Zahradní jezírka kombinují tři základní funkce: zadržují dešťovou vodu, slouží jako zdroj vody určené k zálivce zahrady a navíc se v nich lze koupat. Autor: Hirundo, Shutterstock

Úspora vody v domácnosti i na zahradě

Voda bílá, šedá či černá, decentralizované zneškodnění odpadních vod. Znáte tyto pojmy? Pojďme si je představit a říci, jakou roli hrají v tématu úspory vody v domácnosti.

Patřím k těm, kteří považují pitnou vodu za „živou“ a ze srdce neradi ji využívají k užitkovým účelům. Domnívám se, že je velká škoda ji využívat ke splachování, že je možné mýt auto či chodník vodou pocházející z jiných než pitných zdrojů a že nám její nadměrná spotřeba v domácnosti jednou přinese vážné trable. Provedla jsem proto malé pátrání a jeho výsledky doufám pomohou jak mě, tak Vám čtenářům ke snížení spotřeby vody a s tím souvisejících nákladů. A nenechme se přitom odradit normami, které nám servíruje náš stát a Evropská Unie. Všechno jde, když se opravdu chce.

Domácnost

Ne každý disponuje zahradou, a tak začněme doma, v našich bytech. Prvním prostředkem k šetření vodou je úsporná sprchová hlavice. Druhů je velké množství, rozdělit je však můžeme do dvou základních typů: hlavice, které přimíchávají do vody vzduch (voda se pak zdá trochu „nadýchaná“ a kapky vody větší) a hlavice, jenž vytlačují vodu pravidelnými pulzy (cca 30 – 40 pulzů za sekundu). Oproti klasické sprchové hlavici, kterou protéká průměrně 15 litrů vody za minutu, ponižuje ta úsporná průtok na méně než polovinu. V případě pulzové hlavice je výhodou zachování vysokého tlaku vody, dokonce lze volit mezi 4 různými tvary proudu. Úspora při jejím použití činí dle údajů výrobce minimálně 31 tis. litrů vody ročně a 66 % energie na její ohřev (ve srovnání s klasickou hlavicí). Trh nabízí i sprchové hadice s šetřičem vody, která slibuje úsporu až 20 tisíc litrů vody ročně.

Úsporné sprchové hlavice jsou na trhu dvojího základního druhu: pulzové vytlačující vodu pravidelnými pulzy a pak hlavice, které do vody přimíchávají vzduch. Autor: Sorin Vidis, Shutterstock

Nenáročná řešení

Pokud však upřednostňujete varianty s nižší pořizovací cenou, zkuste sprchový šetřič, který namontujete na sprchovou baterii před hadici. Úsporně fungují i perlátory vody, zařízení, která lze nainstalovat na vodovodní baterii třeba v kuchyni. Usměrní proud vody a provzdušní jej, čímž uspoří až 10 tisíc litrů vody ročně, ač to hospodyně na komfortu téměř nepozná. Výhodou obou produktů je možnost obměny intenzity průtoku vody. Nemalým pomocníkem jsou i termostatické baterie, které jde nastavit na stabilní teplotu. Po spuštění proudu pak není potřeba nijak regulovat teplotu vody ani prodlužovat dobu, po kterou zůstává voda v tekoucím stavu nevyužita. Je však potřeba vzít na vědomí fakt, že termostatické baterie pracují tak, že „přiškrcují“ horkou vodu a přimíchávají potřebné množství vody studené. Pokud tedy baterie spolupracuje s průtokovým ohřívačem, který ponejvíce funguje na principu tzv. Venturiho trubice, je nutné nastavit teplotu ohřívače na maximálně 50° C, aby se neustále nespínal a tato dvě zařízení se mezi sebou „nebila“.

Sbírejte dešťovou vodu i klasicky do nadzemních nádrží, každý krok k úspoře a ochraně vodních zdrojů se počítá. Autor: Karin Jaehne, Shutterstock

Úspora na WC

Netradičním způsobem šetření vody je unikátní sáček, který vloží uživatel do toaletní nádržky. Pytlík je naplněn silikonovými krystaly, jež absorbují vodu a zvětšují tak svůj objem. Napomáhají úspoře vody v objemu až 7 000 litrů ročně. Jedinou nevýhodou je, že je systém určen pouze pro jednotlačítkové toalety. Na toalety lze též umístit úsporné splachovací ventily, které disponují funkcí stop, nebo i ventily s dvěma tlačítky, kdy uživatel vybere menší či větší množství vody dle potřeby. Do splachovací nádržky lze integrovat dokonce menší umyvadlo. Vznikne tak celek, v němž je zajištěn přímý odtok vody použité na umytí rukou do splachovací nádržky.

Dešťovka

Zmínkou o toaletě se dostáváme k možnostem využití dešťové vody. Právě ke splachování je totiž jako dělaná, lze ji využít ale též k praní (měkkost dešťovky prakticky nahradí aviváž) a dalšímu úklidu, nemluvě o zahradní zálivce. Výhodou je, že dešťová voda nezanáší potrubí domácích spotřebičů vodním kamenem a je také zapotřebí menší množství pracího prášku. Vedení vody dešťové, v případě jejího využití v domě, je však zapotřebí oddělit od rozvodů pitné vody. Případnému diskomfortu zabráníte instalací chytré technologie, která zařídí automatické přepínání na pitnou vodu v okamžiku nedostatku vody dešťové v akumulační nádrži. K té ještě poznamenejme, že je vhodné ji umístit pod zem, kde je snazší (díky teplotní stabilitě a nepřístupnosti světla) udržet její vyšší kvalitu. Pokud systém na záchyt dešťové vody s rozmyslem zahrnete už do projektu nového domu, můžete ušetřit až 50 % spotřeby pitné vody.

