V rámci poslední III. etapy bylo postaveno 144 bytových jednotek a 7 nebytových jednotek. Foto: Helena Hejhálková

Izolace ThermoWhite v developerském projektu Bydlení Na Panenské v Roztokách

Tepelněizolační a zvukopohltivý systém ThermoWhite se může pyšnit již více než dvacetiletou historií a díky tuzemské partnerské síti s ním mají řadu pozitivních zkušeností i stavebníci a developeři z Česka a Slovenska. Důvodem zájmu o tento tzv. litý polystyren je především rychlost a kvalita realizace. Pojďme se na jednu z mnoha realizací podívat.

Projekt Bydlení Na Panenské zahrnuje bytové domy, dvojdomy, rodinné řadové domy i domy samostatně stojící. Vyváženost zástavby a moderní funkcionalistická architektura vytvořily z místa příjemné prostředí pro bydlení v bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy. Samotná výstavba probíhala v několika po sobě jdoucích etapách – I. etapa výstavby zahrnovala 44 bytových jednotek, 4 řadové domy a 8 dvojdomů, II. etapa 21 řadových domů a poslední III. etapa spočívala ve výstavbě 144 bytových jednotek a 7 nebytových jednotek. Dokončení III. etapy proběhlo na konci roku 2020.

Pro ThermoWhite hovoří charakter a vlastnosti produktu

Úvodem zmiňme, že pro developera nebyli tuzemští zástupci ThermoWhite neznámí. Přestože se však jednatelé obou firem znají několik desítek let, jednalo se pro investora o novou zkušenost s touto rakouskou technologii. Proto v rámci zakázky probíhala komunikace i přímo s výrobcem ThermoWhite Rakousko, který použití inovativní technologie ThermoWhite posvětil.

ThermoWhite se vyrábí ze směsi převážně recyklovaných polystyrenových kuliček a patentovaného pojiva na minerální bázi. Foto: Jiří Hejhálek

Obě firmy na zmíněném projektu spolupracovaly zhruba čtyři roky, přičemž ThermoWhite realizoval izolace podlah ve dvou etapách – v rámci výstavby řadových domků a následně i u bytových domů. Jelikož se jedná o bytovou výstavbu a komerční prostory, byl dodáván produkt ThermoWhite WD100R určený pro aplikace s nárokem na vysoké zatížení. Zajímavostí je i fakt, že spolupráce spočívala též v pomoci s likvidací zbytků polystyrenu ze zateplování fasád bytových domů. Recyklovaný EPS bude následně použit do tepelných izolací, což přispěje k ekologii vlastně dvakrát.

Krátce zmiňme i přípravu a aplikaci tepelné izolace ThermoWhite. Jedná se o směs převážně recyklovaných polystyrenových, vzduchem vyplněných kuliček a patentovaného pojiva na minerální bázi. Připravována je ve speciální „míchačce" přímo na stavbě, odkud se pneumatickým hadicovým dopravníkem aplikuje na místo určení, v tomto konkrétním případě na podlahu. Aplikovaný materiál vypadá jako soubor buněk EPS. V dlani a při lehkém stisku ucítíte mírnou vlhkost; buňky jsou obaleny smáčivou kapalinou, která je drží pohromadě a v tvaru, do kterého jsou při realizaci zformovány. V tomto podání hmota – podobně lehká jako EPS – nejpozději do 48 hodin ztuhne a dostane finální vlastnosti.

Směs se míchá přímo na stavbě. Doprava na místo určení probíhá pneumatickým hadicovým dopravníkem. Foto: Jiří Hejhálek

ThermoWhite bez problémů proteče a vyplní veškeré prohlubně, a není nutné se proto obávat ani budoucího sesedání podlahy. A to ani při značné výšce izolace pohybující se v desítkách centimetrů. To je mimo jiné velký benefit v porovnání s konkurenčními podlahovými deskami z EPS nebo minerální vlny. Jakkoli není jednoduché lidi přesvědčovat, ThermoWhite dle slov realizátorů předchází očekávání zákazníků.

Roztoky

Roztoky jsou město situované cca 10 km severozápadně od centra Prahy, které původně vzniklo jako raně středověké ostrožné hradiště pod názvem Levý Hradec. Ten byl asi i původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I., který zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách.

První písemná zmínka o Roztokách se však nachází až v panovnické listině z roku 1233, ve které byl zmíněn i Petr z Roztok. Kromě vodní tvrze ze 13. století byl v Roztokách v té době doložen opatský dům s poplužním dvorem, který vlastnil břevnovský klášter ještě ve 14. století.

Kostel sv. Klementa na Levém Hradci. Foto: Lukáš Kalista, Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Dnešní Roztoky mají 8 783 obyvatel (ke sčítání z 1. 1. 2021, poznámka). Zaujímají rozlohu 813 hektarů a jsou tvořeny dvěma katastrálními územími (Roztoky, 537 ha, a Žalov, 276 ha). Statistika říká i to, že podíl žen tvoří 51 % a že průměrný věk roztockých občanů je 39,8 roku. V poslední době prošly Roztoky významnými změnami spojenými s nárůstem počtu obyvatel. Počet obyvatel s trvalým pobytem již dnes reálně překročil 10 000 osob.

Zdroje:

[1] Wikipedia, heslo „Roztoky”
[2] byty.napanenske.cz
[3] www.thermowhite.cz

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: viz popisky