Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Jubileum kulturní památky v Ostravě-Hrušově

Římskokatolický kostel sv. Františka a Viktora ve slezskoostravském (kdysi výstavním) městysi Hrušov, byl vyhlášen kulturní památkou 26. února 2010. Tento novogotický chrám byl slavnostně vysvěcen před 120 lety, přesně 23. května 1893.

Ovšem ještě dříve musel být postaven, a to v letech 1886 až 1887 Ostravákem Klementem Hladischem, podle skici vídeňského architekta Heinricha von Ferstela. Plány ke stavbě kostela vypracoval další vídeňský architekt Max Schweda. Na jeho konečné podobě se podíleli též architekti Leopold Theyer, Ludwig von Zettl a Friedrich von Schmidt.

Popis objektu

Kostel je jednolodní, vystavěn částečně z kvádrů a částečně z červené pálené cihly. Je dlouhý 34 metrů, široký 9,6 metru, výška středu klenby je 10 metrů. Cihlová věž zvláštní stavební konstrukce má výšku 42 metrů. Střecha kostela je pokrytá břidlicí. Interiér tvoří hlavní oltář, boční oltář Božského Srdce Páně, boční oltář Panny Marie Lurdské, kazatelna, zpovědnice, křížová cesta, varhany a lavice. Dále vitrážová okna, tzv. bucny, které jsou v českých zemích jen ve dvou dalších chrámech.

Zajímavá historie kostela

Osud této sakrální stavby je v mnohém zvláštní – stojí na břehu řeky Odry, která v čase 2. světové války dělila Čechy od Pruska. Dvakrát byly její zvony odňaty do války, je poddolována, léta čelila emisím z blízkých průmyslových závodů. Zatopila ji voda, ta největší v roce 1997, kdy vystoupila do výše 3,5 metru. S touto povodní je spjato pár zvláštních úkazů: dochované neporušené sepjaté ruce k modlitbě Panny Marie Lurdské, když ostatní části sochy voda zničila a váza s růžemi, která proplula celým interiérem kostela, se při opadávání vody usadila neporušená na své původní místo na oltáři.

To, že existují neobjasněné zvláštnosti mezi nebem a zemí dokládá i příběh místního 38 let sloužícího kněze P. Františka Bijoka – po jeho smrti v roce 1983 přestaly vyzvánět zvony a na věžních hodinách se zastavil čas.

Kultura i dobročinnost

Jako téměř každá historická památka i hrušovský kostel prochází rekonstrukcí např. cihelních věžiček, varhan, dlažby před kostelem atd., na které se kulturní a dobročinnou činností shánějí peníze. V čase naší reportáže zde vystoupili herec – mistr slova Jan Přeučil a houslový virtuos Jaroslav Svěcený v představení Gala pro Gogola. Připomeňme, že ostravskou čtvrť Hrušov mají v kolonce místo narození zpěvačka Marie Rottrová, herci Vlastimil Brodský a Karel Fiala alias Limonádový Joe a akademický malíř Milan Zezula.

Autor:
Foto: Zdeněk Svoboda