Inovovaná švédská tepelná čerpadla NIBE

Švédská firma Nibe má ve výrobě tepelných čerpadel dlouholetou tradici a vlastní výzkum a vývoj umožňuje firmě držet se na špici nejvýznamnějších evropských výrobců. V letošním roce inovovaná řada tepelných čerpadel země/voda Fighter 1120 a 1220 se vyznačuje vynikajícími technickými parametry. Topný faktor se při podmínkách 0 °C / 35 °C pohybuje mezi 4,95 až 5,04, to znamená, že na jeden kW výkonu spotřebovaného pro pohon kompresoru získáme až 5 kW topného výkonu.

Fighter 1120 je tepelné čerpadlo, které je určeno pro vytápění a ohřev vody v rodinných domech i komerčních objektech. Pro přípravu teplé vody se kombinuje s dvouplášťovými ohřívači Nibe VPA, které se vyrábějí ve velikostech 200/70, 300/200 a 450/300, kde první hodnota odpovídá objemu teplé vody v litrech a druhá hodnota vyjadřuje objem vody ve vnějším plášti. Čerpadlo je možné vybavit přídavným topným tělesem o výkonu až 9 kW, které slouží jako bivalentní zdroj, nebo je lze zapojit s jiným doplňkovým zdrojem, například plynovým kotlem. Dodává se ve výkonech od 5 do 17 kW.

Fighter 1220 je kompletní jednotka, která má již zabudovanou nádrž na přípravu teplé vody o objemu 160 l. Součástí dodávky je rovněž elektrické topné těleso, které je možné spínat ve stupních 3, 6 a 9 kW dle potřeby, když tepelné čerpadlo nestačí ve velkých mrazech samo pokrýt potřeby domu. Fighter 1220 je nejprodávanější tepelné čerpadlo Nibe a dodává se ve výkonech od 5 do 12 kW.

Obr. 1: Průřez čerpadlem Fighter 1220

V tepelných čerpadlech Nibe jsou zabudována oběhová čerpadla primárního i topného okruhu, jednotka měkkého startu kompresoru a monitor proudové zátěže. Software umožňuje řízení dvou různých topných okruhů, např. podlahového vytápění a radiátorů. S přídavným příslušenstvím Pool 11 je možné využít tepelné čerpadlo i pro ohřev bazénu.

Nové typy tepelných čerpadel Fighter 1120 a 1220 dosahují výstupní teploty do topného okruhu až 70 °C, přičemž do teploty 65 °C pracuje pouze kompresor a další zvýšení teploty pak zajistí elektrická topná spirála.

Další z řady tepelných čerpadel země/voda firmy Nibe je Fighter 1320. Čerpadlo je určeno pro větší objekty a je vyráběno ve výkonových variantách 20, 25, 30 a 40 kW. Toto zařízení obsahuje dva samostatné kompresory, což umožňuje řízení vytápění a ohřevu vody velmi efektivním způsobem. Při potřebě vyšších výkonů je možné propojit a společně řídit kaskádu těchto čerpadel a tím získat potřebný výkon až 360 kW.

V nabídce Nibe jsou i tepelná čerpadla vzduch/voda – venkovní jednotky vyrobené z kombinace odolného plastu a nerezové oceli, což zaručuje dlouhou životnost i v náročných povětrnostních podmínkách.

Tepelná čerpadla Fighter mají nejen vynikající technické parametry, ale důraz je kladen také na uživatelský komfort, snadnou obsluhu a servis. Firma Nibe představuje spojení tradice s moderní výrobou. Rádi poskytneme informace i o dalších typech tepelných čerpadel, zájemcům poradíme s jejich výběrem a zpracujeme cenovou nabídku na kompletní instalaci.

Obr 2: Venkovní TČ Fighter 2005

Požádali jsme obchodní ředitelku Nibe CZ Mgr. Janu Vozkovou o krátký rozhovor:

„Nabízíte také systém tepelného čerpadla země/voda, mohla byste přiblížit cenu za realizaci tohoto způsobu vytápění pro běžný rodinný dům?"

„Tepelná čerpadla země/voda získávají energii ze země a to buď z plošného kolektoru nebo z vrtu. Plošný kolektor se ukládá na plochu nezastavěného pozemku do hloubky cca 1 - 1,2 m. Jsou to plastové trubky naplněné nemrznoucí směsí. Pokud není k dispozici dostatečně velký pozemek, musí se vrtat do hloubky a to je bohužel dražší řešení. Plošný kolektor stojí cca 130 Kč/m, vrt asi 900 Kč/m.

Cena tepelného čerpadla neposkytne úplnou informaci o ceně instalace. Pro každý konkrétní dům se musí zpracovat cenová nabídka na kompletní instalaci, záleží na tepelných ztrátách domu, na lokalitě, kde je postaven, na typu topných těles (radiátory, podlahové vytápění), kolik osob bude používat teplou vodu, zda je v něm nebo u něj bazén a pod. Také rozsah zmíněných zemních prací bude záležet na požadovaném topném výkonu. Proto každému nabízíme zpracování nabídky (a to zdarma, bez závazku nakoupit).

„V České republice se nejčastěji používají systémy vzduch/voda a vzduch/vzduch. Jaké výhody dávají čerpadla typu země/voda?"

„Nejsem si jistá, že jsou u nás nejrozšířenější TČ vzduch/voda. Zájem o ně sice roste, avšak jejich nevýhoda je, že v době, kdy je největší potřeba topit (když je největší zima) je vzduch nejchladnější a tedy z něj lze získat méně tepla a klesá tak úspora. Další nevýhodou je, že při určitých nízkých teplotách se obvykle úplně odstavují a je tedy nutno mít 100 % záložní zdroj. Lepší parametry mají v přechodném období např. při teplotách nad nulou. Problém může být v létě, kdy je příliš teplo, není potřeba topit a pouze se ohřívá teplá voda, TČ pak má přebytek výkonu a je nutné instalovat např. dostatečné akumulační nádrže. Může být problém i s umístěním TČ, aby chod ventilátoru nerušil obyvatele domu nebo sousedy hlukem (i když dnes jsou už TČ tichá, přece jen ventilátor je slyšet). Stabilnější výkon podávají TČ země/voda, proto je přednostně doporučujeme.

Děkujeme za rozhovor.

Autor:
Foto: Archiv firmy