Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Ideal Standard už není »jenom« značka sanitární keramiky

Tak jako šaty dělají člověka, domácí klid a pohodu bezpochyby dělá koupelna. Sanitární keramika má v Českých zemích dlouholetou tradici. Již roku 1885 vznikla v Teplicích pod vedením bratrů Alfreda a Otta Urbachových první továrna na porcelán, fajáns a keramiku s odpovídajícím názvem Keramické závody. K prvotním výrobkům se v roce 1910 přidružila i sanitární keramika, která se v Teplicích vyrábí dodnes.

Keramické závody procházely dlouhými etapami vývoje. Již mnohokrát jsme v našem časopise informovali o různých produktových řadách, ke kterým se každý rok přidružují nové.

Hlavním krédem společnosti byly vždy plně funkční a vysoce estetické tvary s přesnými liniemi. Avšak ne každý mohl tušit, jak promyšlený je chod celého závodu od prvotního zpracování materiálu, přes přípravu forem, vyhotovení základního střepu, glazování, výpal, následnou kontrolu jednotlivých výrobků až po expedici.

Nelze však opomenout ani základní článek tohoto řetězce, bez kterého by vše nemohlo fungovat. Nový moderní management působící v Keramických závodech od roku 1996, který vede generální ředitel Andrew Riby, přijal zcela novou obchodní politiku. V letech 1993 - 1996 došlo k velmi významným investicím. V prvé řadě bylo zbouráno cca 40 % starých budov z celkové zastavěné plochy a nahrazeno moderními halami. Zároveň byly zrušeny staré výrobní linky a instalovány nové. Jednalo se především o licí linky na vertikální lití, byly zbourány staré tunelové pece a postaveny nové: rolnová, tunelová pro hlavní výpal a komorová pro opravný výpal. Vznikla i nová přípravna hmot a glazur, čistička odpadních vod, nová glazovna, sádrovna a zkušebna. Do budoucna se plánují další investice na rekonstrukci stávající administrativní budovy.

Smysl veškerých investic společnosti se prokázal již v letech 1997 - 1998, kdy došlo téměř ke zdvojnásobení objemu výroby při zachování původního počtu zaměstnanců. V současné době je v závodu zaměstnáno 560 občanů z Teplic a okolí.

Ze čtyř stupňů kvality k jednomu - nejvyššímu

Záměrem každého výrobce je, aby zaujal své zákazníky a především, aby prodal co největší množství kvalitních výrobků. Dříve se v Keramických závodech určovaly 4 stupně kvality. Dnes se docílilo pouze jednoho stupně, a to toho nejvyššího.

Protože moderní člověk vyžaduje, aby byl obklopován moderními a vysoce kvalitními výrobky, musí se výrobce přizpůsobit náročným požadavkům, ne-li je předběhnout. K 17. 5. 2000 získaly Keramické závody Teplice, a.s. pod č. 30/2000 certifikát českého certifikačního orgánu CQS a certifikát mezinárodního certifikačního orgánu IQNet, což jen potvrzuje snahu o dosažení nejvyšší kvality nejen samotných výrobků, ale celého řízení výroby a pracovního kolektivu. Snad i právě díky tomu zaujímají stabilní pozici na evropském trhu a míří stále výš.

Spojením Keramických závodů Teplice s významným zahraničním vlastníkem dosáhla tato společnost prvních vytýčených cílů, čímž se stala konkurenceschopnou jak na českém trhu, kde zaujímá cca 12 % trhu, tak našla své místo i na trzích celého světa, z nichž nejvýznamnějšími jsou Německo, Itálie, Anglie, Francie, Slovensko, Španělsko, Belgie aj. V budoucnu však firma hodlá usilovat o vyšší procento podílu svých výrobků na českém trhu.

Za výrobce vždy mluví hlavně výrobky

A o jakých produktech se vlastně hovoří? Nový výrobní program s sebou přinesl zcela moderní a designově vyspělé výrobky v podobě koupelnových kolekcí ECCO, jež byly rozšířeny o nadstandardní kolekce jako například San ReMo a později i o kolekci AVANCE, jejímž tvůrcem je designér Wolfgang Deisig. Hlavní myšlenkou této kolekce je dokonalost tvaru a čistota geometrie kruhu, která se projevuje především u umyvadla.

Nelze opomenout ani armatury, které jsou výrobcem doporučovány k jednotlivým kolekcím. Firma úzce spolupracuje s vědeckými pracovníky a s významnými předními světovými designéry, kteří navrhují nejen vysoce funkční, ale i esteticky dokonalé výrobky. V roce 2000 připojila firma v nově zrekonstruovaných prostorách montáž luxusních vířivých van, které dokonale korespondují s jednotlivými kolekcemi sanitární keramiky.

Kreativní tým lidí = silná společnost

Stabilizovaný a kreativní tým lidí, to je výsledek tvrdé a dlouhodobé práce. Na tiskové konferenci konané v areálu výrobního závodu dne 20. 9. 2001 mnohokrát generální ředitel Andrew Riby zdůraznil, že „úspěchy firmy nespočívají jenom ve vysoké částce peněz investované do modernizace závodu, ale především v českých lidech, jejich vůli být v něčem dobří, v jejich soutěživosti, zodpovědnosti a houževnatosti“. V soukromém rozhovoru, který nám generální ředitel Andrew Riby poskytl, se přiznal, že je sám aktivní sportovec, a přirovnal práci lidí v továrně ke hře českých hokejistů. Je to fair hra a vede k vítězství.

A nyní snad nejdůležitější informace pro příznivce značky Ideal Standard. V červnu 2001 se sešla valná hromada, která odsouhlasila změnu názvu obchodní firmy z KERAMICKÉ ZÁVODY TEPLICE, a.s. na Ideal Standard a.s.

Právě proto, že byla značka Ideal Standard ve větší míře rozšířena v povědomí zákazníků, byl tento záměr dalším krokem správným směrem.

Autor: Simona Taha
Foto: Archiv firmy