Foto: klikkipetra

Jak snadno vybudovat zahradní přístřešek pro auto

Přístřešek je spolehlivým řešením v případě, že váš dům nedisponuje garáží a vy hledáte pro váš vůz úkryt před prudkým deštěm, kroupami či letním UV zářením, které při dlouhodobém působení může poškodit lak automobilu. Přístřešek poskytne vozidlu dokonalé útočiště, přičemž jeho výstavba je rychlá a poměrně levná. Lze ji zvládnout i svépomocí.

Střešní přístřešek lze využít nejen jako parkovací místo, ale také jako úložný prostor, třeba pro zahradní nábytek či dřevo na zimu. Na trhu jsou dostupné rozmanité typy prefabrikovaných dřevěných či hliníkových konstrukcí, jejichž montáž je snadná. „Materiál je vhodné přizpůsobit stylu domu. Je potřeba si uvědomit, že dřevo vyžaduje pravidelnou údržbu. Hliníková konstrukce je sice méně náročná, levnější a jednoduše instalovatelná, ale dřevo působí přirozeněji,“ upozorňuje Richard Klička, odborník na stavby. Stavba přístřešku nevyžaduje žádné velké zásahy v okolí domu a hodí se i do menších zahrad.

Plány a povolení

Před započetím montáže přístřešku je důležité vybrat jeho správné umístění s dostatkem prostoru. Podstatné je, pro kolik vozidel bude stavba sloužit. „Standardní délka přístřešku pro jedno auto činí 5 x 3 x 2,8 metrů (délka, šířka, výška). Vždy je vhodné ponechat si i nějakou rezervu, která by měla čítat přibližně 1 metr délky a šířky. Pod přístřeškem pak bude možné uskladnit třeba i kolo, zahradní sekačku a podobně,“ radí Klička a dodává: „Lehce přístupná by měla být i příjezdová cesta, dostatek prostoru oceníte hlavní při couvání.“

Foto: Palatinate Stock

Důležité je také nezapomenout na ohlášení stavby, případně vyřízení stavebního povolení. V případě, že jde o rozsáhlejší stavbu nad 25 metrů čtverečních či pět metrů výšky, je potřeba dostát občanské povinnosti a vše řešit přes úřady (dle § 79 stavebního zákona). Zpravidla platí, že snazší je obdržet povolení na stavbu přístřešku než klasické garáže.

Příprava na montáž

Přístřešek lze smontovat z prefabrikované konstrukce nebo jej vystavět podle individuálního plánu. Ideální je, když je vše – jak veškerý potřebný materiál, tak ostatní konstrukční a spojovací prvky – připraveno od samého počátku jedním prodejcem. V opačném případě počítejte s tím, že budete muset všechny součásti před zkracováním a řezáním i několikrát přeměřovat. Při stavbě je důležité řídit se podle návodu a vyměřit přesně půdorys.

Foto: klikkipetra

Základy

Důraz musí být kladen už při budování základů stavby. Je potřeba, aby byly schopny odolat působení okolních povětrnostních vlivů. „Základovou desku musí tvořit pevná, vodorovná plocha, nejlépe betonová deska nebo zámková dlažba. Chcete-li se pak podobným pracným stavebním úpravám vyhnout, doporučuji zvolit výstavbu přístřešku na zemních šroubech s připevněným samonosným roštem,“ dodává Klička.

Foto: Marina Lohrbach

Stavba

Prvním krokem je vyhloubení jámy pro čtyři základové patky, které by měly sahat do nezámrzné hloubky, tedy minimálně 60 centimetrů hluboko. Tak se lze spolehnout na to, že bude stavba zabezpečena i v zimních měsících. Na dno se nasype menší vrstva štěrku, která se zaleje betonem a do něj se umístí ocelové kotvicí prvky. Na ty se již nasunou nosné sloupy. Pozornost je třeba věnovat také rozmístění jednotlivých kotev a jejich fixaci. Beton pak musí 4 až 5 dní schnout, následně je možné pokračovat ve stavbě.

Foto: Ralf Geithe

Ze dvou sloupů, dvou vzpěr a jedné vaznice – vodorovný trám – se připraví přední a zadní trámy. Vaznice se připevní k horní části sloupu, přičemž je důležité využívat vodováhu a mezi těmito prvky zachovat úhel 90 °. Mezi připevněnou vaznici a sloup se vloží vzpěra a každé spojení se zajistí minimálně na dvou místech z obou stran. Před samotnou montáží trámů se do sloupů vyvrtají otvory na kotvicí prvky. Zadní sloupy by měly být minimálně o 10 centimetrů nižší než přední, aby byl zachován dostatečný spád střechy přístřešku.

Trámy se pak postaví na kotvicí prvky v patkách a přišroubují se. Na vztyčenou konstrukci se umístí okrajové krokve, které propojí přední trám se zadním. Mezi takto nasazené okrajové krokve a sloupy se vloží vzpěry – i ty je potřeba připevnit na dvou místech z každé strany. Pokud vzpěry přesně zapadly, nezbývá než zkontrolovat, jestli jsou vaznice opravdu vodorovné. Není-li zjištěna žádná odchylka, lze na vaznice připevnit i ostatní krokve, mezi kterými je důležité dodržovat stejnou vzdálenost. Připravenou konstrukci nakonec překryjte krytinou z polykarbonátových desek.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: Hornbach