Izolace PIR – řešení pro každé období

Zvolit vhodnou izolaci pro střechy či fasády není vždy jednoduché. Ideální stav je, když v zimě máme v domě nebo bytě teplo bez velké spotřeby energie a v létě naopak příjemný chládek. Společnost Puren je výrobcem kvalitních izolací z tvrdých polyuretanových pěn (PIR), u nichž se rozhodla ověřit vlastnosti na různých místech při letních teplotách.

V posledních letech zaznamenáváme klimatické změny, kdy dochází k extrémním výkyvům počasí, a to jak v létě, tak i v zimě. Projektová dokumentace může (nemusí vždy) vyřešit stavebníkovi starosti a nepříjemnosti v průběhu bydlení. Projektant při návrhu musí zohlednit řadu předpisů, nařízení, norem apod. Ne vždy se podaří vzájemně skloubit všechny požadavky. Tyto klimatické změny mají vliv na energetickou náročnost a na tepelnou pohodu bydlení. Navrhnout střešní konstrukci pro letní období není pro projektanta lehký úkol. Je poměrně málo informací o materiálech a způsobech, jak to provést. To, aby se konstrukce pomalu prohřívala, je možné splnit materiály s velkou objemovou hmotností, které však velmi málo tepelně izolují a pro lehké střešní konstrukce nejsou vhodné.

Tab.: Tepelné požadavky podle ČSN 73 0540 : 2011 – letní období

Druh budovyPožadované nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti [θai, max N (°C)]
Nevýrobní27
Ostatní se zdrojem teplado 25 W/m229,5
nad 25 W/m231,5

Ověření teorie v praxi

Aby se zjistilo, jak jsou ovlivňovány vnitřní teploty v podkroví, provedlo laboratorně sdružení výrobců pro polyuretany v Německu měření. Při exteriérové teplotě +80 °C byla trvale teplota v interiéru +24 °C u tepelné izolace PIR s oboustranným hliníkem o tl. 100 mm s pálenou krytinou. Společnost Puren se rozhodla ověřit uváděné závěry reálným měřením na konkrétní stavbě, na novostavbě rodinného domu. Teplotní měření probíhalo na sedlové střeše s pálenou krytinou a sklonem 30°. Orientace měřené plochy byla na jih. Použita byla tepelná izolace puren PIR Protect, oboustranný hliník, lambda 0,022 W/mK, tl. 140 mm. Reálné měření se konalo od 21. 7. 2014 do 9. 8. 2014. V tomto období nebyl objekt obýván a stavební práce byly prováděny hlavně mimo objekt. Měřicí čidla – kalibrované termočlánky typu K (provedení NiCr/Ni). Měřené body: teplota nad krytinou, pod krytinou, ve větrané mezeře, pod PIR izolací a v interiéru.

Jaké jsou výsledky

Je patrné, že teplota vnějšího vzduchu a teplota pod krytinou nabývají téměř identických hodnot v době, kdy střecha není osluněna. Během oslunění je patrný tlumící účinek vrstvy pálené krytiny, která zaujímá příznivou tepelnou kapacitu. Teplota vnitřního vzduchu a teplota pod vrstvou PIR tepelné izolace jsou vzájemně poměrně jen málo posunuty.Provedené teoretické výpočty je možné porovnat s reálným měřením a dospět k závěru, že plechová krytina na OSB desce a PIR izolaci vykazuje z hlediska letního období lepší výsledky než pálená krytina na latích s PIR izolací.

Volba tepelné izolace s uzavřenou buněčnou strukturou vykazuje lepší hodnoty fázového posuvu než minerální izolace. Skladba s dřevoštěpkovou deskou tl. 12 mm (OSB) mezi dvěma vrstvami tepelné izolace PIR vykazuje nejpříznivější hodnoty. Toto řešení je lepším řešením než vložení dřevovláknité desky tl. 40 mm pod/nad PIR izolaci.

Řešení izolace u oken

S letním prohříváním souvisí i problematika oken. Okny se přivádí v létě největší množství tepla, ale zároveň se jimi v zimě nejvíce tepla ztrácí. Orientace a velikost oken je velmi důležitá. Okno nám neslouží jen ve formě otvoru, který nám umožňuje vnikání světla, ale také pro větrání, zabránění ochlazování v zimě či ochrana před sluncem v létě. Samozřejmostí je i výhled z okna.

Podle hygienických předpisů musí být byty prosluněny a větrány. Jaká by tedy měla být optimální poloha okna? Svislé okno, vikýř nebo střešní okno? Při realizaci střešního okna do roviny střechy se vyskytují opakovaně závady ve správném provedení. Při splnění normových požadavků bude při použití minerální izolace ostění okna příliš vysoké (260 až 400 mm) a do interiéru bude pronikat málo světla. I tyto důvody vedou k používání tepelné izolace o menší tloušťce s lepšími izolačními vlastnostmi, které má PIR izolace. Pro pasivní domy není střešní okno doporučováno. Pro pasivní a nízkoenergetické domy je velmi vhodný sendvičový prefabrikovaný vikýř z PIR jádra s oboustrannou OSB deskou.

Vikýř
Střešní okno
Autor: Miroslav Vala
Foto: Archiv firmy