Kunětická hora: pohádkový hrad Rumburaka, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Hrad Kunětická hora je nepřehlédnutelnou dominantou Pardubicka a zároveň velice oblíbeným výletním místem. K jeho popularitě jistě přispěl i seriál Arabela, který se zde natáčel. Pozdně gotické sídlo rodu Pernštejnů vzniklo přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Aktuálně prochází hradní komplex rozsáhlou rekonstrukcí.

V našem putování po českých hradech, zámcích a dalších unikátních stavbách jsme už navštívili funkcionalistickou Vilu Tugendhat či českou barokní perlu Hospital Kuks. Dnes si představíme kulturní památku, která je charakteristickou dominantou východočeského Polabí. Řeč bude o hradu Kunětická hora.

Strategickým místem husitů i pánů z Pernštejna

Vrchol kopce, na kterém zřícenina hradu stojí a jenž je dominantou Polabí, byl osídlený již v pravěku. Rozsáhlý hradní komplex zde vyrostl až v druhé polovině 14. století. Do širšího povědomí se Kunětická hora dostala za husitských válek. Dodnes stavba zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury, a to především díky opevnění z kruhových rondelů, hradebním příkopům i strážním branám. Od roku 1421 hrad patřil k důležitým strategickým bodům. K nejzásadnějším přestavbám, dávajícím Kunětické hoře podobu typického husitského hradu, potom došlo v letech 1491 až 1548. Hradní komplex se tak postupně proměnil ve výjimečné zámecké sídlo. Za vlády Pernštejnů stavbu údajně odděloval od dalšího nádvoří hluboký příkop s padacím mostem. V 17. století dobyli panství Švédové a hrad začal chátrat. Rychlou zkázu zapříčinila především dlouhodobá těžba zdejšího kvalitního kamene.

Právě Pernštejnové věnovali velkou pozornost vybudování nedobytného opevnění hradu.

Projekt má vrátit komplexu podobu dvacátých let

Lepší časy přišly po roce 1919, kdy si Kunětickou horu koupil pardubický Muzejní spolek, díky kterému započala obnova části hradu podle projektu Dušana Jurkoviče a architekta Pacla. Jednalo se o úpravu dvou z celkových šesti bran a výstavbu později vyhlášené restaurace. Po skončení druhé světové války však začala Kunětická hora opět chátrat. Na severní straně kopce měla dokonce začít stavba lyžařského skokanského můstku, kvůli kterému byla část hradu značně poškozena. V roce 1953 se stal hrad majetkem státu. Leč zpřístupněn byl objekt až po provedení nezbytných oprav na jaře roku 1993.

Rekonstrukce hradu probíhají dodnes. Nedávno byl slavnostně představen projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče, který má památce vrátit podobu z 20. let 20. století. Na počest Dušana Jurkoviče bude vytvořena prohlídková trasa, jež přiblíží zájemcům jeho život i tvorbu. Do roku 2021 má na hradě probíhat stavební obnova dnes nepřístupného Jurkovičova paláce – s novou vestavbou a zastřešením – i rekonstrukce šesté brány. Opravena má být rovněž část nádvoří i zbytky opevnění. Součástí projektu je také zabezpečení komplexu požárními a zabezpečovacími technologiemi či bezbariérový přístup pro maximální komfort budoucích návštěvníků hradu. Dále se otevře obnovená vestavba dřevěného objektu, kde bude umístěna pokladna k prodeji vstupenek a suvenýrů.

Na hradě kdysi fungovala výletní restaurace, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič.

V opravených interiérech Kunětické hory se konají stálé sezónní expozice i řada divadelních, hudebních a historicky laděných akcí. Mezi populární patří zejména letní divadelní představení pod širým nebem. Představení se odehrávají na jihovýchodním rondelu pod věží v unikátních kulisách středověké hradní stavby. Scénu provozuje Východočeské divadlo Pardubice. Veřejnost může i po rekonstrukci opět počítat s klasickými prohlídkami, kulturními akcemi i open air scénou, jež připravuje očekávanou premiéru Tří veteránů.

Dnes je Kunětická hora jedním z nejvyhledáva­nějších turistických cílů Pardubického kraje.

Více než hrad

Na severozápadním svahu Kunětické hory v místech bývalých Švehlových sadů se nachází obora o rozloze asi 2 hektarů. Můžete zde vidět zubry, jeleny, laně, muflony, pštrosy a další. A to není zdaleka všechno. Přímo pod Kunětickou horou je možné navštívit tamní Perníkovou chaloupku. Původně lovecký zámeček dnes slouží jako zážitkové muzeum. Program je zde připraven pro děti i dospělé. Aktuálně se také jedná o výstavbě cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, jež by mohla přivítat své první návštěvníky již příští rok. Návštěva Kunětické hory by se tak mohla stát celodenním rodinným výletem plným poznání i sportu.

Archivní záběry hradu.

Související články

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: archiv NPÚ