Jak správně navrhnout zasklení

Mnoho investorů, ať při nové výstavbě, či rekonstrukci, řeší ostatní stavební materiály mnohem důkladněji než výběr oken. Často se zaměřují pouze na volbu materiálu či barvy rámů – přičemž skleněná výplň a její složení zůstává v pozadí – nebo se přikloní k takzvaně běžnému složení. Je obecně známo, že okna jsou nejslabším článkem obálky budovy, ale pokud jsou dobře zvolena, mohou se pozitivně podílet na energetické bilanci domu a být významným pomocníkem při zvyšování komfortu uživatelů.

Při návrhu zasklení je potřeba vycházet z podmínek daných samotnou stavbou a z nároků investora. Z toho následně vyplynou základní požadavky na úroveň tepelné izolace, míru přirozených tepelných zisků ze slunce, protisluneční ochranu a celkový prostup světla. Ohledy je přitom potřeba brát i na typ výstavby (renovace versus novostavba), na plánovaný energetický standard (zdali půjde o pasivní, nebo aktivní dům apod.), na podmínky příslušného regionu, velikost otvorů, orientaci ke světovým stranám, použité technologie (vytápění, klimatizace, větrání) a další. Mezi speciálními přáními se může objevit například i zvýšená protihluková izolace, bezpečnost obyvatel a ochrana majetku, úprava transparentnosti zasklení pro více soukromí, rozmanité estetické požadavky či požadavek na integrované stínicí prvky.

Volba zasklení vzhledem k orientaci domu

Dobře promyšlený projekt rodinného domu bere v potaz orientaci stavby vůči světovým stranám. Z ní vychází projektování jednotlivých zón v domě. Stejně tak by se měl posuzovat i návrh otvorových výplní. Cílem dobrého návrhu je vybrat zasklení tak, aby splňovalo požadavky a přinášelo výhody. Dobře vybrané zasklení umožní využívat solární zisky tehdy, když jsou potřeba, a zamezí prostupu tepla a nadměrnému zahřívání v letních měsících (a to i v případě velkých oken), aniž by byly sníženy estetické a energetické standardy. Navrhnout správné zasklení zkrátka není snadný proces. Aby bylo dosaženo optimálního výsledku, je nutné mít na zřeteli řadu informací a faktorů. Ve většině případů nelze říci, že jeden parametr je důležitější než druhý. Návrh zasklení je spíše kompromisem s co nejlepším výsledkem.

Parametry zasklení a jejich význam:

Koeficient prostupu tepla U vyjadřuje tepelněizolační vlastnosti (g – zasklení, w – celého okna). Jeho hodnota je vyjadřována v jednotkách W/m 2 .K a zhoršit se může i samotným osazením do rámu okna (například vlivem nevhodné volby materiálu či nedostatečně kvalitní montáže). Stejně tak je třeba si uvědomit, že jde sice o důležitý parametr, ale je nutné ho hodnotit s ohledem na velikost výplně a její orientaci vůči světovým stranám, požadované funkce dané výplně i typ místnosti, kde bude výplň osazena.

Solární faktor SF nebo také g určuje, kolik tepelné energie ze slunce (v procentech) projde zasklením do interiéru, respektive kolik přírodního tepla dokážeme ze slunečního záření získat a využít v interiéru. Tato hodnota je důležitá především v zimním období, kdy během slunných dní slouží okna pasivních či nízkoenergetických domů jako „tepelný zdroj“. Jednoduše řečeno, čím vyšší solární faktor, tím lépe. Standardní doporučení je volit taková skla, která dosahují solárního faktoru nad 50 procent.

Světelná prostupnost LT nám říká, kolik světla ze slunce (v procentech) projde zasklením do interiéru domu. Jeho vysoká hodnota zajišťuje vyšší prostup přirozeného světla, což vyžaduje menší potřebu dodatečného umělého osvětlení.

V případě oken na jih můžeme počítat s „pasivními” solárními zisky v zimních měsících, proto je vhodné zvolit zasklení, které bude mít nejenom dobrý součinitel prostupu tepla, ale současně i co nejvyšší solární faktor (značeno SF nebo g). Tím pádem bude moci sluneční teplo prostupovat přes sklo a „vytápět” interiér domu. Naopak v létě nebude v takové míře docházet k přehřívání místností. Slunce je totiž vysoko, sluneční paprsky tedy nebudou dopadat kolmo na prosklenou plochu a jako stínicí prvek mnohdy poslouží větší ostění či vodorovná markýza.

U oken orientovaných na východ a západ je situace opačná. Solární zisky v letních měsících jsou nežádoucí především z důvodu přehřívání místností. Proto je dobré navrhovat zasklení, která mají co nejlepší součinitel prostupu tepla, aby byly maximálně sníženy tepelné ztráty prostupem v zimě, a současně co nejnižší solární faktor, jenž v létě zajistí menší průnik tepla do interiéru. Ani v případě velkých prosklených ploch a při správném návrhu není přehřívání vyloučeno, avšak je sníženo na minimum.

U oken orientovaných na sever je zřejmé, že solární zisky nejsou výrazné ani v zimě, ani v létě, proto se při návrhu zaměřujeme především na součinitel prostupu tepla a solární faktor není tak důležitý.

Šetrně k životnímu prostředí

Energetická náročnost a uhlíková stopa jsou v současném stavebnictví hlavním tématem. Společnost AGC Glass Europe, výrobce a zpracovatel plochého skla, nabízí jako jeden z hlavních hráčů ve stavebním sektoru širokou škálu vysoce výkonných skel určených pro rezidenční i komerční aplikace. AGC patří mezi světové producenty, kteří se snaží snižovat spotřebu energie svými výrobními postupy a vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí. Jejich používání vede ke snižování nákladů na energie a k redukci uhlíkové stopy v rámci doby používání i po jejím skončení. Jako jediný producent v tomto sektoru má nejširší portfolio výrobků s environmentálním označením1. Výrobky Thermobel jsou jedinými výrobky na trhu izolačních skel, které získaly certifikát Cradle to Cradle Certified® Bronze. Oproti běžným sklům jsou vedle samotného skla posuzovány také všechny komponenty, jako jsou rámečky, tmely apod. Použití takto certifikovaných výrobků znamená pro architekty, designéry a projektanty výhodu v posuzování jejich projektu v rámci systémů LEED a BREEAM.

Zdroj:

1 Program Cradle to Cradle Certified ® Products posuzuje výrobky z hlediska jejich životního cyklu. Hodnotí se v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí. Více na www.c2ccertified.org.

— kontakty —

AGC Flat Glass Czech

Sklářská 45, 416 74 Teplice

T: +420 417 502 108
WWW: https://www.agc-processing.cz/

Autor: Markéta Daňková
Foto: AGC Glass Europe