Projekt Viladomy Stará Role v Karlových Varech.

Vápenopískové tvárnice Silka při výstavbě bytových domů

Vápenopískové tvárnice Silka jsou vedle stavebního systému Ytong a tepelněizolačních desek Multipor dalším výrobkem společnosti Xella. Tvárnice Silka vynikají jedinečnými zvukověizolačními schopnostmi a splňují vysoké akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na konstrukce oddělující prostory s nadměrným hlukem. Štíhlé akustické stěny ze Silky umí díky své velké únosnosti přenést i extrémní statická zatížení. Díky prakticky identickému surovinovému složení jsou tyto tvárnice dokonale kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

Silka je díky své pevnosti v tlaku a mimořádné únosnosti vhodná pro vnitřní nosné stěny, na které je kladen veliký tlak. Tvárnice tak lze použít téměř v jakékoli zděné konstrukci pozemní stavby, od extrémně staticky namáhaných nosných stěn, přes výplňové zdivo, až po nenosné příčky. Vysoká objemová hmotnost materiálu se příznivě projeví též v možnosti použití zdiva Silka na akustické stěny a příčky. Tyto tvárnice se proto výborně uplatní u akustických stěn s vysokou vzduchovou neprůzvučností Rw, například na stěnách, oddělujících místnosti v rámci jednoho bytu a bytového nebo rodinného domu.

Pro bytové domy jsou ideální tvárnice Silka Tempo

Tvárnice Silka Tempo mají podobné složení jako Ytong, ale svou únosností až 20 MPa se podobají betonu. Použití těchto velkoformátových tvárnic krátí čas zdění o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky. Štíhlé stěny přináší kromě výborné akustiky a únosnosti i vyšší užitnou plochu v budovaném objektu. Prvotřídní jsou také jejich požární vlastnosti – tvárnice Silka Tempo jsou nehořlavé a patří do nejvyšší třídy A1. Stěny z tvárnic Silka Tempo mají vysokou akumulační schopnost a zajišťují zdravé mikroklima budovy. Samonosný stěnový systém se také často uplatňuje u bytových domů, kde je potřeba dobrá akustika a velká únosnost zdiva v kombinaci se štíhlou konstrukcí.

Velkoformátové bloky Silka Tempo se zdí strojně pomocí mobilních minijeřábů.

Dobré zkušenosti s tvárnicemi Silka Tempo potvrzují i developeři bytových domů

V roli developera a generálního dodavatele byla společnost ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. u projektu Viladomy Stará Role, který vyrostl ve stejnojmenné městské části Karlových Varů. Samotnou výstavbu měl za developera na starost Vladislav Štěpánovský: „Naše bytové domy jsme v minulosti stavěli výhradně z cihelných prvků. Vápenopískové tvárnice velkého formátu jsme poprvé použili před pěti lety při stavbě bytového domu v Chebu. Zvuková izolace je jedním z nejdůležitějších aspektů tuzemských bytových domů a vápenopískové prvky ji dokážou velmi efektivně řešit. Ze zdicích materiálů je z hlediska akustiky považuji za vůbec nejlepší. Naše zkušenosti z použití velkoformátových tvárnic byly vesměs pozitivní, takže jsme i projekt ve Staré Roli, kde byla dodavatelem společnost Xella, chtěli stavět touto cestou. Zpočátku jsem byl k argumentům o významné úspoře času a pracovních sil díky velkoformátovým tvárnicím Silka Tempo trochu skeptický, ale musím potvrdit, že stavět s těmito velkoformátovými prvky bylo ve srovnání s klasickými stavebními materiály jednodušší a rychlejší. Ano, velkoformátové tvárnice jsou těžké, ale to jsme nemuseli díky minijeřábům řešit. Použití minijeřábu bylo i mnohem ohleduplnější z pohledu fyzické práce zedníků. Zrychlila se také výstavba, protože ve srovnání s cihelnými prvky se nepoužívaly tradiční malty ze sil. Velkoformátové prvky se zdily mnohem efektivněji než klasické cihelné systémy. A když stavíte z vápenopískových tvárnic, máte navíc jako bonus výbornou akustiku. Pokud budeme mít možnost stavět další projekty, bude to opět podle modelu použitého v Karlových Varech.

Rychlost výstavby a výborné akustické vlastnosti tvárnic Silka Tempo ocenil též investor bytového projektu Rezidence Ponavia v Brně. Velkoformátové tvárnice Silka Tempo byly na stavbu instalovány pomocí minijeřábů, které společnost Xella investorovi projektu zapůjčila. Další poskytnutou službou Xelly bylo zpracování 3D modelu objektu pomocí technologie Xella blue.sprint. Tímto se předešlo kolizím, jež by se jinak řešily až při výstavbě. „Nové rezidenční bydlení Ponavia v Brně se nachází poblíž parku Lužánky,” říká Lukáš Konárek, projekt manager společnosti Trikaya Asset Management a.s., která je developerem projektu v Brně-Králově Poli a dodává: „Jedná se o oblast s výbornou občanskou vybaveností, řadou sportovišť a možností nákupu. Po úspěšných dvou etapách tady Trikaya budovala v letech 2021–2023 bytový dům se 72 novými bytovými jednotkami. Společný sdílený vjezd do vnitrobloku s předcházející etapou výstavby vytvoří kompaktní uzavřený prostor s chráněným vnitřním traktem. Součástí objektu je i podzemní parkoviště a uvnitř vnitrobloku dětské hřiště. Tak jako i na ostatních objektech jsme i tady dbali na vysoký akustický standard. Proto jsme zvolili velkoformátové bloky Silka Tempo, které se zdí strojně pomocí mobilních minijeřábů. V rámci přípravy projektu jsme využili poradenskou činnost společnosti Xella. Zpracoval se 3D model a díky tomu se předešlo kolizím, které bychom jinak museli řešit až při samotné výstavbě.

Nové rezidenční bydlení Ponavia v Brně poblíž parku Lužánky.

Pavel Červík, manažer pro klíčové projekty Xella CZ, k projektu Rezidence Ponavia III uvádí: „Pro výstavbu tohoto bytového domu bylo po optimalizaci projektu použito velkoformátové zdivo Silka Tempo o tloušťce 240 mm. Silka Tempo vyniká výbornými akustickými vlastnostmi, vysokou pevností a únosností. Investor na tomto projektu využil naše služby Xella blue.sprint, jejichž základem je zpracování stavby do její digitální podoby BIM modelu a provedení následné optimalizace. Součástí stavby bylo dodání vzorových rozkresů jednotlivých prvků ve stěně a také přesný harmonogram dodávek. Obsluhu minijeřábu zajišťují dva pracovníci, jeden z nich ovládá jeřáb a druhý ukládá jednotlivé tvárnice. Při výstavbě byly použity dva typy minijeřábů – první byl MK 300 s dlouhým dosahem až 5 metrů a druhý Spider, který se osvědčil pro činnosti ve stísněném prostoru.

Veškeré podrobnosti o sortimentu vápenopískových tvárnic Silka a jeho vlastnostech a možnostech využití najdete na www.xella.cz.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Xella