Vstup na střechu řešený výlezem ve střeše

Jak bezpečně používat záchytný systém na střechách?

Bezpečnost práce je mnohdy podceňována. Zejména ve stavebnictví a při aktivitách ve výškách přitom není radno cokoli zanedbat. Konkrétně na střechách se za účelem usnadnění pohybu pracovníků a zachování jejich bezpečnosti obvykle vyskytuje záchytný systém. I jeho používání má však svá specifika, která je zapotřebí brát na vědomí. Podívejme se na ně blíže.

Bezpečnost spočívá ve zkušenostech

V první řadě je třeba veškeré osoby, které se pohybují po střechách, řádně proškolit. Jak správně užívat záchytný střešní systém a osobní ochranné pracovní prostředky se lze dozvědět v rámci školení od pracovníka bezpečnosti nebo od specializované firmy jako je Roofix. Při takovém kurzu se seznámíte se dvěma hlavními tématy, jejichž obsahem je poučení o provádění pracovních úkonů ve výškách a správném pohybování se po záchytném střešním systému. Školení jsou zaměřena především na bezpečnost účastníků.

Případné vyproštění

Za předpokladu, že jsou osoby, které mají pracovat na střechách, poučeni o způsobu použití veškerých bezpečnostních prvků a pomůcek, zbývá ještě seznámit je s evakuačním plánem, který radí, jak postupovat v případě pádu a po následném zachycení ochranným systémem. Nezbytné je visící osobu vyprostit z výšky a postroje v co nejkratším čase. Hrozí jí totiž trvalé následky, k nimž dochází, pokud dojde k prodlení, neboť popruhy jisticího postroje omezují proudění krve v těle. Ve většině případů je zapotřebí kontaktovat hasičský sbor. Pro zachování bezpečnosti je obecně žádoucí, aby se člověk na střeše nepohyboval sám.

Výstroj

Nejprve se musíme ustrojit do celotělového jisticího postroje, k němuž připojíme spojovací prostředek s tlumičem pádu, který musí být u karabiny postroje. K připojení spojovacího prostředku musí vždy dojít buď na hrudníku nebo na zádech, nikdy ne u pasu. Pak připneme postroj spojovacím prostředkem k záchytnému střešnímu systému, tedy k nerezovému lanu či kotvicímu bodu. Spojovací prostředek musí být vybaven lanostopem nebo nějakou formou zaseknutí, aby se lano v případě pádu dále neodvíjelo.

Důležitá pravidla pro pohyb na záchytném systému

Nejdůležitějším bodem celého procesu je správné nastavení spojovacího lana. Mělo by být vždy nastaveno tak krátké, jak jen to je možné. Při práci na střeše zůstáváme připoutáni k záchytnému systému vždy, když má střecha sklon nad 25 °. Při práci na ploché střeše je lano možné odpojit, pokud se nacházíme mimo nebezpečné zóny. Tím se rozumí veškeré oblasti střechy ve vzdálenosti menší než metr a půl od hrany možného pádu. Nemusíme přitom natahovat spojovací prostředek až ke kraji střechy, každý člověk dosáhne do vzdálenosti i více než sedmdesát centimetrů, když předpaží.

Lanovým systémem se necháváme vést, u bodového systému opisujeme kružnice kolem kotvicích bodů. Délku spojovacího lana určuje vzdálenost od okraje. Záchytné systémy Roofix jsou koncipovány tak, aby se pádu předcházelo. Tím, že je lano při vykonávané práci zkráceno na nejkratší možnou vzdálenost, slouží jako prevence proti pádu.

1. varianta: Kotvicí bod a jak se na něm pohybovat

Řekněme, že je kotvicí bod umístěn dva metry od hrany střechy. V takovém případě je nejdelší možná délka spojovacího lana mezi rohem a kotvicím bodem 2,8 metru, což znamená, že v nejmenší vzdálenosti od hrany střechy lano přesáhne střechu o necelý metr, což už je zbytečné a nebezpečné. Je proto nutné přistoupit ke zkrácení lana, abychom nespadli. V případě přepadnutí přes hranu v rohu tak dojde pouze ke zhoupnutí, což je jak pro padající osobu, tak i celý ochranný systém šetrnější.

2. varianta: Lanový systém a jak se na něm pohybovat

V tomto systému se pracovníkovi pohybuje snáz. Nesmíme však zapomenout, že spojovací lano musí být vždy co nejkratší tak, aby za žádných okolností nedošlo k pádu. Pouze v rozích se můžeme dostat do situace, kdy se v případě pádu opět zhoupneme. I zde bereme v potaz, že pažemi dosáhneme cca sedmdesát centimetrů před sebe a není třeba napínat spojovací prostředek až k okraji střechy.

Jakmile je kotvicí bod nebo lanové vedení v nebezpečné oblasti střechy a je třeba se přepnout na další bod, musíme použít více spojovacích lan (jako druhé lano použijeme lanyard), abychom zůstávali stále v kontaktu s ochranným systémem. Tomuto pohybu říkáme překotvování.

Nejen pohyb po střeše, ale též výlez na ni musí být bezpečný

Na střechu se dostáváme většinou po žebříku, pomocí plošiny, světlíkem nebo po schodech. Až na případ, kdy nám až na střechu vedou schody, se už v tento okamžik ocitáme v nebezpečné oblasti. To vede k nutnosti se zajistit proti pádu. Pokud není zajištěna bezpečnost třeba zábradlím nebo jiným prostředkem, je nutné umístit u místa vstupu na střechu kotvicí bod, na který se připojíme.

Vstup na střechu řešen žebříkem s lávkou a zábradlím

Veškeré další informace najdete na stránkách www.roofix.cz.

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv firmy BJK Group s. r. o.