Kontrolou střechy po zimě ušetříte čas i peníze

Na jaře přichází čas na obsáhlou revizi střechy. I když to tak na první pohled nemusí vypadat, vaše střecha mohla v průběhu zimy utrpět poškození od padajícího zmrzlého sněhu, rampouchů nebo polámaných větví.

Pravidelné průzkumy střechy, které mohou odhalit různá poškození a škody, prodlužují její životnost. Na pomoc si můžete přizvat pokrývače odborníka nebo se do kontrolování pustit sami. Co všechno je třeba zmapovat, abyste si mohli být jisti, že je vše v pořádku?

Pravidelné prohlídky

Krytiny z pálených keramických tašek se dle zkušeností odborníků i majitelů střech z tohoto materiálu dožívají sta let a nezřídka i více. Aby sloužily co nejdéle, doporučují specialisté jejich pravidelnou kontrolu. Revize by měla probíhat ideálně dvakrát do roka, tedy před zimou a po ní. Kontrola střechy se doporučuje také po silných bouřkách nebo větrných smrštích. Pravidelná prohlídka pomůže při odhalení případných problémů již v zárodku. Včasné řešení objevených závad pak zamezí vzniku větších škod a prodlužuje životnost celého střešního pláště i vlastního krovu.

Začínáme vizuální kontrolou

Jarní revize střechy má za cíl zkontrolovat stav a funkčnost střechy a jejich prvků po zimě. U skládané krytiny se doporučuje začít vizuální kontrolou tašek. Zevrubnou prohlídku zvládneme sami, je-li však střecha členitá nebo trpíte závratěmi, vyplatí se raději pozvat odbornou pokrývačskou firmu. Po zimě mohlo dojít vlivem sjíždění sněhu například k posunutí protisněhových prvků, popřípadě jiných výstupků na střeše, jako jsou odvětrávací komínky.

Co prohlédnout na střeše

Na střeše prohlédněte klempířské prvky kolem průniků, plechy komínů, vikýřů, světlíků a odvětrávacích prvků. Zkontrolujte také protisněhové zábrany a jejich upevnění. Pokud byly správně nainstalovány, měly by přežít zimu bez újmy. Ze žebříku prohlédněte žlaby, okapy a odtokové roury včetně jejich uchycení. Ujistěte se, že nejsou ucpané, zprohýbané nebo děravé a pevně drží na svém místě. Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, neodkládejte její opravu na pozdější dobu.

Postup při revizi střechy:

1. Vizuálně zjistěte stav krytiny.
2. Prověřte klempířské prvky kolem průniků.
3. Zkontrolujte žlaby, okapy a odtokové roury včetně jejich uchycení.
4. Zkontrolujte také protisněhové zábrany a jejich upevnění.
5. Uvnitř domu po zimě zkontrolujte zejména neobývané podkrovní a půdní prostory, ujistěte se, že do nich nezatéká.
6. Nefunkční a poškozené prvky opravte nebo vyměňte co nejdříve.
7. Závadu menšího rázu můžete vyřešit sami, na odstranění závažnějších závad zavolejte odbornou firmu.

Kontrola z podkroví

Další fáze revize už může víceméně probíhat z interiéru domu. U střešních oken zkontrolujte těsnění, ujistěte se, že nedošlo k jeho popraskání nebo zpuchření. Po zimě zkontrolujte zejména neobývané podkrovní a půdní prostory. Zatékání při jarní oblevě může podstřešní systémy výrazně poškodit, zvláště pokud nedojde k včasnému zásahu. Na dřevěných částech krovů by se mohla objevit houba nebo zaplísnění.

Nefunkční prvky opravte nebo vyměňte

Narazíte-li během revize na poškozené nebo nefunkční prvky, co nejdříve je vyměňte nebo opravte.

Pokud objevíte poškození menšího rázu, jako je prasklá taška v místě, kam se bez problémů dostanete, zvládnete ji vyměnit sami. Objevíte-li větší závadu popřípadě poškození na těžko dostupném místě, raději zavolejte specializovanou firmu,” doporučuje Rudolf Prus, vedoucí technického úseku společnosti Tondach.

S nalezením odborného pokrývače ve vašem okolí pomůžou webové stránky www.pokryvacikrytiny.cz. V některých případech může nastat situace, kdy je střecha nebo podstřeší poškozeno natolik, že pouhá oprava nebo výměna jednotlivých prvků nestačí. Poté přichází čas na kompletní rekonstrukci krytiny.

1 Připraveno ve spolupráci s odborníky ze společnosti Tondach Česká republika s.r.o.
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy