Elegantní, rychlé a účinné řešení detailů pro ETICS

Společnost Mateiciuc a.s. patří k nejvýznamnějším českým výrobcům stavebních profilů z plastu. Zároveň má ve svém výrobním portfoliu výrobu ochranných PE trubek, průmyslových PVC hadic a vstřikované výrobky.

V posledních několika letech se výroba stavebních profilů stala jejím hlavním výrobním segmentem, a proto se firma rozhodla soustředit na expanzi v této oblasti podnikání.

Důvodem tohoto rozhodnutí je stále rostoucí zájem trhu o zateplování vnějšími tepelně izolačními kontaktními (kompozitními) systémy (ETICS), jejichž nedílnou součástí jsou právě tyto profily.

Zvýšená potřeba stavebních profilů

Správnost rozhodnutí je podpořena faktem, že produkce ETICS v České republice neustále roste a tím rovněž vyvolává potřebu po těchto stavebních prvcích, které řeší důležité detaily tepelně izolačních systémů.

Zateplovací systémy zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění (chlazení) budov, snižují riziko kondenzace na vnitřní straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Chrání obvodový plášť budov před klimatickými vlivy a umožňují kvalitní architektonická řešení zateplovaných objektů.

Rostoucí zájem o nové technologie a sestavy sádrokartonových stěn a příček s sebou přináší zájem o výrobky potřebné pro konstrukci rohů (ochrana), napojování stěn atd. těchto stavebních celků.

Vedení společnosti dalo důraz především na vývoj nových výrobků, zavádění nových technologií a v neposlední řadě i posílení propagace a školení pro realizátory staveb.

Firma Mateiciuc aktivně spolupracuje s obchodními partnery, projektanty a v neposlední řadě i s realizátory staveb a snaží se zkušenosti a potřeby těchto partnerů uplatňovat při vývoji a výrobě tak, aby výrobky plnily všechny potřeby, které od nich zákazníci požadují.

Kvalitní výrobky

Společnost Mateiciuc v tomto roce oslaví již osmnácté narozeniny, a proto lze hovořit o tradici ve výrobě plastových výrobků.

Z toho plyne značná zkušenost pracovníků ve vývoji, výrobě, kontrole, prodeji, logistických procesech a servisu zákazníkům.

Společnost Mateiciuc a.s. má certifikován systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000, což dokládá, že kvalita výrobků a všech vnitřních i vnějších procesů prováděných ve společnosti je potvrzena nezávislou akreditovanou organizací.

Zvýšená orientace na potřeby zákazníků především v oblasti časového plnění jejich požadavků, stabilní kvality výrobků, splnění jejich potřeb v oblasti logistiky a technické podpory vede ke zvyšování zájmu o tyto výrobky nejen u nás, ale také v zahraničí.

Sortiment plastových profilů

Nabídku sortimentu stavebních profilů z plastu firmy Mateiciuc a.s. tvoří:

 • Profily pro zateplování (ETICS) – viz přehled systémů stavebních profilů,
 • profily omítkové: okenní – začišťovací, okenní se skelnou tkaninou, okenní plochý, ochranný roh ostrý a ochranný roh s prolisem, rozměrová řada omítníků,
 • profily pro sádrokarton: ukončovací U, ukončovací L, variabilní rohový, krycí, ochranný roh oblý, spojovací typ H, ohebný (rohový),
 • profily obkladové: dlažba, obklady, obkladový uzavřený, obkladový vnitřní roh, obkladový vanový komplet, dilatační dlažbový.

Novinku v sortimentu pro letošní rok tvoří rozměrová řada profilů pro mokré omítky (4, 6, 8, 10 mm).

Přehled systémů stavebních profilů pro zateplování

Komplex stavebních profilů pro zateplování (ETICS) slouží ke spojování jednotlivých komponentů.

Patří sem: okenní profily, profily podparapetní, s přiznanou okapničkou, dilatační (průběžné a rohové), profily rohové (ostré s perlinkou) a dále rozlišovací, ukončovací a spojovací.

Profil okenní 9mm se skelnou tkaninou – A/04
Profil okenní mini EKO 9mm se skelnou tkaninou – A/10
 • Dokonalé začištění a spojení omítky s okenními rámy
 • Dosažení přesného, kolmého a rovného ukončení omítky okolo rámu oken
 • Eliminování vzniku trhlin mezi okenním rámem a omítkou použitím PE pěnové pásky, zejména u plastových oken (vykazují vyšší tepelnou roztažnost)
 • Trvalé spojení omítky a okenního rámu – eliminování vniku vlhkosti, znečištění, mikroorganizmů, plísní
 • Ochrana oken před znečištěním, poškrábáním během ukončovacích prací
 • Zjednodušení práce u nahazování omítky – docílení rovnoměrného nanesení
 • Profil podparapetní – D/08
 • Trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou
 • Eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 3 mm, vznikajících vlivem různé tepelné roztažnosti nebo mechanického namáhání
 • Ochrana hrany před mechanickým poškozením
 • Vzhledová estetičnost – dokonale rovné ukončení
 • Profil s přiznanou okapničkou – D/05
 • Zamezení podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb
 • Ochrana hrany před mechanickým poškozením
 • Dokonale rovná hrana
 • Profil dilatační průběžný E – na rovné plochy – D/12
 • Ochrana proti trhlinám vzniklým pnutím izolačního materiálu
 • Profil pro pohyblivé spáry
 • Zajištění rovnoměrného dilatačního spoje
 • Zakrytí spáry o šíři 2–30 mm
 • Trvalé utěsnění spár odolné proti povětrnostním vlivům
 • Zamezení vniku nečistot a vlhkosti pod izolant
 • Univerzální rozměr profilu, vhodný pro všechny šíře izolačního materiálu
 • Profil dilatační rohový V – na předsazené plochy – D/13
  Profil rohový, ostrý s perlinkou – DN/05; DN/06
 • Ochrana rohů, hran před mechanickým poškozením
 • Oboustranně děrované profily
 • Chemicky stabilní, nereaguje s omítkou
 • Vzhledová estetičnost – dokonale rovné ukončení
 • Napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše systému
 • Profily rohové s tkaninou optimálně překlenují rohové nebo hranové oblasti
 • Zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech se spoji
 • Univerzální použití pro všechny typy zateplování
 • Určuje rozhraní různobarevných omítek na jedné ploše
 • Profil ukončovací L – D/16; D/19
 • Docílení rovné hrany
 • Umožňuje napojení různobarevných omítek a nátěrů
 • Rovnoměrné nanesení omítky
 • Profil spojovací – D/04
 • Upevňovací pomůcka pro spojení soklových, zakládacích profilů
 • Zajištění rovnoměrného usazení systému zateplení
 • Zjednodušení montáže

Uvedené profily jsou vyrobeny z hPVC, který je odolný vůči atmosférickým vlivům, chemiským látkám a UV záření.

Při realizaci např. systému ETICS doporučujeme zkontaktovat odbornou firmu (informace lze získat například na Cechu pro zateplování budov), která na základě zhotovené projektové dokumentace provede odborně realizaci včetně aplikace popisovaných profilů.

S celým výrobním sortimentem společnosti je možno se detailně seznámit na www.mat-plasty.cz, kde získáte informace o použití, doporučení a skladování zmíněných výrobků.

Autor: Ing. Hana Vondráková
Foto: Archiv firmy