Zateplené podkroví a střešní okna

Zpočátku nebyl na střešní okna kladen velký důraz z hlediska technických detailů. Jednoduše se hledaly způsoby, jak běžné dvoukřídlé okno z obvodové zdi vložit do střechy a zajistit jeho vodotěsnost. Ještě dnes můžeme vidět nejen v muzeích, ale i na starších střechách „sbírku“ desítky let starých střešních oken.

Začátek 90. let přinesl do České republiky nejen velký boom stavebnictví, ale také nové technologie a pohledy na využití objektů k bydlení. Jedním z typických projevů tohoto období je strmý nárůst využití půdních a podkrovních prostorů pro bydlení.


Příčný řez se zateplovacím blokem

Z pohledu používání novodobých technologií a materiálů je obytné podkroví prostor, který nemá dlouhou tradici. A ani zkušenosti našich předků. Prostory půd se jako nové možnosti pro bydlení začaly využívat až ve 20. století. Zpočátku pro druhořadé místnosti s jednoduchým technickým řešením, u nichž typickou konstrukcí byl prkenný záklop s rákosem opatřeným omítkou, za nímž se jen zřídka skrývala alespoň slabá vrstva tepelné izolace. Až teprve koncem minulého století se podkroví začalo využívat jako plnohodnotný prostor, ve kterém se, díky zvyšujícím se nárokům na funkčnost a efektivitu využití podkroví, začaly vyskytovat i zcela nové konstrukce a výrobky. Jedním z nich je i střešní okno.


Interier

Z historie střešních oken

V prehistorii užívání podkroví se do střešního pláště vkládalo okno mnoha originálními způsoby. Nejdříve se pro spojení rámu okna s taškami používala vápenná malta, později pružné olověné pasy, kterými se okna spojovala po všech stranách. Až teprve v sedmdesátých letech minulého století se výrobci střešních oken začali zaobírat vytvořením prefabrikovaného lemování, které se stalo nedílnou součástí výrobku a vytvořilo vodotěsný spoj okna a střešní krytiny.

Stavební fyzika, střešní plášť, střešní okno

Narůstající obliba podkroví však zároveň vytvářela tlak na zvýšení kvality střešních oken, zejména pak v souvislosti s nároky na zateplení a funkční skladbu střešních plášťů obytných podkrovních prostor.


Správné napojení TI a hydroizolační difuzní fólie u nízkoenergetického okna

Střešní okno – vysoké nároky na kvalitu zateplení

Tyto vysoké nároky se od září roku 2005 promítly i do nové revize normy (ČSN 730540-2), která požadavky na tepelně technickou úroveň výplně otvorů, včetně střešních oken, výrazně zvyšuje.

Společnost Roto-Frank A.G., přední evropský výrobce střešních oken, je z těch výrobců, kteří na tepelné parametry dbají jako na prioritu. Všechny výrobky základního sortimentu ROTO vykazují součinitel prostupu tepla u oken: U(skla) = 1,1 W/(m2K) až 0,7 W/(m2K); U(okna) = 1,5 W/(m2K) až 1,1 W/(m2K) podle typu okna a volby zasklení.


Příčný řez s běžným napojením TI bez zateplovacího bloku

Zateplovaní blok ROTO – špičkové technické řešení

Tepelné parametry výrobku jako celku je však nutné posuzovat i s ohledem na technické detaily. Jedním z nejnáročnějších stavebních detailů je napojení střešního okna na střešní plášť. A to jak s ohledem na jeho skladbu, tak především na tepelnou izolaci.

Při napojení rámu okna k zateplení střechy vždy dojde k určitému zeslabení tepelně izolační vrstvy. Při nekvalitní montáži může v nejhorších případech dojít i k promrzání rámu nebo konstrukce těsně pod rámem střešního okna. Výrobce střešních oken ROTO proto vyvinul jako první na trhu tzv. zateplovací blok ROTO.


