Stometrová terasa ve 13. patře pražského hotelu Hilton byla osazena speciálními prkny Premium s povrchovou úpravou Forest v barvě Palisander

Kvalitní dřevoplastové kompozitní materiály (WPC) nabízí víc než jen alternativu

Jedním z přínosů moderních stavebních materiálů a nových technologií je, že nám umožňují klást na venkovní prostory podobné nároky, jaké máme na obytné místnosti v interiéru. A to včetně jejich funkčnosti, atraktivity i snadné údržby bez potřeby výraznějších dodatečných investic. K dalším důležitým atributům takových materiálů neodmyslitelně patří i ohleduplnost k životnímu prostředí a záruka bezpečnosti pro koncové uživatele.

Obytným exteriérům dlouho dominovalo dřevo. Jeho přednosti jsou nezpochybnitelné – je snadno dosažitelné, dobře opracovatelné, esteticky hodnotné, příjemné na dotyk a coby stavebnina má téměř ideální vlastnosti. Vzhledem ke stoupajícím nárokům na komfort, bezpečí a dlouhou životnost výrobků je však stále více investorů nuceno zohlednit i nevýhody, které s sebou použití klasického dřeva jako stavebního materiálu přináší. V první řadě jde o nutnost pravidelné, finančně nákladné i časově náročné údržby.

Odolný kompozit do exteriéru

Rozhodující impuls ke změně přišel zhruba před třiceti lety ze Spojených států amerických. Za průkopníka vývoje nového materiálu na bázi dřevěné moučky a polymeru, známého dnes jako WPC (Wood-Plastic Composite), je považována americká firma Strandex. V Evropě patří k nejvýznamnějším producentům kvalitního dřevěného kompozitu česká společnost WPC – WoodPlastic. Ta vlastní licenci Strandex na unikátní postup výroby, který ve spolupráci s výzkumnými centry dále vylepšuje.

Hlavním cílem při vývoji WPC bylo eliminovat nežádoucí vlastnosti dřeva. Především malou odolnost vůči houbám, hmyzu, otěru, ale i bazénové chemii, zátěži, mastnotě, prachu, sněhu či slunečnímu záření. Zároveň šlo o zdůraznění přirozené vizuální dokonalosti dřevěného povrchu.

Produkty z nového materiálu se nejčastěji uplatňují v exteriéru v podobě teras, plotů a obkladů stěn budov. V porovnání s výrobky z klasického dřeva tuzemské provenience nabízí WPC neporovnatelně větší odolnost a násobně delší životnost při výrazně nižší náročnosti na údržbu. Kompozitní materiály však byly vyvinuty nejenom coby alternativa klasického dřeva, ale i odolných exotických dřevin, jako jsou bangkirai, massaranduba, ipe či merbau, jejichž celosvětové zásoby se tenčí.

Dokonalý dřevěný reliéf povrchu plnoprofilových prken Woodplastics zajišťuje technologie vytlačení příslušného vzoru za pomoci embossingu

Plně recyklovatelný materiál

Výroba prken WPC – WoodPlastic probíhá na bázi extruze za pomoci laserově kontrolované technologie, která zaručuje maximální přesnost veškeré produkce. Složení směsi je patentově chráněno, ale přibližně lze uvést, že kompozit obsahuje zhruba 60 % dřevní moučky a 40 % polymeru, plus nezbytné množství pojiva, lepidla, UV stabilizátorů a barviv.

Firma při výrobě využívá dřevo z evropských lesů, ale jde výhradně o dřevo od dodavatelů s certifikací PEFC. To znamená, že lesy, z nichž dřevo pochází, jsou obhospodařovány tak, aby byla zajištěna jejich trvalá udržitelnost. Produkované terasy, ploty a obklady obsahují zdravotně zcela nezávadný vysokohustotní polyetylen HDPE a jsou 100% recyklovatelné. Žádná z používaných látek není toxická, a finální výrobky jsou proto vhodné i pro nejmenší děti.

Areál WPC – WoodPlastic ve středočeských Bukovanech zahrnuje čtyři výrobní linky v hale o rozloze více než 1000 m2. Společnost zde během 24 hodin vyprodukuje více než 20 tun dřevěného kompozitu té nejvyšší kvality, což představuje zhruba šest kilometrů prken denně. Jakost a originalita výrobků je garantována takzvaným rodným listem s unikátním číselným kódem, jenž je součástí každého produktu, respektive každé faktury opouštějící brány závodu.

