Instalace nosných překladů Ytong je snadná a rychlá

Nosný překlad slouží k překlenutí otvorů v nosných a nenosných stěnách. Vhodnost jeho použití se vždy musí posoudit z hlediska statiky. Každopádně platí, že nosný překlad by měl být ideálně ze stejného materiálu a od stejného stavebního systému, pro který se stavebník rozhodl u hrubé stavby. Pro dům z pórobetonu Ytong se nejlépe hodí pórobetonový nosný překlad Ytong.

Takový nosný překlad má všechny přednosti Ytongu jako stavebního materiálu, navíc s ním dosáhnete stejného podkladu, jako mají použité tvárnice a příčky. Odměnou vám bude nejen minimum tepelných mostů, ale i rychlejší a snadnější nanášení vnitřních a vnějších omítek. Pro stavební systém Ytong včetně nosných překladů je charakteristická i snadná a rychlá montáž.

Vždy je třeba překontrolovat a upravit rovinnost a výšku ložných ploch pod překladem.

Nejjednodušší překlenutí otvoru vytvoříte pomocí nosných pórobetonových překladů Ytong příslušné délky a šířky, čímž vznikne nadpraží s minimální výškou 250 mm. Poté je potřeba překontrolovat a upravit rovinnost a výšku ložných ploch pod překlad. V místě uložení překladu pak nanesete zdicí maltu Ytong zednickou lžící Ytong, a to jak na vodorovnou, tak i na svislou styčnou plochu.

V místě uložení překladu nanesete zdicí maltu Ytong zednickou lžící Ytong, a to jak na vodorovnou, tak i na svislou styčnou plochu.

Pomůckou při umístění překladu je, aby nápis Ytong byl v čitelné poloze (tedy ne vzhůru nohama) a aby šipky zakreslené na čele překladu směřovaly nahoru. Vždy zkontrolujte i správnost uložení ve svislém směru, případné nerovnosti napravte poklepem gumovou paličkou. Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo. Minimální úložná délka překladu musí být od 175 do 250 mm podle typu překladu!

Pomůckou při umístění překladu je, aby nápis Ytong byl v čitelné poloze (tedy ne vzhůru nohama).
Autor: Xella CZ
Foto: archiv Xella