Jak na výměnu střešních oken?

Stále častěji se setkáváme s případy, kdy zákazník stojí před otázkou, jak naložit se starým střešním oknem, které buď netěsní, je nevzhledné a co se týče energetických úspor a obsluhy zkrátka nesplňuje požadavky moderní doby.

Nejprve je na místě si uvědomit, že technická úroveň střešních oken, ale i jejich montáž se za posledních 20 let výrazně posunula kupředu. Rostoucí požadavky na zateplení rámu změnily pro osazení okna dvě zcela zásadní věci – umístění montážních úhelníků a tvar ostění. Většina starších střešních oken není z tohoto pohledu zabudována způsobem, který by odpovídal současným nárokům.

Některá střešní okna lze vyměnit bez velkých zásahů téměř bezprašně, ale u jiných to bohužel není tak jednoduché. Správné napojení pojistné hydroizolace a lepší dodatečné zateplení rámu je částečně možné i bez nutnosti zásahu do ostění. Avšak kvalitní a fungující napojení parozábrany možné prakticky není.

Na základě těchto zkušeností připravila společnost Roto střešní okna s.r.o. několik řešení pro výměnu střešních oken tak, aby bylo vyhověno každému zákazníkovi a každé stavební situaci.

Výměna střešního okna bez zásahu do ostění

První variantou je výměna okna bez zásahu do stávajícího ostění. Zde je zásadní rozměr drážky pro sádrokarton stávajícího okna a tvar ostění. V souvislosti s tvarem ostění se ukáže, zda je nebo není možná výměna bez bourání.

Starší střešní okna Roto, lze samozřejmě vyměnit za nová, protože se nezměnil rozměr drážky pro sádrokarton. Vnější rozměry se sice mohly změnit, ale to znamená pouze dořezávání tašek.

RotoQ

Střešní okna od některých konkurenčních výrobců lze vyměnit za nový typ střešního okna RotoQ, které má drážku pro sádrokarton stejnou jako většina starších oken na trhu. Roto nabízí u tohoto okna variantu pro novostavbu, ale i pro renovaci. Navíc má RotoQ vynikající tepelně technické parametry. Hodnota součinitele prostupu tepla celého okna je Uw =1,1 W/m2K s dvojsklem a Uw =0,78 W/m2K s trojsklem. Pokud se tedy u staršího okna vyskytoval kondenzát na skle, měla by tento problém vyřešit pouze tato jednoduchá výměna.

Okna na míru

Pokud by ani jedna z těchto variant nebyla možná, vyrábí firma Roto okna na míru. To znamená, že je možné vyrobit v rámci maximálních a minimálních rozměrů okno s milimetrovou přesností přesně podle požadavku zákazníka. Střešní okno Designo R8 MR umožňuje rychlou a bezproblémovou výměnu stávajícího střešního okna nezávisle na výrobci, velikosti a roku výroby. Jde o výklopné okno v plastu, tedy maximálně komfortní variantu okna, která má navíc celoobvodové kování a také výborné tepelně-technické parametry. Součinitel prostupu tepla Uw s dvojsklem je 1,2 W/m2K, s trojsklem pak 0,8 W/m2K.

Tato varianta výměny je naprosto bezprašná, ale je nutné zmínit, že zde není možnost revize okenního otvoru. V praxi to tedy v horším případě může znamenat, že problém kvůli kterému se výměna střešního okna prováděla, nezmizí. Hrozí tedy riziko, že problém se může objevit i na okně novém.

Renovační balíček

Druhá varianta výměny je technicky dokonalejší. Jako jediná totiž umožňuje kompletní revizi celého okenního otvoru, dokonalé napojení na všechny vrstvy střešního pláště včetně napojení parozábrany. Tento Renovační balíček obsahuje střešní okno Roto se zateplovacím blokem ze standardní nabídky a Roto ostění vyrobené z měkčeného plastu. Stávající ostění je odstraněno a po montáži okna nahrazeno prefabrikovaným ostěním. Díky tomu je možné bezproblémově napojit všechny vrstvy střešního pláště na okno. Montáž prefabrikovaného ostění zabere přibližně dvě hodiny a není třeba prašné broušení sádry a další související práce. Při této variantě je skutečně možné zjistit, zda okolo okna nechybí zateplení, nebo zda je parotěsná folie napojena na okno. Pokud chce mít zákazník naprostou jistotu, že je vše správně, měl by dát přednost této variantě.

Výměnu střešních oken svěřte do rukou odborníků

V případě, že se zákazník rozhodne pro výměnu střešního okna, měl by se vždy obrátit na odborníka. Ten zákazníkovi poradí, která z variant je pro něj z technického hlediska nejvhodnější. Proto apelujeme na zákazníky, aby tuto výměnu prováděly skutečně pouze certifikované firmy, které byly námi řádně proškoleny. Existuje totiž řada faktorů ovlivňujících správné osazení nového střešního okna a není možné všechny zahrnout do montážních návodů.

Rozhodnutí, jakou variantu výměny zvolit, není jednoduché. Ze stavebního hlediska je komplexní výměna okna s předěláním ostění ideálním řešením. Pro zákazníka, který však v domě bydlí, může být bourání sádrokartonů zásadním problémem. V těchto případech vítězí stavebně horší, ale zákaznicky přijatelnější a jednodušší řešení. Tím je výměna okna za nové bez jakéhokoliv zásahu do ostění. Společnost Roto však doporučuje variantu komplexního řešení s revizí okenního otvoru. Roto ale vyhoví i zákazníkům, kteří si přejí skutečně pouze jednoduchou výměnu okna.

Podrobné a praktické informace na téma renovace naleznete na stránkách www.vymena-oken.cz.

Autor: Ing. arch. Martin Tichý
Foto: Archiv firmy