Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

KB BLOK nabízí individuální řešení

Výběr vhodného zdicího materiálu pro stavbu rodinného domku patří k zásadním rozhodnutím. Při porovnávání nejrůznějších hodnot, až už se jedná o správně zvolenou tloušťku zdiva, jeho tepelně izolační vlastnosti, nasákavost, zvukovou neprůzvučnost a celkovou pracnost, se řada stavebníků, ale i stavebních firem orientuje v zásadě na dva nejčastější typy zdiva - pórobetonové tvárnice a cihelné bloky. Řídčeji se objeví volba v podobě systémů tzv. ztraceného bednění.

Neprávem opomíjeným systémem, který se těm shora uvedeným přinejmenším rovná, je betonový zdicí program firmy KB BLOK. Možná právě to slůvko »betonový« při vyslovení vyvolává v řadách stavebníků nedůvěru pramenící z realizace velkoplošných panelových (betonových) domů v nedávné minulosti. A tak jsou betonové tvarovky v hojné míře využívány pro svou vysokou estetickou hodnotu zejména ke stavbě plotů, okrasných zdí, teras apod.

Přitom systém dokáže zrealizovat nejrůznější architektonické představy. Proto firma KB BLOK propojila stavební potenciál betonových tvarovek s architektonickou kanceláří Esox ateliér a výsledek této spolupráce měli možnost shlédnout i návštěvníci stavebního veletrhu For Arch v Praze, kde bylo představeno hned několik zajímavých projektů, v jejichž duchu by měla proběhnout i připravovaná realizace rodinných domů v lokalitě Stránčice a Roztoky u Prahy a jeden vzorový dům by měl vyrůst také přímo na výstavišti v Praze - Letňanech.

V obou lokalitách bude postaveno přibližně 45 rodinných domů. Zdicí materiál včetně střešní krytiny zajistí z vlastní produkce firma KB BLOK, která v souvislosti s výstavbou oslovila i další výrobce stavebních materiálů, například firmy Orsil (zateplovací materiály), HOCO (plastová okna), Lineta (krovy), KNAUF (vnitřní omítky, sádrokarton), Remax (vybavení koupelen), kteří se budou podílet na celkové realizaci rodinných domů. Zajímavý je i připravovaný způsob financování, který předpokládá zálohování materiálu výrobcem až do doby předání hrubé stavby budoucímu majiteli. Základní cena domu se bude pohybovat přibližně od 2 mil. Kč, včetně pozemku, záležet bude samozřejmě ale i na konkrétním uspořádání interiéru a použitých materiálech, neboť jak již název napovídá, systém KB BLOK umožňuje individuální řešení. Proto by konečná podoba domu měla zcela odpovídat potřebám budoucích obyvatel a umožňovat jim i do budoucna přizpůsobit interiér aktuálním požadavkům.

Ale vraťme se k samotnému zdicímu systému, který nabízí oproti jiným materiálům řadu výhod. Tou na první pohled nejviditelnější je samotná povrchová úprava tvarovek, která začíná hladkým povrchem a pokračuje přes štípaný až k broušenému. To vše v celé šíři barevné škály systému. Zdi z KB BLOK systému, až již exteriérové nebo i interiérové, nevyžadují žádnou povrchovou úpravu a v případě zašpinění stačí pouze teplá voda k jejich opláchnutí. Barevnost tvarovek umožňuje volit nejen odstín fasády, ale stejně tak interiéru, který již nepotřebuje žádné větší úpravy, jen dokonalé vyspárování.

Nosnou páteří celého systému jsou tvarovky rozměru 200x400x200 mm. Skladebný rozměr systému je zapotřebí respektovat od počátku projektové dokumentace stavby a vysoká tvarová přesnost systému zvyšuje také nároky na kvalitu provedených zednických prací. Postup výstavby je prakticky shodný se zděním jiných prvků při zachování spáry 10 mm, stavět lze bez těžké stavební mechanizace. Hlavní tvarovky modulové šíře 200 mm se používají pro nosné vnitřní a obvodové konstrukce jedno a vícepodlažních budov, jako jsou rodinné domy, průmyslové objekty, hospodářské stavby apod. Základní tvarovky v provedení hladkém nebo jednostranně štípaném doplňuje řada prvků určená pro řešení architektonických detailů. Jednoduše řečeno systém KB-BLOK ve své podstatě obsahuje všechny prvky důležité pro realizaci svislých nosných stěn, vnitřních nosných a dělicích konstrukcí, překladů, věnců a pohledových prvků.

Důležitým parametrem, na který je v současné době kladen značný důraz, jsou tepelně izolační vlastnosti zdiva. Vzhledem k nízkému tepelnému odporu samotných betonových tvarovek je zapotřebí zvolit formu sendvičového pláště, který může být buď kontaktní nebo nekontaktní. Systém sendvičového zdění KB BLOK splňuje veškeré tepelně izolační požadavky kladené na tento typ zdiva. Sendvič navíc odděluje nosné a izolační vrstvy staveb a tím odpadají nežádoucí tepelné mosty. K dalším přednostem patří zajisté i schopnost akumulace tepla ve vnitřních betonových stěnách, což výrazně přispívá k vyrovnanému klimatu uvnitř stavby během vysokých teplotních výkyvů, a tím k vysoké tepelné pohodě.

Konkrétní tepelně technické vlastnosti jednotlivých vrstev včetně kompletních konstrukčních skladeb vnějších obvodových stěn jsou uvedeny v tabulkách. Pro výpočet roční bilance zkondenzované vodní páry a vypařené vlhkosti byly zadány tyto hodnoty:

  • teplota vnitřního vzduchu 21 °C,
  • relativní vlhkost vnitřního vzduchu 60 %,
  • relativní vlhkosti a teploty vnějšího vzduchu pro výpočet dílčích množství kondenzace/odparů pro jednotlivé teploty vzduchu byly stanoveny z průměrného staticky sledovaného celoročního průběhu počasí.

Uvedené skladby jsou řešeny jako kontaktní, tedy bez větrané vzduchové mezery a při daných podmínkách jsou z hlediska difúze a kondenzace vyhovující. U skladeb 1A, 1B, 4A, 4B doporučuje výrobce vzhledem k vyššímu množství kondenzátu řešit konstrukci jako větranou se vzduchovou mezerou mezi tepelnou izolací a vnějším zdivem.

Výrobky systému KB BLOK prošly laboratorními testy a dále byly testovány akreditovanými zkušebnami, výsledkem toho je udělení certifikovaného systému jakosti dle evropských norem ISO 9001 a systém enviromentálního managementu ISO 14001.

Autor:
Foto: Archiv firmy