Ecophon AP: Nápady a řešení

Kromě pravidelného rozvoje nových stropních systémů trvale shromažďujeme a vyvíjíme nová a praktická řešení využívající výrobky řady Ecophon standard. V tomto příspěvku bychom Vám rádi dodali inspiraci pro použití našich výrobků v nevšedních kombinacích.

Focus frieze je doplněk řady Ecophon Focus. Tento výrobek se používá jako propojení mezi stěnou a zavěšeným stropem bez jakýchkoli viditelných částí. Pohlcovače hluku u stěn místnosti jsou velice důležité, neboť zabraňují nežádoucím odrazům zvuku. Focus frieze nejenom řeší tento problém, ale vytváří také jednotný povrch stropu ve formě jedinečné povrchové úpravy.

Výše uvedený příklad výrobku Ecophon Focus D obsahuje skrytý rastr, který byl použit ke stavbě šikmých stropních jednotek v různých úrovních. Jednotky plovoucího stropu jsou zvýrazněny svítidly instalovanými v dutině.

Strop plovoucí mezi stěnami

Zavěšené stropy mohou mít mnoho různých forem. V některých případech nelze připojit zavěšený strop ke stěně. Může to být vlivem ventilace, vysokých oken nebo čistě z estetických důvodů, které ztěžují spojení stropu se stěnou. Řešením může být strop plovoucí.

Materiál Ecophon Focus vždy přináší řadu příležitostí ke tvorbě vynikajících stropních řešení. Variace a flexibilita výrobků řady Focus umožňuje používat strop jako součást designu interiéru.

Výrobek Connect Distance Trim je doplněk řady výrobků Ecophon, který se používá k vytvoření prostoru mezi stěnou a stropem, přičemž zvýrazňuje přechod. Zvýrazněné rozpojení vytváří akustický strop plovoucí mezi stěnami, zejména při použití hrany D, jejíž veškeré části jsou skryty. Výrobek Connect Distance Trim se montuje velice snadno. Při použití tohoto systému je třeba zajistit dostatek prostoru nad akustickým stropem, aby bylo možné ji připevnit ke stěně.

Výrobek Connect Distance Trim vytváří rám okolo akustického stropu, čímž vzniká uzavřená a prachuodolná sestava. Lze ji použít také k minimalizaci vlivu nerovné zdi, kdy přímá spojení se zdí mohou vytvářet nežádoucí stíny.

Plovoucí strop – design se zvukovými a světelnými prvky

Při návrhu místnosti existuje řada možností, jak využít zavěšené stropy jako akustické prvky interiéru. Vytvoří-li se strop v určité vzdálenosti od zdi, vzniká dojem plovoucího stropu. Možné důvody tvorby plovoucího stropu mohou zahrnovat ventilaci, vysoká okna nebo důležité detaily renovace místnosti atd.

Akustické stropy v barvách

Strop je jednou z ploch budovy, tradičně používaných pro umělecká díla a dekorace. Vzory a ozdobné efekty vznikaly pomocí řady různých barev. Řady výrobků Ecophon Focus a Wallpanel se vyrábějí v mnoha barvách, jež lze různými způsoby kombinovat za účelem zvýraznění struktur a uspořádání budovy.

Na příkladě uvedeném výše jsou šedé zóny výrobku Ecophon A, 1200 x 1200, orámovány bílými plochami. Odlišné odstíny jsou zde použity s cílem vytvořit v chodbě pocit rytmu a zvýraznit polohu osvětlení.

Úplná přístupnost

Současné požadavky na flexibilitu uvnitř budov vedou k tomu, že je většina technologických rozvodů soustředěna nad podhledy. Tyto rozvody často procházejí celým nadstropním prostorem, a proto vznikají vysoké požadavky na jejich snadnou přístupnost. Pro tyto potřeby je vhodný výrobek Ecophon Access. Ten představuje systém, ve kterém je rastr nasměrován pouze jedním směrem – ve formě dvou souběžných paprsků.

Mezi těmito paprsky jsou příchytkami pevně přichyceny dva panely. Příchytky fungují jako závěsy. Celý panel je možno sklopit dolů v libovolném směru. Díky tomu jsou rozvody přístupné v celé své délce – bez jakýchkoli nosníků, které by znesnadňovaly přístup ke kabeláži. Panely se vyrábějí s okraji různých tvarů. Okraje mohou být uloženy v kovovém rámu.

Ecophon Dot™ – integrované osvětlení

Ecophon Dot™ je jedinečné řešení. Je vytvořen pro dosažení vzrušujícího světelného efektu, vhodný pro mnoho typů místností. Je plně integrovaný a vyvinut pro podhledy Ecophon s povrchem Akutex T a může být použit společně se systémy Focus D, Focus DG, Focus E a Master E.

Ecophon Dot se skládá z krytu osvětlení, matné opálové akrylátové žaluzie integrované v panelu Ecophon Focus (s různými typy hran). Mezi krytem a panelem je dělící mezera. Moderní osvětlení má vysokofrekvenční předřadník, a je navrženo pro kruhovou zářivku T5. Ecophon Dot má velmi neutrální geometrický tvar, a proto může být použit v mnoha druzích aplikací, například ve větších místnostech, ve skupinách, v řadách nebo jako optické navádění atd. Snadno se instaluje a je demontovatelný.


Projekt: Radnice Zoetermeer, Holandsko.
Diskrétní řešení akustiky u starších i nově vybudovaných prostor.

Diskrétní řešení akustiky u starších i nově vybudovaných prostor

Skladové prostory přeměněné na restaurace, průmyslové dílny na butiky a venkovská sídla na konferenční centra - to jsou jenom některé z nespočetných příkladů zcela nových možností využití starých objektů, vyznačující se skutečným šarmem.

Samozřejmě, každý z nás by chtěl zachovat původní atmosféru objektu, avšak jeho skutečné obchodní využití obvykle musí zahrnovat i úpravu jeho akustického prostředí. Podlahy a zdi takových budov jsou většinou vybudovány z kamene, cihel nebo jiných zvukově nevyhovujících materiálů. Zvukové pohlcovače, instalované přímo na stropy místností, nabízí diskrétní řešení problémů s dlouhou dobou dozvuku i srozumitelností mluveného slova.

V tomto článku jsme Vám chtěli přiblížit různé možnosti originálního řešení, které dá každé z Vašich místností, kanceláři, chodeb atd. jedinečný ráz. Strop nemusí být pouze nezajímavě plochý. Může být plovoucí, stínový, barevný, tvarovaný, podsvícený, prostě takový, jaký si ho budete přát. Více naleznete na našich webových stránkách www.ecophon.cz.

Autor: Marie Teplá
Foto: Archiv firmy