pořizovací cenou nestará o to, jak je zabezpečen řádný provoz jejich čistírny a jaká voda vytéká? A jaké to má důsledky pro životní prostředí? Proč v porovnání s novým vozem, pračkou nebo televizí nemáme stejné nároky na vývoj technologií i u domovních čistíren?

Co ukazují výsledky testování

Pod pojmem domovní čistírny (lidově čističky) odpadních vod (DČOV) se většinou rozumí zařízení pro čištění odpadních vod z objektů do velikosti 50-ti napojených obyvatel. Tyto čistírny jako průmyslové výrobky pro stavebnictví podléhají certifikaci dle evropské normy EN 12566-3. Znamená to, že jako výrobek, obdrží značku CE.

Testování dle této normy probíhá cca 10 měsíců a má ověřit funkci výrobku, je-li čistírna obsluhována přesně podle dodaného návodu k obsluze. V tomto detailu však tkví jádro problému. Výsledek testování pouze ukazuje, jak by čistírna mohla fungovat, pokud by majitel čistírny četl návod na obsluhu, rozuměl mu a navíc i čistírnu podle návodu obsluhoval. Tzn., že jednoduché, až primitivní výrobky, o které je třeba se dle návodu prakticky denně starat, dosahují při certifikaci srovnatelných výsledků jako plně automatizované čistírny, řízené počítačovou jednotkou se sofistikovaným programem, které nároky na odbornou obsluhu minimalizují.

V praxi je však situace odlišná od certifikace. Logika je jednoduchá, buď elektrokohouty ovládá počítač, který naprogramoval odborník, nebo odborník neustále manipuluje s kohouty ručně. Majitel čistírny odborníkem není, a podle toho také obvykle čistírna pracuje.

Na základě výše uvedených faktů a více než 20-ti leté zkušenosti s výrobou DČOV, přichází firma TopolWater s novelizovanou řadou čistíren TOPAS s označením TOPAS R a TOPAS S.

Čistírny TOPAS jsou vyráběny od roku 1994 dle patentu č. 282 411. Ten řešil funkci čistírny bez ručních kohoutů již v době, kdy využití počítačů pro malé čistírny bylo příliš nákladné. Těchto čistíren se v různých zemích za uplynulých 20 let vyrobilo přes 200 000 ks.

Domovní čistírna odpadních vod TOPAS S 5
Domovní čistírna odpadních vod TOPAS S 8

Automatizované řídicí systémy

Dnes však počítače tak zlevnily, že kupovat dnes DČOV s manuálním ovládáním má obdobnou logiku jako prát v neckách v době automatických praček. Je třeba si uvědomit fakt, že odpadní vody z jednoho domku mají obdobné složení jako odpadní vody z celé obce. Čištění je však u malých čistíren složitější pro větší nerovnoměrnost přítoku. Technologie s ručním ovládáním byly používány na obecních čistírnách před 30-ti lety a vyžadovaly trvalou obsluhu. Dnes by žádná obec trvalou odbornou obsluhu nezaplatila a tak je nezbytné, využívat automatizované řídicí systémy s dálkovým přenosem dat. A právě tím se liší technologie TOPAS od běžných DČOV na trhu v ČR. Jsou aplikací současné technologie čištění odpadních vod, které se běžně instalují na větších čistírnách, i na čistírny domovní.

DČOV s ručním ovládáním představují tedy technologie, které neodpovídají současnému stavu techniky. Je proto těžko pochopitelné, že dnešní stavebník nelituje času a peněz na pořízení inteligentních systémů pro vytápění, zalévání zahrady apod., a pak, aby ušetřil 10 000 Kč, si pořídí čistírnu, kterou do těchto systémů začlenit nedokáže. Navíc se o ní bude muset, prakticky denně starat. Nové čistírny TOPAS řady Automatic, do těchto inteligentních systémů plně začlenit lze.

Ve firmě TopolWater jsme využili dlouholetých zkušeností jak s domovními, tak s obecními čistírnami. Výsledkem je několik patentů, na jejichž základě bylo možné nejmodernější technologie v čistírenství miniaturizovat do funkčního zařízení i pro nejmenší typy DČOV.

