Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb „přes povodně suchou cestou“

Technický tým Rigips dostává řady dotazů od realizačních firem i majitelů domů a bytů, kteří začínají odstraňovat následky povodní. Připravili jsme tedy článek, ve kterém přinášíme rady a tipy, jak postupovat při opravách sádrokartonových konstrukcí poškozených vodou a jak rychle a efektivně opravit zaplavené interiéry.

Povodňové vody jsou často kontaminované a mohou způsobovat nepříjemná onemocnění, proto doporučujeme odstranit a zlikvidovat všechny konstrukce a sádrokartonové desky, které nasákly povodňovou vodou.

Vodou nasáklá sádrokartonová konstrukce

Výhody sádrokartonových konstrukcí Rigips

 • Lze postupovat snadno a rychle, neboť bez mokrých procesů je rekonstrukce výrazně rychlejší.
 • Sádrokartonové konstrukce vám spolehlivě nahradí veškeré parametry původních konstrukcí.
 • Kromě rychlé a snadné montáže získáte i překvapivě dobrou zvukovou izolaci a požární odolnost.
 • Můžete získat krásně hladké a rovné stěny i stropy, do kterých lze snadno umístit nové elektrorozvody bez jakéhokoli zasekávání či krytí lištami.
 • Suchá výstavba nabízí minimální tloušťku stěn a nízkou hmotnost konstrukcí (bez nutnosti statických posudků).
 • V porovnání s jiným stavebním materiálem docílíte i nižší pořizovací náklady.
 • Používají se atestované, zdravotně nezávadné a ekologické materiály.
Delaminace papíru ze sádrokartonové desky působením vody

O co se postarat nejdříve?

Veškeré práce provádějte jen tehdy, pokud je prostor či budova staticky bezpečná a nehrozí zhroucení jakékoli její části.

 • Nedoporučuje se používat elektrické vrtačky a pily.
 • Při příchodu do zatopených prostor, především v případě zatopení interiéru přes stropní konstrukci, která je zakryta podhledem, je nutné vodu zadržovanou v dutině nad podhledem vypustit, např. provedením malých otvorů v opláštění, aby se předešlo zřícení podhledu.
 • Odčerpejte stojatou vodu ze zatopených prostor.

Suchá výstavba vám nabízí efektivní a rychlé řešení za přijatelnou cenu.

Co je třeba odstranit?

 • Promočené sádrokartonové opláštění konstrukcí příček a předsazených stěn do výšky minimálně 200 mm nad hladinu vniklé vody.
 • Provlhlou minerální izolaci z dutin konstrukcí.
 • Vyčistěte a vydezinfikujte dutiny konstrukcí.
 • V případě zjištění zásadního poškození ocelových částí konstrukcí korozí je nutné tyto prvky, případně celou konstrukci nahradit.
Průsak vody stropní sádrokartonovou konstrukcí

Jak vysoušet?

Před zahájením samotné rekonstrukce či drobných oprav je nutné dokonale vysušit všechny vytopené prostory.

Proces vysychání může urychlit:

 • snížením vlhkosti v interiéru;
 • otevřením budovy, aby se zajistila cirkulace vzduchu;
 • použitím větráků;
 • použitím odvlhčovačů a vysoušečů uvnitř budovy.

Pozor! Zdánlivě suché povrchy konstrukcí ještě nemusí znamenat dostatečné vyschnutí celé konstrukce!

Co po vyschnutí?

Po vyschnutí je nutná další kontrola všech zasažených konstrukcí, protože některé druhy poškození se projeví právě až po vyschnutí zatopených prostor:

 • opticky nesmí být na konstrukcích patrné stopy vlhka;
 • povrchový karton musí být suchý a soudržný s jádrem desky;
 • desky nesmí být zdeformované;
 • kontrola možného vzniku plísní na konstrukcích.

Plochy s výše uvedenými nedostatky je nutné dodatečně odstranit.

Jak dokončit opravy?

 • Do dutin je nutné vrátit chybějící minerální izolaci.
 • Doplnit demontované opláštění, a to ve stejném druhu a počtu opláštění.
 • Opravu drobných otvorů a spár je možné provést pouze vytmelením.

Na co nezapomenout?

