Chatu Prašivá nalezneme v Moravskoslezských Beskydech na stejnojmenné hoře

Hospodaření s vodou v turistické chatě na hoře Prašivá

Za rok oslaví chata Prašivá 100 let své existence. Do té doby by měly být dokončeny stavební úpravy, které probíhají v režii současných chatařů. Nedávno byl dokončen i nový systém určený k efektivnějšímu hospodaření s vodou. Snížené spotřeby pitné vody bylo dosaženo maximalizací využití vody dešťové.

Pro nezasvěcené nejdříve uvedeme základní údaje o zmiňované lokalitě: hora Prašivá, s nadmořskou výškou 706 metrů, je díky tamnímu kostelu a turistické chatě třetí nejnavštěvovanější horou Moravskoslezských Beskyd. Pověst praví, že své jméno dostala podle tehdejších obyvatel, nemocných a přestárlých lidí, takzvaných prašivých, které tam v čase pravěku dopravovali členové kmenů, aby tam v nedůstojných podmínkách dožili.

O tom, jak se zde v současnosti hospodaří s vodou pitnou, užitkovou i dešťovou, jsme hovořili se s Martinem Stillerem z horské turistické chaty Klubu českých turistů, rodákem z východočeského Broumova a vášnivým cyklocestovatelem. S kamarády převzal chatu s rozhlednou mírně řečeno v neutěšeném stavu. Už pátým rokem ji proto renovuje. Rád by měl všechny opravy a rekonstrukce hotové do roku 2021, kdy bude chatě Prašivá rovných 100 let.

Využití starých jímek

Princip ekologického využití všech druhů vod vychází z faktu, že až 70 procent z celkové spotřeby vody jde na splachování WC. Místo pitné vody je tedy ke splachování využívána voda dešťová ze tří starých odpadních betonových jímek. Voda do nich byla svedena dešťovody ze dvou třetin střechy chaty a z objektu nově postavených toalet. V případě malých dešťových srážek se jímky naplňují užitkovou vodou pomocí cisteren.

Pitnou vodu bereme z naší studny pod kopcem, kam se stahuje ze svahu hory Prašivá podzemními drenážními svody. Odtud teče pomocí čerpadla dvě stě metrů dlouhou, dříve železnou, nyní plastovou rourou. Pokračuje do zásobníku – vodojemu, který je výškově lehce nad úrovní chaty. Odtud proudí voda samospádem do chaty, uvnitř které probíhá pomocí elektronického chlorovacího zařízení její filtrace a čištění. Poté je rozváděna do interiéru. Kontrolu nad přečerpáváním vody mezi dolní studnou a vodojemem řídí počítač. Dostává impulzy od plováku s čidly a podle výše hladiny vody čerpadlo vypne nebo zapne,” říká Martin Stiller.

Dvojí rozvody na toaletách

Podíváme se do nově vybudovaných veřejných venkovních toalet, novotou vonícím dřevěném objektu. Dominuje mu kombinace dřeva a obkladů, podlaha je dlážděná, mísy i umyvadla keramické. Pro případy nedostatku dešťovky či vody užitkové lze přepnout na vodu pitnou. To znamená, že do tohoto venkovního ekoWC je možné dodat vodu všemi třemi způsoby. Dvojí rozvody přivádějí pitnou vodu do umyvadel a dešťová nebo užitková je využita na splachování.

Závěrem

Je nad slunce jasné, že hospodaření s vodou je jednou z priorit našeho hospodářství. Mělo by tomu tak být u každého z nás. Třídit odpad už umíme, naučme se třídit i vodu a šetřit s ní – od malých domácností až po průmyslové giganty. Matka příroda si zatím vždycky dovedla pomoci a nejrůznější přírodní deficity vyrovnala. Poslední dobou jí v tom ale člověk pomáhá málo. Důsledkem jsou narůstající sucha a povodně, zemětřesení a tsunami. Další přírodní katastrofy si dosaďte. Vyplatí se začít u každého z nás. Martin Stiller se svým týmem ukázali jednu z možných cest.

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda