Jak připravit střechu na zimu?

Zima představuje pro každou střechu zkoušku kvality. Sníh, led, mráz i silné deště ji řádně prověří a právě jejich působením se ukáže, jak je krytina i konstrukce střechy odolná a zda byla její realizace provedena precizně. Chcete-li se vyhnout potenciálním problémům, střechu ještě před zimou důkladně zkontrolujte.

Jste-li majitelé nemovitosti, měli byste před každou zimou zkontrolovat její střechu a obeznámit se tak s jejím aktuálním stavem. Zrevidujte žlaby a okapy a v případě potřeby je vyčistěte. Jejich průchodnost zajistí také mřížky, které zachytí většinu nečistot. Rovněž se ujistěte, že spoje mezi jednotlivými díly okapového systému dobře těsní. Ze střechy též odstraňte listí či další předměty, které by bránily odtoku vody.

Aby do střechy nezatékalo

Odborníci doporučují před každou zimou vyčistit také vodní drážky klempířských prvků, zejména lemování okolo komína, střešních oken či svislých konstrukcí. Kontrolou by měly projít rovnež prostupy střešní konstrukcí pro kanalizaci, anténu či fotovoltaické systémy, které jsou nejrizikovějšími místy střechy. Proto je vhodné už při realizaci šikmé střechy investovat do pořízení komplexního systému, s nímž dosáhnete maximální bezpečnosti střešních prostupů.

Protisněhová mříž se osazuje v kombinaci s háky a brání nekontrolovatelnému sesuvu sněhu ze střechy.

V neposlední řadě ověřte také stav jednotlivých střešních tašek a v případě, že jsou jakkoli uvolněné či poškozené, je neváhejte nahradit novými. „Kontrolu si zaslouží i oblast úžlabí, která bývá v zimě nejvíce zatěžována sněhem. Řezané tašky zde musejí být naprosto správně zajištěny na svém místě,” zdůrazňuje odborník Michal Dobrovodský.

Protisněhové zábrany

Vedle vody a větru musí být krytina schopna vypořádat se i s mrazem, ledem a sněhem. Pokud hmotnost zátěže přesáhne nosnost střechy, může dojít k jejímu vážnému poškození. To hrozí především u střech s nižším sklonem, z nichž sníh sklouzává pomaleji, a které jsou tudíž zátěži vystavovány po delší dobu. Je proto nutné z nich sníh, v případě větší „nadílky”, manuálně odstraňovat.

Velkoformátové posuvné tašky Samba jsou vhodné i na střechy s nízkým sklonem. Promyšlený systém odvodňovacích drážek efektivně rozprostírá srážkovou vodu po celé ploše krytiny.

Nebezpečí představuje také sesuv sněhu ze střechy, který může způsobit škody nejen na majetku, ale i na zdraví kolemjdoucích. K eliminaci tohoto rizika slouží protisněhové zábrany. Při jejich instalaci je však zapotřebí dodržet složité technické normy, a je proto vhodné návrh i montáž přenechat odborníkům. „Protisněhové zábrany se aplikují celoplošně, aby udržely hmotnost sněhu i po vydatných srážkách,” vysvětluje Dobrovodský. Nekontrolovatelnému sesuvu sněhu zabrání systémové řešení, například univerzální protisněhový komplet Tondach, který lze navíc barevně sladit se střešní krytinou stejné značky.

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv Wienerberger

1) redakčně upraveno