Desky Foamglas se, podobně jako ETICS, lepí a následně kotví.

Konečně zcela nehořlavé řešení pro soklovou část fasády ETICS

Použité tepelně izolační materiály nemají vliv pouze na samotnou tepelnou ochranu budovy. Hrají také rozhodující roli v konceptu pasivní požární ochrany konkrétní budovy a mohou také výrazně ovlivnit pocit bezpečí jejich uživatelů.

Proto již od roku 2009 průběžně narůstá legislativní tlak na používání nehořlavých anorganických tepelných izolací ve fasádních zateplovacích systémech ETICS, a to nejen v dělících protipožárních pásech, ale nejlépe v celé ploše fasády. Kritickým místem však dosud zůstávala spodní „soklová” část fasádních systémů, kde není vhodné používat relativně měkké tepelné izolace z minerálních vláken, které navíc při ostřiku soklu vodou mohou navlhnout.

Hledisko pasivní protipožární ochrany

Každý požár budovy je katastrofou, obzvlášť pokud při něm dojde k úmrtí osob. Nejvíce obětí (až 70 %) paradoxně nemá na svědomí samotný oheň, ale vznikající kouř a toxické zplodiny. A je to právě kouř, který výrazně komplikuje hasičům záchranu osob a likvidaci požáru. Proto i při navrhování bezpečné tepelné izolace fasádního soklu je nutné zohlednit hledisko pasivní protipožární ochrany.

Mechanické kotvení.

V oblasti soklu ideálně Foamglas

Vedle toho je navíc sokl nejvíce mechanicky a vlhkostně namáhanou částí fasády. Další významné riziko poškození hrozí tepelné izolaci soklu při styku se zeminou od biologických škůdců – hmyzu a hlodavců.

Dle EN 13501 je tepelná izolace z desek pěnového skla Foamglas klasifikována ve třídě reakce na oheň A1, tj. je zcela nehořlavá. Tento tepelně izolační materiál dokonce může při požáru zvýšit požární odolnost nosné konstrukce stavby. Ve spolupráci s dodavatelem zateplovacích systémů Weber byl v Německu vyvinutý a následně úspěšně otestovaný kontaktní zateplovací systém s kombinací tepelných izolací z minerálních vláken v ploše fasády a desek z pěnového skla Foamglas v oblasti soklu. Toto řešení umožňuje provést povrchovou úpravu fasády jak průběžně (při shodné tloušťce tepelné izolace soklu a fasády), tak s odskokem (menší tloušťkou tepelné izolace soklu). Toto technické řešení již bylo zpracováno i pro Českou republiku.

Při kombinaci desek Foamglas s minerální vlnou je 100 % tepelné izolace fasády klasifikováno ve Třídě reakce na oheň A1.

Hydroizolační bezpečnost

Další výhodou soklu z pěnového skla Foamglas je možnost nepřerušeného napojení této parotěsné a vodotěsné tepelné izolace na stejný materiál izolující stěny suterénu, což umožňuje výrazně zvýšit hydroizolační bezpečnost celé spodní stavby (viz Česká hydroizolační společnost, Směrnice 1 – Hydroizolační konstrukce H3.5).

Rizika exteriérové aplikace

Kombinace desek z pěnového skla a omítek používaných v exteriérových kontaktních zateplovacích systémech ETICS není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak již bylo uvedeno, desky Foamglas jsou díky svým výjimečným fyzikálním vlastnostem pro použití v soklové části fasády zcela ideální. Jsou totiž současně zcela nehořlavé, mají nulovou nasákavost (a proto i velmi dobré a trvale konstantní izolační vlastnosti), odolávají všem biologickým škůdcům a jsou extrémně pevné a tuhé. Právě ve vysoké tuhosti pěnového skla je skryto riziko velkého smykového namáhání v situacích, kdy bude mít kontaktně nanesená povrchová vrstva (omítka) v exteriéru výraznější objemové změny související s výraznou změnou teplot (běžně –20 °C až +60 °C). Z tohoto důvodu by u většiny „ETICS” omítek došlo při nanesení na desky z pěnového skla k jejich „ustřižení” smykem, způsobeným jejich roztažností.

Skladba soklu.

Kompatibilita v oblasti objemových změn

Spojení speciálních materiálů Weber a pěnového skla Foamglas je proto unikátní tím, že je mezi nimi dokonalá kompatibilita i po stránce objemových změn. Funkčnost tohoto systému byla ověřena sérií testů v klimatické komoře i na již realizovaných referenčních stavbách. Pro zajištění funkčnosti tohoto řešení je proto nezbytně nutné přesně dodržovat specifikované typy materiálů a nelze jeho jednotlivé komponenty zaměňovat!

Bližší informace získáte u technického oddělení výrobců Foamglas a Weber, nebo u konzultačních techniků Stavebnin DEK, které jsou dodavatelem tohoto systému pro Českou

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv Pittsburgh Corning ČR, s.r.o.