I ve spánku si můžete zadělat na trvalé zdravotní problémy

Správné fungování našeho těla může ovlivnit celá řada různých faktorů. O pravidelném cvičení, nekuřáctví, či pestré a rozmanité stravě určitě mnozí z nás již slyšeli. Existuje však i další důležitý faktor, který hodně lidí zanedbává a který je neméně významný. Může způsobit ospalost, trvalé zdravotní potíže a v krajních případech i smrt.

Asi málokoho by napadlo, že tento faktor úzce souvisí s čerstvým vzduchem. Malá ložnice s kvalitními okny se může stát vážnou hrozbou pro zdraví i život. Po výměně oken a dveří za nová se přirozené větrání okenními a dveřními netěsnostmi sníží téměř k nule. Dvě spící osoby pak za pár hodin nadýchají tolik oxidu uhličitého (CO2), že to převýší hranici 2500 ppmv, která při dlouhodobém pobytu ohrožuje i zdraví.

Za další cca 2 hodiny vystoupí obsah oxidu uhličitého na hranici 5000 ppmv. Pobyt v takto vydýchaném vzduchu je podle ASHRAE (American Society of Heating, Refridgerating and Air) přípustný ze zdravotního hlediska na dobu omezenou jen na několik hodin.

Velká rizika potom nastávají především v zimním období, které je typické zejména tím, že lidé nevětrají (ať už z důvodů tepelné pohody, či šetření za topení) a často ani nevycházejí dlouhou dobu ven.

Uvedená nebezpečí platí pro zdravé lidi. Proto není snad ani třeba podtrhávat, že pro kardiaky, astmatiky či jinak nemocné lidi je pobyt v silně vydýchaném prostředí dvojnásob nebezpečný. A úmyslně přitom mluvíme o spánku, kdy by měl člověk nabírat sil a regenerovat organismus, nikoliv jej dál zatěžovat a oslabovat.

Trvalý pobyt za zavřenými dveřmi či nedostatečné větrání spolu se špatným pitným režimem a zhoršující se stravou vyvolává další otázku. Nejsou příčinou alergií a chronických chorob, které se objevují zejména v posledních desetiletích?

Přes den, kdy se pohybová aktivita zvýší, vydýchávají osoby přibližně dvojnásobné množství CO2. Bez větrání se tak „docílí“ rizikových hodnot za poloviční dobu. Obsah oxidu uhličitého kromě dýchání zvyšuje vaření na plynu, plynová karma, květiny (v noci) atd.

Co je dobré vědět o vydýchaném vzduchu

Ve vydechovaném vzduchu je CO2 zastoupen přibližně podílem 40 000 ppmv. Ve venkovním, čerstvém vzduchu je ho kolem 400 ppmv, to znamená přibližně 723 mg CO2/m3. To je zároveň normální, zdravá hladina CO2 ve vzduchu pro dlouhodobý pobyt podle ASHRAE. Další stupně pro dlouhodobý pobyt jsou:

  • do 1000 ppmv je zdravotně akceptovatelná koncentrace CO2. Doporučuje se pobývat v prostředí do 700 ppmv, při vyšším CO2 bývají stížnosti na pocit těžkosti a/nebo je cítit štiplavý zápach,
  • od 1 000 ppmv se začíná dostavovat celková ospalost,
  • od 2 500 ppmv vznikají trvalé zdravotní potíže,
  • nad 5 000 ppmv (přípustný expoziční limit, PEL) předepisuje ASHRAE časově omezený pobyt (< 8 hod.), který se krátí s rostoucí koncentrací CO2, a
  • nad 25 000 ppmv (nejvyšší přípustná koncentrace, NPK) hrozí smrt udušením.

Jediný člověk (o váze 80 kg, v klidu sedící či píšící) vydýchá nevětranou místnost 60 m3 cca za hodinu. Tím se myslí, že za hodinu stoupne obsah CO2 o 374 ppmv na hodnotu převyšující 1000 ppmv, kdy podle ASHRAE začínají vznikat potíže. Pokud by v nevětrané místnosti trávil celý den, překročil by PEL (5000 ppmv). A to i v případě, že by celou dobu spal. Kdyby tento člověk dvě hodiny denně cvičil na rotopedu a zbytek dne odpočíval, za dva dny by překročil NPK a mohl by se teoreticky udusit!

Více o vydýchaném vzduchu v článku Vydýchaný vzduch a jak ho správně vyvětrat

Jak lze tuto problematiku řešit?

Strojním větráním s rekuperací tepla (některé z možností naleznete v oboru vzduchotechnika a klimatizace), či pravidelným větráním okny a to i v zimě (v tomto případě bychom určitě neměli jít spát se zavřeným oknem).

Autor:
Foto: tesska.blog.cz