Halda Heřmanice. Foto: Petr Štefek, vlastní dílo, Wikipedia

Firmy a vysoká škola v Ostravě otestují, zda lze teplem z haldy topit v domech

Ostrava 19. prosince (ČTK) - Státní podnik Diamo, společnost Veolia Energie a Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) budou společně testovat možnost využití tepla z haldy Heřmanice ve Slezské Ostravě. Cílem pilotního projektu je ověřit, zda se teplo z prohořívajícího odvalu dá využít jako alternativa pro vytápění a přípravu teplé vody v budovách v blízkém okolí. ČTK to dnes sdělila mluvčí Diama Jana Dronská.

Myšlenka na využití tepla z haldy spočívá ve vybudování svislého podzemního tepelného výměníku, který by umožnil přenést teplo vznikající v odvalu do topné vody, jež by se dala využít v okolních budovách. Zároveň by bylo možné vyzkoušet sluneční nebo větrnou energii pro pohon čerpadla.

Ředitel Diama Ludvík Kašpar uvedl, že možností využití energetického potenciálu termicky aktivních odvalů se podnik dosud na odborné úrovni nezabýval. Podepsané memorandum má podle něj potvrdit, že podniky a technická univerzita umí v kraji spolupracovat, hledat neobvyklá řešení prospěšná pro region a uplatňovat nové přístupy.

"Naším zájmem je hledat, ověřovat a realizovat nové směry a možnosti. Zajímá nás proto i energetické využití pozůstatků dřívější průmyslové činnosti ve prospěch obyvatel, firem a dalších subjektů ostravsko-karvinského regionu. Může to mimo jiné přispět k posílení energetické soběstačnosti a bezpečnosti regionu," uvedl ředitel pro strategii společnosti Veolia Energie Miroslav Zajíček.

Prorektor pro strategii a spolupráci VŠB-TUO Igor Ivan uvedl, že univerzita bude spolupracovat mimo jiné na modelování, identifikaci rizik, měření a vyhodnocování výsledků. "Spolupráci na projektu můžeme využít jak k výuce, tak k vědecko-výzkumné činnosti," uvedl Ivan.

Heřmanickou haldu neboli odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Sanace haldy trvá už déle než 15 let, nový projekt její průběh neovlivní.

Autor: ČTK
Foto: Wikipedia