Postupně zde získali domov také kočka, pes, ptáci ve voliéře, ryby v jezírku a další

Rodina na Prostějovsku si postavila pasivní dům. Vytápí se celá základová deska

Pasivní domy se u nás stavějí již mnoho let. Přesto se i nyní objeví překvapivé řešení. Dům v Mostkovicích, postavený z pórobetonových zdicích tvárnic bez dodatečného zateplení, je založen na železobetonové základové desce, která se v zimě celá vytápí. Tato deska z vodotěsného betonu je totiž zhotovena tak, že se na ni pokládá pouze nášlapná vrstva podlahy.

Majitelé se rozhodli stavět na rozlehlém pozemku o rozloze 4000 m2 v blízkosti města, kam jezdí za prací. Jedním z důvodů byla touha po maximálním klidu a také záliba jejich dcery v chovu zvířat – postupně zde získali domov nejen kočka a pes, ale také ptáci ve voliéře, ryby v jezírku a další. Původně stavbu plánovali pouze jako nízkoenergetickou, ale po konzultaci s technickým poradcem se měsíc před zahájením prací rozhodli pro pasivní výstavbu nejen kvůli úspoře, ale také celkové ekologičnosti a zejména precizní kvalitě, která je u pasivních budov nutná.

Co je pasivní dům?

1) Jeho celoroční spotřeba energie na vytápění je do 15 kWh na jeden m2 vytápěné plochy. Dům o podlahové ploše 100 m2 ročně protopí do 1500 kWh. Návrh počítá s tím, že dům vytápějí elektrické spotřebiče, technická zařízení a osoby.
2) Léto dům opomíjí s tím, že průměrné denní teploty jen vzácně překročí 27 °C, což řeší silná tepelná izolace domu.
3) Koncept nejen pasivní výstavby přehlíží sluneční záření, které v létě za jasného dne dopadá na dům v množství až 1,5 MWh/den. Tuto lavinu na úrovni celoroční spotřeby tepla pasivního domu řeší sluneční ochrana (světlá fasáda a střecha, venkovní stínění, trávník, listnatá zeleň v okolí...).

Dům byl postaven na jednoduchém obdélníkovém půdorysu – pravidelný tvar umožňuje rychlejší postup prací. Hodnot pro pasivní domy je zde dosaženo díky tepelněizolačním tvárnicím tloušťky 500 mm bez dodatečného zateplení. V porovnání s pasivními dřevostavbami bylo navíc dosaženo lepší tepelné akumulace a s ní související stabilní teploty.

Klasickou základovou konstrukci zde nenajdeme, dům je postaven na 240mm vrstvě styroduru (foto archiv majitele)

Podlahové topení v základové desce

Dům je založen na tepelné izolaci tloušťky 240 mm. Na ní leží dvakrát vyztužená železobetonová základová deska tloušťky 300 mm, v níž jsou umístěny veškeré rozvody kanalizace, vody a podlahového topení. Tato deska z vodotěsného betonu je zhotovena tak, že se na ni pokládá pouze nášlapná vrstva podlahy. Stavebním materiálem pro hrubou stavbu je pórobeton, protože s ním má majitel, profesí stavební inženýr, dobré zkušenosti už od dob studií. „V diplomové práci jsem se zabýval využitím odpadního křemičitého písku ze sléváren na výrobu pórobetonu. Proto jsem věděl, že jde o materiál, který je lehký, dobře tvarovatelný, má velmi dobré izolační vlastnosti a na rozdíl od cihelných bloků nemá problém s průvzdušností obálky. Od dob, kdy jsme se na škole zabývali výzkumem pórobetonu, se materiál vyvinul a posunul k lepšímu. Jak jsem zjistil, objemová hmotnost je stálejší, podařilo se ji snížit, čímž se zvýšila tepelněizolační vlastnost, ale současně se nesnížila pevnost materiálu,” uvádí k výběru majitel.

Vedle zmíněných tepelněizolačních tvárnic tloušťky 500 mm je v domě použit i systémový pórobetonový strop. Důvodem je jeho potenciál pro případnou snadnou dostavbu patra a také to, že posiluje neprůvzdušnost obálky budovy. Celkové kvalitě provedení obvodových stěn přispívá i vnější tepelněizolační omítka.

Rodinný dům Mostkovice:

  • Typ domu: pasivní, 4 + kk
  • Rok dokončení: 2017
  • Zastavěná / užitná plocha: 150 m² / 122,3 m²
  • Konstrukční systém: zděná stavba – tvárnice Ytong YQ Lambda tl. 500 mm, vnitřní nosné příčky P2 – 500 tl. 200 mm, strop Ekonom tloušťky 250 mm zateplený polystyrenem tl. 550 mm
  • Okna: Gealan 9000 s izolačním trojsklem, UW: 0,712 W/m²K
  • Vytápění a ohřev TV: tepelné čerpadlo vzduch/voda se zásobníkem 250 l
  • Autor projektu: Ing. Tomáš Němec, Ing. Petr Mareček, Ing. Vilém Čech
  • Realizace stavby: svépomocí, stavební dozor Ing. Václav Dočkal

Ohled k přírodě

Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem vzduch/voda včetně 250litrové nádrže na ohřev teplé vody. Splaškové vody jsou svedeny do čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody včetně veškerých dešťových vod jsou svedeny do akumulační nádrže o objemu 20 m3 a používány na zalévání zahrady.

Fotogalerie

Autor: redakce
Foto: archiv majitele, Xella