Dřevěná a dřevohliníková okna TTK,výhodný luxus

Současný trend v oblasti výroby oken je z pohledu firmy TTK CZ s.r.o. zřejmý. Jsou to designová luxusní dřevohliníková okna se skrytými panty a rám i křídlo ve stejné venkovní rovině. Dále trojsklo a vysoká vzduchotěsnost u dřevěných oken, z nichž mnoho míří do pasivních domů. Celá nabídka oken této společnosti bude k vidění na veletrhu For Arch 2014. Přijďte se podívat!

Pojem výhodný luxus si zaslouží vysvětlení. Jsou to okna, která jsou hezká a architektonicky přitažlivá, ale nejen to. Jsou dlouhodobě vysoce funkční a také účinná. Tím myslíme vysokou účinnost, s jakou chrání dům před ztrátami tepla v zimě a nevítanými tepelnými zisky v létě. Připočteme-li k tomu ještě vysokou dlouhověkost okna, zejména dřevohliníkového, je to současně i nejlevnější řešení. Hliníkové obložení chrání dřevo před povětrnostními vlivy. Proto okno dlouho vydrží, zachová si špičkové vlastnosti a není třeba utrácet za jeho brzkou výměnu za nové.

Okna TTK pro pasivní dům

Jeden z nejdůležitějších a dobře měřitelných požadavků na pasivní dům se týká vzduchotěsnosti. Netěsnostmi v obvodových stěnách uniká teplý vnitřní vzduch a s ním teplo. U pasivních dřevostaveb může krom toho dojít k významné kondenzaci vzdušné vodní páry v chladných místech obvodové stěny, zejména v tepelné izolaci. Proto se u těchto domů hlídá tzv. průvzdušnost n50, která se určuje předepsaným postupem a která nesmí překročit hodnotu 0,6 h–1. Průvzdušnost n50 = 0,6 h–1 znamená, že při stálém přetlaku, nebo podtlaku venkovního vzduchu o 50 Pa (vzhledem k vnitřnímu tlaku), do celé budovy přiteče, resp. z ní odteče za jednu hodinu vzduch o objemu 60 % z celého vnitřního objemu budovy.

Během testu musí mít budova zavřená okna, která musí být také velmi těsná. Musí těsnit jak v místech uložení zasklení do okenního křídla, tak v místě tzv. funkční spáry – mezi rámem a zavřeným okenním křídlem. Toto je starost výrobce oken; společnost TTK CZ přizpůsobila požadavku na nízkou průvzdušnost výrobní technologii a poskytuje zákazníkovi požadovanou těsnost standardně.

TTK ALU pasiv

Větrání

Těsnost pasivních domů je taková, že zásobování čerstvým vzduchem vyžaduje strojní větrání. Je přitom striktní zákaz větrat, zejména v zimě, protože se plýtvá teplem a investice do pasivního domu ztrácí smysl. Co se však stane, když vypadne veřejná elektrická síť?

Běžná čtyřčlenná rodina s odrostlými dětmi, která žije v pasivním domě o objemu 300 m3, nadýchá za hodinu přibližně 400 ppm. oxidu uhličitého – CO2. Za celý den – 24 hodin – to dělá téměř 10 000 ppm. Přitom zdravotně přijatelná koncentrace pro dlouhodobý pobyt je do 1 000 ppm; čerstvý venkovní vzduch má do 400 ppm.

Podle amerického standardu ASHRAE již od 2 500 ppm vznikají při dlouhodobém pobytu trvalé zdravotní potíže a expozice 5 000 ppm (přípustný expoziční limit, PEL) předepisuje časově omezený pobyt, který se krátí s rostoucí koncentrací CO2.

Investor a budoucí majitel pasivního domu by měl požadovat, aby strojní větrání reagovalo přednostně na obsah CO2 v domovní atmosféře a udržovalo ji na úrovni do 1 000 ppm. V případě výpadku proudu by měl samočinně nastartovat záložní zdroj elektřiny, který zajistí kontinuitu větrání.

