K založení první řady zdiva z tvárnic a příček Ytong se používá zakládací tepelněizolační malta Ytong.

Tenkovrstvá, zdicí, zakládací, nebo tepelněizolační malta. Jak vybrat správnou

Výrobci malt se jejich výběr snaží stavebníkům co nejvíce zjednodušit, přesto občas narazíte na otázky, ze kterých plyne, že lidé nad volbou té správné malty váhají. Podívejme se proto, jaké malty nabízí pro svůj stavební systémy z pórobetonu Ytong společnost Xella.

Pro pórobetonové zdivo má Xella v sortimentu čtyři typy suchých malt. Když mluvíme suchých, znamená to, že se dodávají v pytlích ve formě suché maltové směsi a před použitím se musí ve správném poměru smíchat s vodou. Je to 1) zdicí malta Ytong, 2) Ytong/Silka zdicí malta zimní, 3) zakládací malta tepelněizolační Ytong a 4) Ytong malta Fix P.

Kterou maltu použít

Vezměme si například situaci, kdy máte založenou základovou desku a chystáte se začít se stavbou obvodového zdiva z pórobetonu Ytong. U společnosti Xella jste si sjednali založení rohů zdiva jejich Ytong mistry a v instrukcích jste se dočetli, že máte mít na staveništi připravenou tepelněizolační maltu. Správná volba k založení první řady zdiva z tvárnic a příček Ytong je zakládací tepelněizolační malta Ytong, nikoli „obyčejná“ zdicí malta Ytong. Zakládací malta se od běžné zdicí malty liší v tom, že to není tenkovrstvá malta. Jako jediná ze čtyř malt pro pórobeton Ytong se nanáší ve vrstvě 10 až 40 mm. Při pohledu na její parametry je pak zřejmé, proč se jí říká tepelněizolační – v porovnání se zdicí maltou Ytong má třikrát nižší tepelnou vodivost λ10, SUCHÝ pro P=50 % – zatímco u zdicí malty Ytong je to 0,61 W/(m.K), u zakládací tepelněizolační malty je to 0,18 W/(m.K). Podobně jako klasická zdicí malta byla vyvinuta pro pórobetonové zdivo Ytong, ale její hlavní funkcí je omezení tepelných mostů mezi základovou deskou a první řadou zdiva a eliminace tepelných ztrát. Tomu je přizpůsobeno její složení i funkční parametry.

Příklad druhý: Kromě zakládací tepelněizolační malty Ytong jsou zdicí malta Ytong, Ytong/Silka zdicí malta zimní a Ytong malta Fix P shodně označeny jako tenkovrstvé. To však neznamená, že je lze zaměňovat. Pro zdění všech tvárnic a příček Ytong je ideální zdicí malta Ytong, zatímco Ytong malta Fix P je určena pro tenkovrstvé lepení pórobetonových příčkových a stěnových panelů Ytong. Nakonec Ytong/Silka zdicí malta se používá v zimním období, kdy teplota při jejím zpracování se doporučuje v rozsahu 0 °C až 10 °C.

Zdicí malta Ytong slouží pro tenkovrstvé spojování pórobetonových tvárnic.

Maltu pro pórobeton a vápenopískové tvárnice nezaměňujte

Objevují se také otázky, zda lze použít zdicí maltu Ytong i na vápenopískové tvárnice Silka. Ani v tomto případě nedoporučujeme záměnu; zdicí malta Ytong a Silka zdicí malta jsou rozdílné malty ve svém složení, navíc zdicí malta Silka je dvakrát únosnější.

Na závěr dodejme, že zdicí maltu Ytong, jak už její název napovídá, nelze použít ani k realizaci tenkovrstvých omítek. Pro povrchové úpravy (jak vnitřních, tak i vnějších stěn) jsou určeny například systémové tepelněizolační omítky Ytong.

Autor: Xella CZ 1)
Foto: Xella CZ

1) Upraveno redakcí.