V roce 2014 byla ukončena certifikace nové řady čistíren TOPAS dle nové normy pro kapacity do 50 EO a čistírny jsou tedy od tohoto roku uváděny na evropský trh.

Čistírna odpadních vod TOPAS S v provozu

Jak pracují čistírny TOPAS řady Automatic?

Podstatou je aktivační nádrž (reaktor), která se plní v rozmezí nastavených hladin a přitom se provzdušňuje. Po naplnění reaktoru se jeho provzdušňování přeruší a začne se provzdušňovat přítoková nádrž, která slouží k předčištění a zachycení hrubých nečistot. Aktivovaný kal se usadí u dna reaktoru a následně se z horní části nádrže odtáhne do odtoku vrstva vyčištěné vody speciálním patentovaným zařízením, které zabraňuje vniknutí kalu do čisté vody.

Způsob řízení procesu čištění je patentově chráněn. Řídicí jednotka má informace o ploše reaktoru a vrstvě vyčištěné vody odčerpané do odtoku a tím i informaci o skutečném množství odpadních vod v l/den. Na základě těchto informací, pak sofistikovaný program optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality vody na odtoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby elektrické energie, dávkování chemikálií apod.

Řídicí jednotka má samozřejmě i další funkce, které jsou dnes u obdobných technických výrobků běžné. Jde např. o hlášení všech možných závad s popisem na displeji, evidenci provozních hodin všech strojů, evidenci o průtoku vody čistírnou v m3/den (součet, průměr, denní max.), možnost přenosu a nastavování všech provozních dat systémem GSM apod.

Čistírny TOPAS Automatic tedy představují výrobek, jehož užitná hodnota v současné době nemá na českém ani evropském trhu konkurenci. Základní typ čistírny je možné doplnit o vestavěný pískový filtr s automatickým praním (chráněno EP), který při doplnění o UV lampu umožňuje zpětné využití vody v domácnosti nebo je vhodný pro kapénkovou zálivku. Čistírna je vybavena programem a zařízením k přesnému dávkování chemikálií. Jedná se o jedinou DČOV, kde se nastavuje pouze požadovaná koncentrace chemikálie na 1 m3 vyčištěné vody (ml/m3). Počítač trvale informuje o stavu chemikálie v zásobníku. Při úplném přerušení přítoku splašků se automaticky zapíná speciální udržovací režim, který zaručí, že čistírna je plně biologicky funkční po dobu min. tří měsíců. Jedná se tedy o DČOV plně vhodnou pro rekreační objekty. Bohužel na mnoha vodoprávních úřadech systém TOPAS neznají a tak stále na rekreační objekty doporučují systém septik + zemní filtr. Je to však logické, protože běžné DČOV v těchto podmínkách nefungují.

Konstrukční řešení

Nádrže ČOV TOPAS jsou plně samonosné, bez nutnosti obetonování stěn a patrně jako jediné mají i certifikaci pro osazení pod úroveň podzemní vody. Čistírny TOPAS R jsou určeny pro hloubku přítokové kanalizace max. 1,0 m. Čistírny TOPAS S pro hloubku přítoku 0,5–2,3 m. U čistíren TOPAS S má přítoková komora navíc funkci vyrovnávací nádrže a čerpací stanice, což umožňuje instalaci i do větších hloubek. Všechny čistírny se vyrábějí bez přítokové trubky, což umožňuje jednoduchou instalaci, kdy se přítok vyřízne až po osazení čistírny ve výšce, kde je třeba.

Technologii Topas R je možné instalovat prakticky do jakékoliv nádrže, pokud má dostatečný objem. Proto je využívána k rekonstrukci starých nebo i nových primitivních a špatně fungujících čistíren. V takovém případě, pokud by nebyl zákazník s novou technologií spokojen, má do 6 měsíců právo na vrácení zaplacené částky. Dosud se to nestalo.

Závěrem bych chtěl doporučit všem stavebníkům, aby o typu čistírny, kterou si k domku instalují, přemýšleli obdobným způsobem, jako přemýšlejí a pečlivě vybírají ostatní konstrukce a zařízení nového domu. Určitě se jim to vyplatí.

Autor: Ing. Jan Topol
Foto: Archiv firmy