Odhad intenzity větrání v místnosti s lidmi

Okna TTK pro nepasivní dům

Pasivní dům se těší vydatné dotaci a inzerci z veřejných peněz, která vytváří dojem, že je nejen nejlepší, ale i nejlevnější. Ne vždy to ale odpovídá skutečnosti. Bylo publikováno, že dotažení energeticky úsporného domu do pasivního si žádá o dalších 200 až 500 tisíc Kč navíc. A že tyto peníze vynaložíme „jen” na to, abychom na vytápění (plynem) ušetřili cca 3 000 Kč ročně. To odpovídá návratnosti až 160 let.

Mnozí investoři proto raději investují do výroby vlastní energie z obnovitelných zdrojů. Zejména do ostrovní fotovoltaiky (pro elektrické spotřebiče i přímý odporový ohřev vody), termických kolektorů a odpovídajícího technického zázemí. Vyřeší tím nejen zmíněnou úsporu tepla 3 000 Kč ročně za vytápění, ale výrazně sníží i spotřebu energie na ohřev vody. Dům je levnější, než pasivní, a spotřebuje i méně energie, zejména neobnovitelné z veřejných sítí.

Zbudou peníze i na luxusní, ale trvanlivá, funkční a účinná okna, o kterých píšeme v tomto článku.

TTK triplex

Připojovací spára

Těsnost oken závisí také na provedení tzv. připojovací spáry, která vzniká mezi ostěním a okenním rámem při montáži okna na stavbě. To je už starost montážní firmy. Provedení spáry řeší od 1. května 2014 nová národní norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

Striktně vzato, norma je nepovinná a montážní firma se jí nemusí řídit. Investor má ale možnost, aniž by firmě komplikovaně definoval zadání, se na normu odvolat ve smlouvě o dílo a stanovit, aby ji firma dodržela. Dalším přínosem této normy je, že může zkulturnit montáž oken, zejména zhotovení připojovací spáry. Mělo by to být výhodné i pro montážní firmy.

Naprostou novinkou jsou požadavky na geometrickou přesnost rozměrů stavebního otvoru. Norma říká, že „stavební otvor pro zabudování okna nebo vnějších dveří musí být proveden v požadované přesnosti s ohledem na způsob zabudování okna nebo dveří a s ohledem na návrh provedení připojovací spáry.” Nové jsou i požadavky na rovinnost ostění otvoru a také na jeho svislost a vodorovnost. Zejména při rekonstrukcích u starších staveb se stává, že po vybourání okna dojde k narušení okolního zdiva špalet. Přesto bylo doposud okno namontováno běžně bez opravy otvoru, připojovací spára dosahovala šíře až 10 cm a byla vyplněná montážní pěnou.

Okna TTK lákají zákazníky z ČR i ze světa

Víc než třetinu produkce oken vyváži společnost TTK CZ s.r.o. do zahraničí, nejdál na Dálný východ až do Japonska. Z evropských zemí je to zejména Dánsko, kde se uplatňují dřevěná okna se specifickým jednoduchým kováním. Většina produkce, mířící do Evropy, je však dřevohliníkové okno. Příkladem je Spojené Království, zejména Anglie. Ta v podstatě nic jiného nebere a velmi si potrpí i na design.

TTK Alu contour

Konkrétně to znamená, že Británie odebírá model TTK Alu contour [1]. Vyznačuje se výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Okna navíc splňují netradiční požadavky architektů na pohledové řešení: okenní rám i křídlo jsou v jedné rovině na venkovní straně. Při pohledu na okno tu něco chybí. Chybí závěsy, přesněji závěsy tu jsou skryté oku. Stavba získává zvláštní, ale přitažlivý architektonický výraz. Jiným požadavkem bývá i zcela skrytý rám okna, opět při pohledu zvenčí.

TTK ALU contour

Pozvánka na For Arch

Přijďte se podívat na jubilejní 25. Mezinárodní stavební veletrh – FOR ARCH v Praze. A určitě tu navštivte expozici společnosti TTK CZ s.r.o. Příjemně si tu popovídáte a možná rozšíříte představy o tom, co je u stavění nejdůležitější: aby se Vám i Vašemu okolí dům líbil, dobře a pohodlně se v něm žilo. Aby sloužil především Vám, nikoliv normám a předpisům.

Literatura

[1] Hejhálek, Jiří: Dřevěná a dřevohliníková okna TTK, Stavebnictví a interiér 8/2013, www.stavebnictvi3000.cz/c4687.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy TTK