Obecně je nutné při opravách postupovat dle technické dokumentace Rigips. Při opravách konstrukcí, na které jsou kladeny nároky na požární odolnost či neprůzvučnost, je třeba dbát na to, aby veškeré použité materiály odpovídaly technické specifikaci výrobce a byly v souladu s projektovou dokumentací stavby.

Konstrukce s požadavkem na požární odolnost smí montovat jen odborně způsobilá firma.

Jak renovovat? Jak rychle vytvořit nové a pěkné prostory?

V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy budete potřebovat rozsáhlou rekonstrukci, Rigips vám nabízí rychlé a spolehlivé řešení.

Konkrétní řešení pomocí konstrukcí Rigips

1. V místech odstraněných starých omítek lze stávající stěny opravit pomocí sádrových stěrek a omítek Rimano.

Aplikace sádrové omítky a stěrky v jednom materiálu pod názvem Rimano Glet XL. Finální srovnání povrchu bez broušení pomocí nerezové špachtle

2. Překrytí celých stěn můžete řešit:

 • nalepením sádrokartonových desek přímo na stěnu – tzv. suchá omítka,
 • další možností je montovaná předsazená stěna, která vám umožní i jednoduché zabudovaní instalací.
Montáž sádrokartonové předstěny z modrých akustických desek Rigips umožní rychle vytvořit nový interiér. Předsazené stěny zaberou jen 6,5 cm při jednoduchém a 8 cm při dvojitém opláštění modrými akustickými deskami Rigips, přidají 9–12 dB (decibelů) akustické pohody, problém s hlukem ze sousedního pokoje je vyřešen

3. Původní stropy a podhledy opravíte:

 • pomocí sádrových stěrek a omítek Rimano,
 • svěšením sádrokartonového podhledu Rigips.
Tmelení modrého akustického sádrokartonového podhledu Rigips. Modré akustické systémy Rigips pomáhají zlepšit zvukovou izolaci v interiérech. Snížení stropu s modrými akustickými deskami Rigips je jen o 5 cm a přinese o výrazných 13 dB lepší zvukově izolační vlastnosti.

4. Poškozené podlahy nahradíte – suchou podlahou Rigidur.

Montáž suché plovoucí sádrovláknité podlahy je rychlá. Podlahy ze sádrovláknitých desek Rigidur mají vysokou tvrdost a pevnost povrchu – vydrží např. zátěž kolečkových židlí. Podlahy jsou pochůzné ihned po vytvrzení lepidel, po cca 24 hodinách je možné na hotové podlahy položit koberce, linoleum i parkety. Přinášejí tedy značné zrychlení stavebních kroků při výstavbě

5. Nové stěny můžete vytvořit sádrokartonovými příčkami Rigips.

Akustické interiérové příčky s modrou sádrokartonovou deskou Rigips jsou jen 7,5 cm silné, a přitom o 3 dB překračují požadované normové požadavky na akustiku v bytě.

V porovnání s jiným stavebním materiálem lze docílit při menší hmotnosti i tloušťce konstrukce novou stěnu za nižší pořizovací náklady a ještě rychleji

Kritérii pro správné rozhodnutí jakou stavební desku do interiéru zvolit, jsou původní požadavky na konstrukci a dále požadavky na odolnost proti vlhkosti, zvukovou izolaci, požární odolnost a únosnost.

Podle druhu prostředí

 • běžné: stavební sádrokartonová deska RB (A),
 • do vlhka: (všechny místnosti se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, např. koupelny): impregnovaná sádrokartonová deska RBI (H2), sádrovláknitá deska Rigidur nebo sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil pro stěny,

Pro protipožární konstrukce

 • sádrokartonová protipožární deska RF (DF), sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil,

Pro odhlučnění interiéru

(obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje)

 • modrá akustická sádrokartonová protipožární deska MA (DF),

Pro odolné stěny s vysokou únosností

(zavěšení těžkých břemen – př. kuchyňských skříněk, radiátorů, atd.)

 • univerzální sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) s únosností až 80 kg při konzolovém zatížení.

Podrobné informace, včetně montážních návodů a správných technologických postupů, najdete na webových stránkách www.rigips.cz.

Autor: Ing. Ivana Duchoňová
Foto: Archiv firmy