Průběh izotherm u okna bez zateplovacího bloku

Průběh izotherm u okna se zateplovacím blokem

Je to tepelně-izolační rám z polyuretanu, který chrání všechny vnější strany rámu okna před chladem a razantně tak zlepšuje kvalitu zateplení ve spoji okna a izolace střechy. Tato izolace okna vystupuje i nad úroveň střešní krytiny v místě, kde jsou rámy střešních oken nejvíce namáhány povětrnostními vlivy. Tento tepelně izolační rám a jeho ojedinělá konstrukce je jedním z hlavních faktorů rozlišujících kvalitu zateplení střešních oken mezi jednotlivých výrobci. Střešní okna ROTO jsou, na rozdíl od jiných střešních oken, jako jediná na trhu standardně dodávána, pokud si to zákazník přeje, s namontovaným zateplovacím blokem již z výroby. Tím je nejen usnadněno jejich zabudování do střešního pláště, ale je také zaručeno kvalitní spojení zateplení střešního pláště se samotným oknem. Montáž je přitom také rychlejší. V současnosti je to nejdokonalejší způsob zateplení střešního okna.


Podélný řez se zateplovacím blokem ROTO a sadou pro vnější napojení

Dřevo, nebo plast?

Podkroví je neodmyslitelně spjato s před-stavou, že v uměle vytvořeném prostoru k bydlení vytváří díky odhalenému trámoví určitou přírodní iluzi, v níž lze velmi působivě zhodnotit interiér využitím dřevěného krovu jako pohledového prvku. Tato představa přispívá k tomu, že uživatelé pro vybavení podkrovního prostoru žádají převážně dřevěná střešní okna. Málokdo si však uvědomí, že v zatepleném podkroví je za pohledovým interiérovým uzavřením ze sádrokartonu nebo z palubek parotěsná fólie, která je nezbytnou součástí zateplení, avšak znemožňuje střešnímu plášti tzv. „dýchat". Z toho důvodu se v podkroví snadno zvýší vlhkost i sebemenším zdrojem, kterým je třeba samotný člověk nebo rostliny. V podkroví je proto nutné a velmi důležité několikrát denně krátkodobě intenzivně větrat a udržovat tím vzdušnou vlhkost na co nejnižší hodnotě. Přesto je však nutné počítat s možným rosením oken především v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, ale i ložnice a kuchyně. Zde je nutné počítat s občasným kondenzátem nejen na střešních, ale i na fasádních oknech, což výrazně snižuje životnost laku na dřevě a zvyšuje nároky na pravidelnou údržbu dřevěných střešních oken.


Podélný řez s běžným napojením TI

Dřevo i plast

Záleží proto velmi na účelu, ke kterému jsou podkrovní prostory využívány. Střešní okna ROTO se vyrábějí z dřevěných a unikátně i z plastových profilů. Díky tomu tato okna vyhoví požadavkům i těch nejnáročnějších interiérů.

Dřevěný profil střešních oken ROTO je vyroben z lamelované severské borovice. Je hloubkově impregnován, finální povrchovou vrstvu tvoří akrylátový lak ve dvou vrstvách.


Podélný řez s běžným napojením TI

Plastový profil je vyroben ze tříkomorových nebo čtyřkomorových PVC profilů. Použitý PVC má vysokou odolnost proti průrazu, jako výztuž proti deformaci slouží ocelové profily s pozinkovou úpravou. K jeho přednostem patří lepší tepelně-technické parametry a téměř nulové nároky na údržbu. Pro technickou vyspělost a vlastnosti jsou okna z plastových profilů ideálním řešením i pro interiéry s vyšší relativní vlhkostí vzduchu, neboť odpadá pravidelná údržba dřeva.

ROTO je v Evropě jediným výrobcem střešních oken, který vedle dřevěných vyrábí i celoplastová střešní okna. ROTO je v Evropě jediným výrobcem střešních oken, který dodává již z výroby zateplená střešní okna.

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy ROTO