Rezidence Kesselbauer v Bratislavě. Na osmi podlažích zde vzniklo 115 bytů a apartmánů různých výměr a dispozic.

Izolační desky Multipor pomohly zateplit rezidenční projekt Kesselbauer v Bratislavě

Bezkonkurenční lokalita, velikost a dispoziční uspořádání bytových jednotek, jakož i kvalita provedení a použitých materiálů předurčují projekt Rezidencia Kesselbauer pro trvalé bydlení. Rodinný charakter bydlení podporuje i vnitroblok v parkové úpravě. Realizátor fasády, společnost Propaint, zde na historickou část starého měšťanského domu použila tepelněizolační desky Multipor.

V lukrativní části Bratislavy, přímo na Náměstí 1. mája, vyrostl signifikantní rezidenční projekt Rezidencia Kesselbauer. Na osmi podlažích zde vzniklo 115 bytů a apartmánů různých výměr a dispozic. Téměř všechny disponují balkonem, lodžií nebo prostornou terasou. Část uliční fasády tvoří replika původního měšťanského domu, kde sídlila legendární městská pekárna.

Původní objekt Kesselbauerovy pekárny patřil k typické zástavbě lokality již od druhé poloviny 19. století. Pekařství přežilo První republiku a dvě desetiletí fungovalo i za poválečného režimu. Potom však byla budova opuštěna a začala chátrat. Dlouhá desetiletí bez péče si vybrala svoji daň – těsně před svým zánikem už stavba připomínala spíše ruinu. V této době se stala jejím majitelem finanční skupina Proxenta, jež zde naplánovala výstavbu polyfunkčního souboru. Developer se rozhodl navázat na tradici pekárny nejen názvem, ale také částečným zachováním architektury.

Výsledná podoba repliky historického domu vznikla pod dohledem památkového úřadu a odráží jeho původ v nejvyšší možné míře. Zůstal zachován nejen architektonický styl, ale také barevné řešení. Zbývající část fasády má současný vizuál vytvořený tak, aby korespondoval s návaznými moderními budovami, již vybudovanými na ulici Náměstí 1. mája. Přestože z ulice projekt působí jako dva samostatné objekty, které kromě sousedství zdánlivě nemají nic společného a liší se architekturou i výškou, uvnitř vytvářejí harmonický celek s půdorysem ve tvaru písmene U.

Z ulice projekt působí jako dva objekty, které kromě sousedství zdánlivě nemají nic společného, uvnitř však vytvářejí harmonický celek s půdorysem ve tvaru písmene U.

Vyřešení fasády

Na současněji působící části je instalován klasický kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou, předsazená fasáda je obložena vláknocementovými deskami, historická část fasády využívá tepelně izolační desky Multipor.

Karol Baláž, jednatel společnosti ProPaint, s.r.o., která fasádu celého objektu realizovala, říká: „Do realizace projektu jsme se jako dodavatel fasád dostali v období května 2021, avšak náš vstup do přípravy projektu začal už přibližně rok předtím. V období před samotnou realizací jsme s investorem hledali možnosti realizace historické fasády s četnými šambránovými prvky s přihlédnutím k mnoha aspektům, které musely být dodrženy: požadované tepelněizolační vlastnosti, pevnost celkové skladby fasády a v neposlední řadě i požární odolnost obvodového pláště. Jelikož v předchozím období jsme měli pozitivní zkušenost s realizací interiérového zateplení na projektu Národní kulturní památky – Jurkovičovej Teplárny pro Pentu –, bylo i řešení s použitím Multiporu pro nás zajímavé.

Výhody minerálních desek Multipor spočívají především v tvarové stálosti, vynikající paropropustnosti a jednoduché aplikaci.

Všestrannost desek Multipor

Minerální desky Multipor jsou nehořlavé a mají výjimečné tepelněizolační vlastnosti. A jejich tvarová stálost, vynikající paropropustnost a jednoduchá aplikace nacházejí uplatnění všude tam, kde si běžné tepelné izolanty neporadí s požadovanými konstrukčními parametry. Tak tomu bylo i na fasádě Kesselbaurovy pekárny. Karol Baláž to potvrzuje: „Po rozsáhlém vzorkování fasády, kde jsme s našimi štukatéry hledali co nejvhodnější materiál, vyšel Multipor jako správná volba. A protože výsledné vzorky byly akceptovány i památkovým úřadem, investor byl spokojen a přístupný tomuto řešení. Realizace samotné fasády začala v květnu 2020 právě použitím Multiporu jako izolačního materiálu. Vzhledem k tomu, že jsme od investora dostali zelenou na tuto variantu, materiál jsme měli zakontrahován v dostatečném předstihu. Dodávky byly podle naplánovaných vývozů od společnosti Xella Slovensko jako dodavatele splněny, takže nedocházelo k prodlení prací. Po zrealizování obvodového pláště nastala na stavbě přestávka, ale v našich výrobních dílnách naši štukatéři právě s opracováním desek Multipor vytvářeli vystupující šambrány, které se později kotvily na zhotovenou fasádu. V dalších krocích se na fasádu nanesla povrchová omítka a několikanásobný fasádní nátěr. V období prosince 2021 jsme přistoupili k demontáži lešení a naši práci představili nejen spokojenému investorovi, ale také široké veřejnosti. Pro nás jako realizační firmu je právě tato fasáda s použitím desek Multipor jedna z nejkrásnějších, zároveň technicky a z hlediska nároků na zručnost i nejkomplikovanější realizací. Jsme na ni proto patřičně hrdí, vždyť s výsledkem je nadmíru spokojen i samotný investor, pozitivní ohlasy přicházejí i od ulice'.

Více informací o tepelně-izolačních deskách Multipor naleznete na stránkách www.xella.cz.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Xella CZ