Konstrukce domu disponuje těžkým betonovým jádrem, díky kterému zvládá bez problémů vyrovnávat výkyvy denních a nočních teplot.

Prezentace tradičního stavebního systému VELOX na příkladu současné pasivní novostavby

„Všichni o energeticky úsporných a pasivních domech mluví. My takové stavíme,“ prohlašuje firma HOFFMANN z Chrudimi v rámci své kampaně. Výstavbu realizuje systémem betonáže stěn a stropů do předem připraveného ztraceného bednění ze štěpkocementových desek VELOX. Ty se po vytvrdnutí svého obsahu stávají trvalou součástí konstrukce domu, která díky svému složení dokonale pohlcuje hluk a má vynikající termoregulační vlastnosti – to vše při snadné opracovatelnosti porézního povrchu stěn.

Součástí prezentace zmíněné firmy je množství fotografií domů, které postavila a jejichž prostřednictvím demonstruje výhody svého produktu – technologie VELOX. Za třicet let svého působení má společnost HOFFMANN na svém kontě přes 2700 realizací. Mnoho z nich bylo oceněno v anketách jako Dům roku, Top domy i v jiných českých či slovenských soutěžích.

Firma má ve své nabídce stavby typových domů, ale napomáhá uskutečnit i individuální projekty. Stavební systém VELOX navíc i u typových domů umožňuje rozsáhlé úpravy projektu, což znamená, že za velmi výhodnou cenu získá zákazník možnost uskutečnit také své individuální představy a vybudovat dům, který nebude zcela „katalogový”. Zástupci firmy jsou vždy připraveni s respektem diskutovat o finální podobě každého objektu, a je-li to možné, výsledku dialogu přizpůsobit konstrukci stavby.

Sendvičová konstrukce stěn domu, který je předmětem tohoto článku, je tvořena 3,5centimetrovou štěpkocementovou deskou, 20centimetrovou izolací z šedého polystyrenu, 15centimetrovým betonovým jádrem a 3,5centimetrovou štěpkocementovou deskou.

VELOX jako nástroj architektů i projektantů

Novostavba zobrazená na snímcích byla navržena úspěšným ateliérem mfm architects Bratislava. Splňuje vysoce nadstandardní nároky investora na dispoziční uspořádání, velikost obytného prostoru i další jeho požadavky. Popisovaný rodinný dům byl projektován jako nízkoenergetický se spotřebou tepla pro vytápění do 30 kWh/m2 za rok. Jeho skutečná spotřeba po dvou letech provozu však činí nakonec ještě méně – 25 kWh/m2 za rok. Především však tento dům nepotřebuje pro kvalitní bydlení provozně drahou klimatizaci. Těžké betonové jádro tvořené 15 centimetry betonu ve stěnách a v asymetrické konstrukci zvládá bez problémů vyrovnávat výkyvy denních a nočních teplot. Tepelnou setrvačnost takto masivní hmoty nelze ničím nahradit. Firma stavěla tímto způsobem například i domy v Řecku a také tam jsou tyto stavby úspěšně provozovány bez jakékoli technologie chlazení.

O tom, že se náklady na komfortní provoz domu skládají nejen z nákladů na vytápění, ale že zahrnují rovněž výdaje na klimatizaci, se přitom mluví málo. Také při výpočtech prováděných v rámci tvorby žádostí o dotace či během projektování pasivních domů je mnohdy důraz kladen výhradně na náklady na vytápění a zapomíná se na to, že některé domy je nákladnější klimatizovat než vyhřívat.

Vraťme se však zpět k objektu na Slovensku. Sendvičová konstrukce stěn je tvořena 3,5centimetrovou štěpkocementovou deskou, 20centimetrovou izolací z šedého polystyrenu, 15centimetrovým betonovým jádrem a 3,5centimetrovou štěpkocementovou deskou. Tato výrazná asymetričnost umožňuje, že těžké betonové jádro přes den akumuluje teplo vnitřního prostoru, ať už pochází z topného systému, či ze slunečního záření, a v noci ho vyzařuje zase zpět do interiéru. Dům je vybaven také řízeným systémem větrání s rekuperací.

Graficky znázorněný průběh teploty ve vnější stěně VELOX 370 mm. Teplota vnitřního povrchu stěny činí t si = 19.52 °C, což je téměř srovnatelné s teplotou v interiéru. Rosný bod je v oblasti polystyrenu, kde již nezvyšuje vlhkost betonového jádra a s ní spojenou tepelnou vodivost, tzn. že tepelný odpor se nesnižuje.

Akumulace jádra a akustickoizolační vlastnosti

Obyvatelé tohoto domu i dalších ze systému VELOX si pochvalují jejich tepelněizolační parametry. Také tepelná akumulace jádra je mnohonásobně vyšší než u jiných materiálů běžně považovaných za tradiční. V jarních a podzimních dnech, kdy se venkovní teploty pohybují obvykle v rozmezí 10 až 15 oC, není – za předpokladu alespoň částečného slunečního svitu – zapotřebí vytápět žádné jiné prostory než ty orientované na sever. Štěpkocementové desky VELOX se vyznačují rovněž schopností velmi dobře pohlcovat hluk. Z materiálu VELOX se staví i protihlukové stěny.

Firma HOFFMANN se specializuje nejen na rodinné domy, ale realizuje rovněž bytové objekty, technické stavby či sociální ústavy. Systém VELOX, vyvinutý před více než 60 lety v Rakousku, je během své existence permanentně zdokonalován, aby vyhověl nárokům každé nové doby a beze zbytku splňoval aktuální mezinárodní standardy.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv společnosti HOFFMANN

1) redakčně upraveno