GloriaSun profil - stropní systém topení a chlazení

Stropní vytápění je komfortní, přirozené, neomezuje dispozici interiéru, optimálně využívá možnosti, které dává tepelné čerpadlo. Kromě vytápění jej lze totiž využít i pro chlazení v letním období. Profil GloriaSun umožňuje snadnou a rychlou montáž v novostavbách i při rekonstrukci.

Stropní profil GloriaSun. Jedná se vlastně o složitější SDK profil. Je nosným profilem pro SDK desku a zároveň díky svému tvaru nosičem topného potrubí. Profil je vyroben z pozinkovaného plechu. Zabezpečuje tedy přenos tepla z potrubí do sádrokartonového podhledu, který sáláním sdílí teplo s interiérem.

Topení u stropu? Jak to může fungovat, když teplo jde nahoru?” Funguje a výborně. Tento systém topení teplo sálá, stejně jako slunce. Stojíme-li v zimě při teplotě –10 °C přiměřeně oblečení na osluněném místě venku, „cítíme” se dobře, příjemně, je nám teplo. Ve stínu, kde na nás nedopadají přímé sluneční paprsky, pocítíme ihned úbytek teplotního komfortu. A stejným způsobem funguje i stropní systém topení GloriaSun. Jedná se o elektromagnetické vlnění (infračervené), které se při dopadu na naše tělo, stěnu, nábytek, podlahu, přemění v teplo. Proto lze tento systém použít na stropě.

Pro novostavby i rekonstrukce

GloriaSun profil najde uplatnění téměř všude. Je vhodný jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. K dispozici bývá celá plocha stropu. A to je ideální varianta rovnoměrného rozložení topného systému. Navíc tento systém umí díky svému pojetí i vysoce komfortně klimatizovat, a bez průvanu. Chladné médium (cca 19 °C), které proudí v systému potrubí, odebírá teplo z prostoru a tím vytváří příjemné klima bez víření vzduchu a prachu. Už žádné nachlazení z klimatizace. Ano, GloriaSun profil nabízí jak topení, tak chlazení v jednom systému. Tím posouvá komfort tepelného provozu místnosti o třídu výš, než ostatní teplovodní systémy.

Radiátory a konvektory

Radiátory nebo konvektory potřebují vysoký teplotní spád. Až 95 % tepla je přenášeno konvekcí, česky prouděním. S cirkulací vzduchu souvisí víření prachových částic v místnosti. Teplota prostoru je nerovnoměrná s velmi studenou podlahou a stěnami. To vede ke zvyšování absolutní teploty prostoru, snižování absolutní vlhkosti vzduchu (až 35 %) a samozřejmě zvyšování provozních nákladů. Klasický radiátor nemá dostatečnou plochu, aby jej šlo využít ke klimatizování.

Podlahové topení má oproti radiátorům výhodu v nižším teplotním spádu topného média (až 30 °C). Je tedy vhodné pro využití tepelného čerpadla. Přenos tepla je realizován sáláním i prouděním. Nevýhodou je využitelná plocha podlahy a omezený topný výkon podlahy. Náběh systému trvá 6–10 hodin, ale i více, podle konstrukce podlahy a její akumulace tepla. S tím souvisí i omezené možnosti regulace a nevhodnost podlahy k chlazení místnosti.

Stropní vytápění

A teď naše „stropovka”. Vystačí si s teplotním spádem až 27–22 °C. Teplota prostoru je rovnoměrná, nedochází téměř k proudění vzduchu, a tudíž se nevíří prach. Prostředí místnosti je zdravější. To všechno ve výsledku přináší úsporu provozních nákladů oproti klasickým topným systémům o 5–40 %. Rychlost náběhu se počítá v řádech minut. Přijedete-li např. na chalupu, kde se celý týden netopí, „zatopíte” a za 30 minut už cítíte teplo.

Podstatnou výhodou je možnost využít vytápěný strop pro chlazení. Jako zdroj chladu můžeme použít klasickou klimatizační jednotku, ale také tepelné čerpadlo, medium z vrtu, vodu ze studně, potoka apod. Spojení topení a chlazení v jednom systému přináší pochopitelně úsporu minimálně v investičních nákladech na pořízení více zařízení.

Pozinkovaný profil GloriaSun pro instalaci stropního vytápění/chlazení

Dalším plusem GloriaSun profilu je jeho montážní jednoduchost. Jedná se o suchou výstavbu, kterou lze provádět i za teplot pod nulou. Při troše zručnosti, si montáž (přikotvení) může provést každý. A to i při rekonstrukcích starších objektů. Bez bourání, bez mokrých procesů, rychle a s minimálním omezením uživatelů, taková je montáž stropního vytápění GloriaSun. A navíc budete-li mít „správné” tepelné čerpadlo, máte i klimatizaci.

Ve světě je tento systém velmi využívaný, např. u našich sousedů v Německu tvoří stropní topení 40 % nově instalovaných topných systémů. Ale i u nás tento systém nachází své uplatnění a pro zajímavost, nemocnice v Kolíně využívá tento systém od 30. let minulého stolení úspěšně do dnešní doby.

Autor: Martin Dufek
Foto: Archiv firmy