Třetí generace systému Daikin VRV III - klimatizace pro velké budovy

Způsob vytápění a chlazení je zásadní i pro majitele nebo investory velkých budov. Podobně jako u rodinných domů je i zde odborníky považováno za optimální vytápění a chlazení vzduchem. Daikin Europe N.V. oznámil uvedení třetí generace své vysoce uznávané řady klimatizačních systémů VRV, která je nově navržená a vyhovuje požadavkům směrnice RoHS2.

Nový systém VRV III, zatím k dispozici pouze v provedení tepelné čerpadlo a pouze chlazení, spojuje všechny nejlepší rysy dřívějších VRV systémů (zkratka odvozena od Variable Refrigerant Volume - proměnný chladivý výkon). Nový systém disponuje ale také mnoha vylepšeními, jako je nový design, snazší instalace a údržba, vyšší kapacita a výkon a kontrola úniku chladiva.

Vloni v listopadu jsme v tomto časopise popsali systém VRV II a s ním i systémy klimatizace určené pro rodinné domy a další menší stavby. Typické pro Daikin je řešení označené jako Split, kdy k jedné venkovní jednotce - tepelnému čerpadlu - lze připojit několik vnitřních jednotek. Klimatizační jednotky Daikin vzduch nejen ohřívají a chladí, ale také čistí a některé upravují i jeho vlhkost (jednotky URURU SARARA, které se v Japonsku již pět let prodávají a od letoška se chystá i prodej v Evropě).

Daikin klimatizační jednotky kompletně vyvíjí a vyrábí, a to včetně kompresorů, výměníků tepla, elektroniky a dalších částí. Je jediným výrobcem klimatizace na světě, který si vyrábí i chladiva (R-407C, R-410C). Všechny výrobky Daikin splňují požadavky Evropské unie pro umístění na její trh.

Co zákazník pocítí ihned, je významná úspora energií. Systémy s invertorem (invertním kompresorem s proměnnou účinností) mohou ušetřit okolo 30 % spotřeby elektrické energie v závislosti na zvýšené účinnosti vyjádřené koeficientem COP (Coefficient Of Performance - v české literatuře také topný faktor - pozn. red.). Jedná se o poměr mezi tepelným výkonem a elektrickým příkonem do zařízení. Čím je koeficient COP vyšší, tím více energie se získá v poměru ke spotřebované kWh elektrické energie. Více v [1] nebo na internetových stranách www.daikin.cz.

Mnoho nových konstrukčních rysů

V prvé řadě kapacita systému je o 12,5 % vyšší a pohybuje se v rozmezí 5 – 54 HP3 (varianta pouze chlazení v rozmezí 5 – 18 HP), což umožňuje připojit k jednomu systému tepelného čerpadla až 64 vnitřních jednotek– to je nárůst o 33 %. Dále vzrostla celková délka potrubí z 300 m na 1000 m, vertikální vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou z 50 m na 90 m a horizontální vzdálenost mezi první a nejvzdálenější jednotkou na 40 m. VRV III tak představuje ideální klimatizační řešení pro velké a mnohopatrové budovy.

Nový systém umožňuje mnohem větší flexibilitu v kombinování jednotek, protože s výjimkou modelu 5 HP může být jednotka jakékoliv velikosti kombinována s jednotkou jiné velikosti. Uživatelé proto mohou volit kombinace přesně podle svých požadavků – např. vysoké COP nebo co nejmenší půdorys jednotky.

Navíc nový VRV III umožňuje dosáhnout faktoru vytížení 0,5. Zatímco například k systému VRV II o kapacitě 10 HP lze připojit pouze 16 vnitřních jednotek, k systému VRV III o stejné kapacitě lze připojit až 25 vnitřních jednotek. Toto zařízení umožní přepínat chlazení z jedné strany budovy na druhou, aby se pokryly lokální tepelné zisky způsobené ranním nebo odpoledním slunečním zářením.

Vyšší výkon

Celkový výkon se také podstatně zvýšil, v první řadě díky propracování řízení investorem a zlepšení vysoce účinného spirálového „G" kompresoru, který pracuje při vyšších rychlostech a dosáhl zvýšení účinnosti invertoru o 2 %. Třecí ztráty jsou také redukovány díky přítlačnému mechanismu, čímž je dosaženo lepší účinnosti a nižšího hluku. Navíc, inovační metoda doplňování oleje ve spirále tlakovou diferencí zlepšuje promazání a spolehlivost jednotky.

