ThermoWhite v zateplené podlaze rodinného domu

Dům, o kterém je řeč, stojí v Třešti, kde je součástí uliční zástavby rodinných i bytových domů. Nyní prochází rekonstrukcí, jejíž součástí je i silná tepelná izolace podlahy, kterou bylo nutné realizovat rychle. A to se povedlo především s pomocí takzvaného vylévaného polystyrenu, jenž vytváří vodorovnou, homogenní a bezespárou tepelněizolační vrstvu, pochůznou za 48 hodin při splnění podmínek pro správné zrání.

Další předností tohoto materiálu, který pro svou relativní novost stále ještě není plně zažit, je tuhost. Ve srovnání s běžnými podlahovými EPS deskami, které vykazují prakticky lineární a ne zcela vratnou deformaci úměrnou působícímu tlaku, je vrstva ThermoWhite® při působení menších tlaků významně tužší a až při vyšších tlacích se blíží tuhosti běžného expandovaného polystyrenu (EPS).

Jde o to, že zatímco buňky v EPS jsou pospojovány natavením, buňky v ThermoWhite mezi sebou „zastudena” spojuje speciální lepidlo, které tomuto materiálu dodává potřebnou tuhost.

Pohled na část podlahy s hydroizolací v přízemí domu, na kterou se bude realizovat souvislá, bezespárá a plně kompaktní (bez vzduchových mezer, typických u skládání desek EPS) tepelná izolace ThermoWhite.

Dvacetiletá praxe

Tepelněizolační systém ThermoWhite® je prověřen více než 20letou praxí a dnes je běžně používán při výstavbě a rekonstrukcích v Rakousku, Německu i v mnoha dalších evropských zemích včetně České republiky, a sice prostřednictvím partnerské sítě ThermoWhite®. Stěžejní produktovou řadou tohoto je polystyrenová izolace s různými stupni zatížení. Laicky řečeno, jde o vylévaný polystyren neboli homogenní polystyrenovou izolační vrstvu beze spár, se všemi výhodami, které z toho plynou.

Příprava lité tepelné izolace ThermoWhite, která v „syrovém stavu“ představuje mechanicky izolované, avšak celistvé buňky EPS, které jsou pečlivě promíchány se speciálním a rychle vytvrzujícím lepicím pojivem, se děje v doprovodném vozidle ThermoWhite. Odtud je tato syrová směs přetlakově dopravena na místo realizace hadicí o délce až 100 metrů (a v nutných případech i více). To umožňuje realizovat tuto tepelnou izolaci i v prostorově velmi obtížných podmínkách.

Stručný popis zateplované podlahy

Podlaha, která byla v tomto domě určena pro přízemní podlahové vytápění, byla stavebně obtížná. Dům je situován v mírném svahu a asi třetinu jeho podlahové plochy zaujímal strop sklepa, který o decimetry vyčníval nad zbylou podlahou domu. Povrch podlahy tak nejenže byl nerovný a šikmý, ale propisovala se do něj také domovní technická zařízení – potrubní rozvody, instalace atp.

Bylo zřejmé, že realizovat v tomto interiérovém terénu tepelněizolační vrstvu a vodorovnou plochu jako podklad budoucí podlahové krytiny by bylo tradičními postupy pomocí desek EPS či XPS pracné, časově náročné, a tudíž i drahé. S pomocí ThermoWhite® to byla otázka několika hodin.

Rekonstrukce a modernizace rodinného domu v Třešti: Pohled na část lité tepelné izolace ThermoWhite v přízemí domu krátce po její realizaci. Po vyzrání podlahy (tj. po vytvrzení tekutého lepicího pojiva mezi buňkami recyklovaného EPS, což trvá přibližně den) lze realizovat finální podlahou krytinu.

ThermoWhite v akci

Po příjezdu servisního a nákladního vozidla ThermoWhite® s materiálem a s potřebnou míchací a stavebně-dopravní pneumatickou technikou provedla tříčlenná posádka vozu společně s majitelem objektu ohledání zateplované podlahové plochy domu. Přitom byla především upřesněna výška, respektive budoucí vodorovná hladina zálivky ThermoWhite®, na níž mělo být realizováno podlahové souvrství, do něhož investor započítal i tenkou vrstvu z desek EPS či XPS pod vlastní krytinou.

Práce s aplikací ThermoWhite ® má svůj typický rytmus. Po namíchání dané tepelněizolační směsi, které zajišťuje jeden z členů posádky, je tato hmota dopravena pneumatickým dopravníkem (dlouhým až 100 metrů) na místo určení, kde je vylita a hned nato rozprostřena pomocí optického laserového výškoměru do potřebné výškové hladiny s vodorovnou přesností přibližně 5 až 10 milimetrů. Tuto v podstatě velmi přesnou činnost provádí zbývající posádka. Velmi důležité přitom je, že tato práce je harmonizována tak, aby všichni členové realizačního týmu – v tomto případě zhotovitelé tepelné izolace pod podlahou – měli prostor se vystřídat a odpočinout si.

— kontakty —

ThermoWhite CZ s.r.o.

U čističky 383, 250 87 Mochov

E: office@thermowhite.cz   T: +420 722 444 180
WWW: https://www.thermowhite.cz

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Jiří Hejhálek ml., archiv redakce