Systém akumulace dešťové vody s čerpadlem slouží k pohonu dešťové vody směrem ke splachovací nádržce toalety. Autor: Marcel Derweuduwen, Shutterstock

Opakované využití vody

Napomoci Vám k tomu může i opakované využití vody pitné. Poslouží k tomu především tzv. šedá voda, tedy odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch a dřezů. Většina domácností tuto vypouští přímo do kanalizace, avšak existují způsoby, jak ji využít minimálně duplikovaně (ke splachování WC, zalévání zahrad) prostřednictvím domácí čističky odpadních vod. Řešení sestává z bezodtokové jímky umístěné za čističkou, v níž je přečištěná voda akumulována. Výhodou je poměrně snadné úřední řízení, poněvadž nenakládáte s povrchovými ani podzemními vodami. Nejde o vodní dílo vyžadující stavební povolení a veškeré vyřízení by mělo probíhat u obecného stavebního úřadu (ne u vodoprávního).

Lze dokonce využít i vodu černou (pocházející z toalety), avšak zbavenou tuhé složky (pomocí centrifugy) a vhodně vyčištěnou (kupříkladu termofilními mikroorganismy), na zálivku zahrady (rostlin neurčených ke konzumaci).

Zahrada

Zmínky o dešťové vodě převádí naši pozornost k zahradě. Zde je nejčastěji aplikován starý dobrý systém záchytných nádrží a kádí na dešťovou vodu. Na trhu jsou dostupné i novodobé akumulační nádrže s filtry (k zachycení nečistot jako je listí) a čerpadlem, lze využít i elektronickou řídicí jednotku pro automatické dopouštění s hladinovým spínačem apod. Zachycená deštovka je pak využita především na zahradě, neváhejte však umýt s ní i automobil či provést jakýkoliv jiný úklid. Domácí vodárnu s tepelným čerpadlem (příp. akumulační nádrž na střeše) je možné připojit i toaletě nebo je možné ji přivést k zahradní sprše.

Rybníky, mokřady a jiné vodní nádrže, ale také remízky, aleje a louky výrazně napomáhají jak k zadržení vody v krajině, tak přirozenému ochlazení lokálního klimatu. Je však potřeba nezapomenout na nutnost úpravy jednolitých zemědělských pozemků. Jejich rozdělení na menší části je v případě, že usilujeme o zlepšení v oblasti zadržování vody, nevyhnutelné. Autor: Peteri, Shutterstock

Zahradní jezírko

Velmi populární je v poslední době zřizování zahradních přírodních jezírek. Ty kombinují hned tři zajímavé funkce. První je zadržení dešťové vody v místě dopadu, další je využití vody pro zálivku zahrady a ta třetí, pro mnohé nejpříjemnější, je funkce koupací. Tato bio jezírka, jak jsou často nazývána, neobsahují chemii a vnášejí do zahrady harmonii. Vytvářejí zdravé prostředí, ochlazují své okolí a zvlhčují vzduch. Není potřeba je vypouštět ani na zimu, kdy je můžete klidně využít i jako plochu k bruslení. Milovníci ryb si do nich mohou nasadit ryby, zahradníci zase pěstovat vodní rostliny.

Malé přírodní jezírko může také plnit roli kořenové čističky užitkové vody. V takovém případě však není vhodné ke koupání. Jde o napodobeninu přirozených mokřadů, kde probíhají samočisticí procesy. Voda prochází nejdříve zařízením, kde dojde ke zbavení jejích mechanických nečistot a anaerobnímu předčištění ve vícekomorovém septiku či v sedimentačních nádržích. Poté voda pokračuje do kořenového filtru v jezírku, kde prochází přes kamínky a kořeny rostlin (osídlené bakteriemi zajišťujícími čisticí proces). Pokud toužíte po obohacení Vaší zahrady o vodní dílo, které vyčistí veškerou použitou vodu z domácnosti při využití přirozených procesů a při nízkých provozních nákladech, a jenž po většinu roku kvete a vytváří nové biotopy, kořenová čistička je to pravé ořechové.

Voda v zahradní hadici či sprše může klidně pocházet z akumulační nádrže na dešťovou vodu či dokonce ze zahradního jezírka. Autor: itsmejust, Shutterstock

I malé činy dělají velké věci

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob úspory nebo ochrany vodních zdrojů, nenechte se odradit. Každý malý krok hraje roli. Ne ve vrcholové politice, ale právě u nás, obyčejných lidí, je potřeba začít. Na druhou stranu je potřeba být optimističtí, poněvadž vody je na Zemi dost. Neodpařuje se do Vesmíru ani jinak nemizí, nýbrž svým výparným teplem ochlazuje povrch Země. Voda je plně obnovitelná a jde pouze o to s ní správně pracovat, Tedy držet ji co nejdéle v krajině plné zeleně a neposílat ji do kanalizací a napřímenými koryty vodotečí přímo do moře.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock