Izolace podlah snadno, rychle a spolehlivě

Parotěsný pás z modifikovaného asfaltu TWIN® je vhodný nejen jako ochrana podlah proti zemní vlhkosti, ale také proti vysokému radonovému riziku.

TWIN® je speciální hydroizolační pás určený zejména pod potěry a mazaniny, ale i pod jiné konstrukční vrstvy. Není to pás natavovací, pokládá se volně na vodorovný, max. mírně skloněný podklad.

Při větších sklonech by bylo nutno přijmout doplňující opatření. Vzhledem k tomu musí být přitížený výše položenými vrstvami, např. tepelně izolační vrstvou (polystyrenovými deskami, nebo deskami z min. vláken, či vrstvami z lehčených betonů, atd.) nebo dalšími konstrukčními vrstvami (betonovou mazaninou, dřevěnou konstrukcí podlah, atd.).

Možnosti použití

Používá se jako ochrana proti vzlínající zemní vlhkosti na podkladních betonech, na betonových stropních deskách pak proti zbytkové vlhkosti po tuhnutí betonu, nebo jako parotěsná zábrana na stropních konstrukcích nad prostorami s vysokým stavebně fyzikálním zatížením jako jsou prostory s vysokou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu (např. nad varnami, koupelnami, saunami, atd.).

Lze jej využít také jako parozábranu v některých typech střešních plášťů (dvouplášťové střechy se spodním betonovým pláštěm), namísto často používaných polyetylenových fólií, které však svými parametry, zejména prakticky absolutní parotěsností, způsobem pokládky a spojením ve švech za studena, daleko předčí.

V neposlední řadě nachází rozsáhlé využití u staveb s nebezpečím prostupu radonu z podloží. Svým odporem proti prostupu radonu, ověřeným akreditovanou zkušební laboratoří v ČR (při ČVUT v Praze), patří mezi materiály nejúčinnější jako protiradonová bariera. Stavebník tak získává dva funkční požadavky v jednom výrobku.

Způsob pokládky

Pás TWIN® se pokládá na rovnou a očištěnou podlahovou plochu volně, s přesahy 10 cm. Na stěny a prostupující stavební konstrukce se pás vytáhne minimálně do výšky projektem navržené horní hrany potěru či mazaniny.


Čelní spoje pásu TWIN® pomocí přířezů napojovacího pásu TWIN®

Při izolaci proti zemní vlhkosti musí být pás vytažen a napojen na svislou izolaci vnitřních i vnějších zdí. Podélné švy se trvale a těsně slepí za studena, bez použití hořáku, po odstranění separačního silikonového stahovacího pásku na obou přesazích a po náležitém přitlačení, např. převálečkováním.

Pro slepení příčných styků se použije 25 cm široký TWIN® – napojovací pás, který je celoplošně samolepicí za studena, po odstranění spodní stahovací fólie. Ten se použije také pro bezpečné napojení izolace na stěny a prostupující konstrukce, na kterých se však nejdříve provede penetrační nátěr VEDATHENE® – přilnavý nátěr E nebo LM. Nátěr typu LM je na bázi rozpouštědel, tedy rychle vysychající, určený zejména pro dobře větratelné prostory, nátěr typu E je pak na bázi vodní emulze, určený zejména pro interierové obtížněji větratelné prostory, nebo pro použití tam, kde by rozpouštědlová penetrace mohla poškodit podkladní nebo přilehlé vrstvy podlah či jiné konstrukce, např. na bázi polystyrenů, polykarbonátů a pod. Vzájemné výškové přechody pásů v přesazích (např. v tzv. T-stycích) se utěsní VEDAGPLAST® Elastik – Kittem, asfaltovým tmelem za studena, pomocí klasické kartušové pistole.

Pokládku pásu, který se pouze volně položí rozvinutím role s následným stlačením samolepicích přesahů, lehko zvládne každý. Pás tak nachází uplatnění při adaptacích podlah rodinných domků, koupelen, saun. Zrovna tak je snadno, dobře a spolehlivě použitelný pro ochranu podlah průmyslových hal proti zemní vlhkosti a radonu. V odůvodněných případech se pás v konstrukčním souvrství chrání svrchu i zespodu geotextilii, eventuálně jen z jedné strany.

Napojení podlaha – sloup

Geotextilie může mít jak ochrannou, tak odvětrávací, separační nebo i kluznou funkci. Zejména pokud má TWIN® funkci ochrany proti radonu nutno vždy posoudit jeho uložení mezi vrstvy. A to zejména tehdy, pokud by tu bylo nebezpečí, že by se tyto vrstvy mohly vůči sobě při vzájemně dilatačních pohybech či při přetvoření stavby posunout.

tloušťka[mm]
cca 0,9
rozměr[m]
cca 1,00 x 30,00 (20 rolí na paletě)
dole/nahoře

separační fólie, na šířku přesahu stahovací proužek – střídavě na jednom okraji dole, na druhém nahoře
vložka

alkáliím odolná hliníková kombinovaná, zesílená skleněnou rohoží
krycí hmota

elastomerobitumen
ohyb za studena tepelná stálost[o C] [o C]
cca –30 cca +100
ekvivalentní difúzní tloušťka rd (Sd) = µ x tl.[m]
> 1 500
součinitel difúze radonu[m2/s ]plocha/ poj4,6 x 10-14 /1,9 x 10-14
maximální pevnost v tahu protažení při max. pevnosti v tahu[N/5cm] [%]podl./příč. podl./příč.cca 500/340 cca 2/2
pevnost spoje ve střihu[N/5 cm]
> 350
Technická data pásu TWIN®

Pokud takový posun je možný, je nutno vždy použít vrchní či spodní geotextilie umožňující nezávislý a volný pohyb pásu TWIN®.

Pokud potřebujeme izolovat i stěny suterénů, pak použijeme klasický natavovací pás podle odborného výběru (např. VEDALBIT® AL + V60 S4 proti nejvyššímu radonovému riziku, nebo VEDASPRINT® mineral proti zemní vlhkosti a střednímu radonovému riziku, apod.) klasicky natavený na penetrované stěny.


Schéma použití pásu TWIN® v konstrukci podlahy jako ochrany proti radonu

Napojení pásu TWIN® na izolaci stěn se pak snadno provede vlepením do nahřátého natavovacího pásu. Pokud používáme pás TWIN® v nadzemních podlažích, pak nám obvykle stačí vytažení na stěny na výšku podlahy, do cca 100 mm, buď samotný pás TWIN® nebo lze zcela snadno použít „Napojovací pás TWIN®”, který je za studena samolepicí i na systémovou penetrací opatřený betonový, zděný či kovový podklad. „Napojovací pás TWIN®” se použije i při izolaci detailu trubního prostupu, kde se nalepí na pás TWIN® v ploše podlahy a druhou polovinou se vytáhne na předem penetrovaný trubní prostup.

Napojení pásu TWIN® na stěnu

Přednosti výrobku

Parotěsný pás z modifikovaného asfaltu TWIN® má mnoho předností:

  • jednoduchou, čistou a rychlou pokládku,
  • hmotnost role pouze 27 kg, délka pásu v jedné roli 30 m,
  • oboustranně samolepicí švy v podélných přesazích,
  • vysokou odolnost vůči proražení díky speciální zesílené kombinované vložce z Al fólie a skleněné rohože,
  • vysoce kvalitní parozábranu, prakticky zcela parotěsná,
  • napojovací pásy pro příčné přesahy a pro napojení na trubní či jiné prostupy ze stejného materiálu,
  • vysoce ohebný, lehce zpracovatelný,
  • velmi nízký součinitel prostupu radonu – vhodný i pro vysoké radonové riziko.

Uvedené přednosti pásu TWIN®, zejména jeho nízká hmotnost, jednoduchost pokládky a vysoká parotěsnost a odpor proti prostupu radonu, se uplatní jak na velkých stavbách, kde tento pás, kromě jiného, např. umožňuje volný výběr materiálů pro podlahové vrstvy i nad prostorami s vysokou vnitřní teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, nebo pokládku podlahových vrstev i při zbytkové vlhkosti v betonových konstrukcích po tuhnutí betonu, a tím plnění termínů výstavby.

Stejně výhodný je tento pás i pro stavby menších objektů a bytových či rodinných domů, a to zejména při sanacích, kde se uplatní jednoduchá manipulace a pokládka bez použití plamene hořáku.

Je přímo ideálním hobby – materiálem pro svépomocné vylepšení kvality bydlení.

Autor: Ing. Pavel Vokurka
Foto: Archiv firmy