Kompaktní vodoměrné šachty pro vodovodní přípojky

Kompaktní vodoměrné šachty přinášejí oproti běžnému řešení stavebníkovi rodinného domku mnoho výhod. Jedná se o konstrukci minimální velikosti, která splňuje všechny požadavky na umístění vodoměru.

Tyto vodoměrné šachty jsou lehké, takže není žádná potřeba zvláštní mechanizace. Objem výkopu je minimalizovaný a odpadají jakékoliv mokré stavební procesy. Obdobně jako pro připojení elektrické energie využijete plastový sloupek, pro umístění vodoměru s výhodou využijete plastové kompaktní vodoměrné šachty. K jejich výhodám dále patří: malé, kompaktní řešení s minimálním záborem prostoru, předem vyrobená a namontovaná vodoměrná souprava v šachtě, dobrá tepelná izolace šachty, odolnost šachty proti zemnímu tlaku a vztlaku podzemní vody.

Šachta Aquion Danwell

Příkladem kompaktní vodoměrné šachty je Aquion Danwell. Je určena pro vodoměry délky až 190 mm. Tato vodoměrná šachta je velmi dobře tepelně izolovaná, takže voda v zimě nezamrzá. Hloubka šachty je 1,15 m.

Pohled na umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě Aquion Danwell

V případě potřeby může být prodloužena až na 6,5 m. Výška tepelně izolované komory je 700 mm. Vstupní otvor má průměr 381 mm a je vybaven tepelně izolovaným pochozím poklopem třídy A s vnějším průměrem 500 mm. Vlastní tělo šachty má vnější průměr 630 mm. Šachta váží 12 kg a je uzamykatelná pomocí visacího zámku. Vodoměrná sestava do šachty je dodávána dle přání provozovatele vodovodu.

Ochrana před zamrznutím

Tepelná izolace vodoměrné šachty Aquion Danwell je taková, aby ochránila vodovod před zamrznutím i v případě, že voda v přípojce neproudí. Vodoměrná šachta Aquion Danwell splňuje všechny podmínky pro instalaci vodoměru. Pomáhá šetřit prostor a čas při výstavbě vodovodní přípojky a při odečítání a výměně vodoměrů. Díky kompaktnosti konstrukce jsou náklady na výstavbu nízké.

Příklad instalace vodoměrné šachty Aquion Danwell

Společnost Aquion, která tuto vodoměrnou šachtu dodává, má ve svém sortimentu další vodoměrné šachty. Podrobné informace o nich vám rádi zašleme. Další informace naleznete na www.aquion.cz. Můžeme vám pomoci při řešení dalších otázek, spojených s vodou včetně využití, retence a vsakování dešťových vod a vypracování projektů zásobování vodou a odkanalizování obcí.

Autor: Lubomír Macek
Foto: Archiv firmy