Použitím dvojího výstupního DC řízení motorů ventilátoru, doplněného speciálně navrženým ventilátorem s nízkými tlakovými ztrátami a vysoce účinného trojitého deskového tepelného výměníku, bylo dosaženo o 10 % vyššího průtoku vzduchu, přičemž hladina hluku nevzrostla. Díky aplikaci analýzy průtoku vzduchu u těchto ventilátorů byla optimalizována kompatibilita krytu ventilátoru, byly redukovány tlakové ztráty a zvýšen externí statický tlak z 58,8 Pa na 78,4 Pa. Půdorys venkovní jednotky je menší než u starších VRV II modelů o stejné kapacitě, zatímco výška zůstala stejná i přesto, že kapacita nového systému vzrostla.

Začlenění inovovaného kompresoru s nízkou hlučností zredukovalo provozní hladinu hluku o 5 dB s dalším 3 dB snížením díky zvýšení hlukové izolace o 200 %. To zaručuje tichý provoz po celý rok i v přechodových ročních obdobích. V noci může být hladina hluku redukována ve dvou krocích na 50 dB(A)1 a potom na 45 dB(A). Kromě toho, dodávka energie do invertoru je přerušena, jestliže vnitřní jednotka je dálkovým ovladačem vypnuta, což vede k 30 % snížení spotřeby energie.

Zlepšení kontroly úniku chladiva

Důležitou vlastností VRV III s ohledem na instalaci a životní prostředí je schopnost kontrolovat a dodávat automaticky dostatečné množství chladiva. Stisknutím tlačítka „start" na obvodové desce krytu venkovní jednotky se po připojení válce s chladivem na plnící otvor spustí naplňování, které přestane automaticky, jakmile je dosaženo patřičného množství chladiva. Automatické testování elektrické instalace, senzorů, uzavření ventilů a objemu chladiva je aktivováno během plnění stisknutím tlačítka „test operation" na stejné desce.

Prevence úniku chladiva je dále podporována použitím pájených spojů v místě přírub a kalíškových spojů před uzavřením ventilů, a také pájenými senzory tlaku a elektronickými tlakovými měřidly místo senzorů a měřicích portů. Podobně, tlakové vypouštěcí ventily nahradily tavné zátky na přívodním potrubí.

Instalace a údržba

Instalace VRV III je jednodušší, neboť při instalaci 2 a více modulů není potřeba potrubí pro vyrovnání hladiny oleje – to redukuje množství potrubí a izolace. Potrubí pro vyrovnání hladiny oleje je nyní nahrazeno regulací hladiny oleje v chladivu. Procento oleje v chladivu se mění podle hladiny oleje v kompresoru. Instalace potrubí je jednoduší a bezpečnější díky pájeným spojům v uzávě-rech ventilů kapaliny a plynu. Zvýšení umístění vstupu přívodního kabelu elektrické skříně do výšky pasu, které je dosažitelné z předního panelu, poskytuje více pracovního prostoru montážním technikům.

VRV III je podporováno kompletní řadou vnitřních jednotek zahrnující podstropní jednotky se dvěma a čtyřmi směry výdechu, speciální 600 x 600 mm nízkohlučné kazety s více směry výdechu, stropní rohové kazety, jednotky do vzduchovodu, podstropní, nástěnné, parapetní a kryté parapetní modely.

Vzhledem ke kompatibilitě s kompletní Daikin sadou vyspělých monitorovacích a řídících klimatizačních systémů (Inteligent Touch Controller, Inteligent Manager, BACnet Gateway a LONWorks compatible Gateway) nabízí nový VRV III vysoké úspory energie a je precizně kontrolovaným a řízeným klimatizačním řešením pro všechny střední a velké projekty komerčních budov.

Literatura a zdroje:
[1] Zíková, Petra: Příjemné bydlení po celý rok – evropská jednička Daikin zná řešení, Stavebnictví a interiér 11/2005, str. 46;

Autor: neznámý autor, komerční sdělení
Foto: Archiv firmy Daikin Air Conditioning, Jiří Hejhálek