Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Jak také může vypadat zateplení

Zateplení budov je, i přes občasnou kritiku, hlavním způsobem, jak uspořit energii za vytápění a současně zachovat nebo zvýšit tepelný komfort. Je to jednoznačně dobrá investice do budoucna.

Kritické hlasy, které se vyjadřují dnes k zateplování, se již většinou netýkají toho, jestli zateplovat ano, či ne, ale velmi často se týkají nevhodného návrhu či postupu při zateplování. Často řeší nedostatečnou kvalifikaci prováděcí firmy a zejména konkrétních zaměstnanců, kteří nezvládají základní odborné úkony. Dalším předmětem kritiky je použití levných materiálů a neřešení nebo nesprávné řešení důležitých detailů.

Teorie a praxe

Přestože kvalitní výrobci zateplovacích systémů a především členové Cechu pro zateplování budov si jsou vědomi zásadního vlivu dodržování správných postupů na konečnou kvalitu díla a ve svých manuálech řeší veškerá problematická místa, realita bývá velmi často na stavbách úplně jiná.

Z následujících obrázků je patrné, jakých nejčastějších chyb se montážní firmy dopouštějí. Investor by se takovým řešením měl vyhnout a to nejlépe vlastní angažovaností při dohledu na stavbě, kvalitním dozorem a výběrem dobré stavební firmy. Naléhavě lze rovněž doporučit sepsání dobré smlouvy o dílo, která je zformulována (ze strany odběratele) tak, že v ní jsou definovány zájmy zákazníka a ne pouze zájmy firmy. Neměl by chybět odkaz na platné normy a nebo na pravidla zhotovení definovaná Cechem pro zateplování budov. Dodržování norem a pravidel montáže by se stalo pro dodavatele závazným.

Nejlevnější není nejlepší

Účinné a trvanlivé řešení tepelné ochrany budovy je na první pohled znevýhodněno vyšší cenou. Na druhé straně by si investor měl umět spočítat, že správné řešení šetří nemalé prostředky na pozdější nákladné opravy, které, jak už se také mnohdy stalo, mohou převýšit cenu původní investice (do špatného) zateplení budovy.

Naše snaha zveřejnit na doprovodné obrazové dokumentaci často velmi odstrašující realitu na našich stavbách má sloužit k tomu, aby si investor uvědomil, čemu se má vyhnout. Tím zároveň slouží jako podpora dobrého řemesla, kterou ještě stále dost firem dokáže na-bídnout.

Napojení soklové lišty a vymezení roviny polystyrenem zcela jistě inspiruje k zamyšlení o přístupu a kvalifikaci realizační firmy.
Ani lešení nedokáže skrýt řešení uložení izolantu kolem okna, jednu ze základních zásad při montáži systému.
Zaslechl tvůrce tohoto detailu o bezpečném ukončení zateplovacího systému a jeho napojení k jiným stavebním prvkům? Otázkou je i tloušťka armovací vrstvy.
Především napojení parapetu k ostění je pro mnohé neřešitelný problém, správné řešení je po odečtení dodatečných oprav mnohem levnější, ale kdo by se zdržoval řešením detailů. (novostavba krátce po dokončení!!)
A je pryč! Samozřejmě je to propracovaný trik, hmoždinka byla „ukotvena“ jen v izolantu.
Celkový pohled na důsledek nedodržování základních zásad montáže zateplovacího systému.
Autor: Tomáš Petr
Foto: Archiv firmy