Minimální potřeba údržby

Právě kvalita prken je to, co dává smysl rozhodnutí preferovat terasu z WPC před výrobkem z jiného materiálu včetně dřeva. Pro dlouhou životnost terasy bez ztráty jejích vlastností je nejdůležitější to, z čeho a jak se tato prkna vyrábějí. Rozdíly v kvalitě teras z kompozitu, které si dnes na trhu můžeme pořídit, mohou být – a často také jsou – u různých výrobců, a především pak dovozců, zcela propastné. Laciná prkna, často dovážená ve velkých objemech z Asie, totiž mohou postrádat právě ty požadované parametry, kvůli nimž bylo WPC vyvinuto.

Jde především o odolnost a dlouhou životnost. Výrobky Woodplastic® odolávají veškerým rozmarům počasí – dešti, sněhu, mrazu i UV záření. Minimálně nasákavý materiál je rezistentní vůči bazénové chemii i slané vodě. Prkna jsou stálobarevná, nemění svůj tvar ani nešednou. Terasu přitom není třeba natírat, olejovat ani impregnovat. Zcela postačí ji občas opláchnout proudem vody. Na kvalitních prknech se netvoří třísky ani štěpy. Mají plný profil, takže na rozdíl od některých, především dutých prken se nekroutí ani nepraskají. Snadno a rychle se montují bez nutnosti kotvení k pevnému podloží. Terasy mají speciální protiskluzový povrch, který díky skrytému kotvení zůstává hladký a kompaktní bez nebezpečí poranění.

Pro prkna použitá na nábřeží Edvarda Beneše v Praze jsou typické čisté linie s drážkováním, které přispívá k bezpečnějšímu pohybu na terase

Náročné testy zaručující kvalitu

Všech uvedených vlastností finálních výrobků bylo dosaženo jak přísným dodržováním postupů v rámci dané technologie výroby, tak i díky vlastnímu výzkumu. Ještě předtím, než firma WPC – WoodPlastic spustila v roce 2013 první výrobní linku svého závodu, a zahájila tak produkci vlastních prken, započala spolupráci s vědeckými ústavy a výzkumnými pracovišti v tuzemsku i zahraničí. Důvodem byla především snaha ověřit a případně i doladit kvalitu receptury směsí.

V průběhu jednotlivých testů se ověřovalo množství obsahu účinných a zdravotně nezávadných retardantů hoření a určoval se stupeň kouřivosti použitých materiálů. Experti z laboratoří Ústavu technické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR zjišťovali za pomoci akceleračních testů stárnutí výrobků, jejich mechanické vlastnosti a jejich biodegradovatelnost. Díky testům v Německu pak společnost WPC – WoodPlastic získala certifikát, na jehož základě mohou být její prkna používána ve veřejných prostorách, v nichž hrozí nebezpečí uklouznutí, například na veřejných koupalištích či na nábřežích. Vedle terasových prken byly testování podrobeny i obklady stěn, mimo jiné i na bobtnání materiálu.

Úspěšný obchodní model

Za dobu své zhruba desetileté existence realizovala česká firma zakázky v celkovém rozsahu okolo 500 000 m2, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Společnost uspěla na vysoce konkurenčních a zákaznicky náročných trzích bezmála ve 40 zemích světa. Podařilo se jí expandovat do kulturně blízkých končin v Evropě, ale také třeba na Kubu, do Nigérie, Hongkongu, na Nový Zéland, do Izraele či Jižní Koreje.

Právě v nigerijském hlavním městě Abudži firma uspěla s nabídkou obkladových profilů budov rozsáhlého rezidenčního komplexu. Lokální zadavatel zohlednil vedle atraktivního a přirozeného vzhledu produktu především stálost a odolnost materiálu v mimořádně náročných klimatických podmínkách. Významnou roli při získání prestižní zakázky hrála i garance dlouhé životnosti a minimální potřeba údržby obkladů.

Úspěšný obchodní model produktů společnosti WPC – WoodPlastic je postaven na několika pilířích. Tím hlavním je výroba kvalitního produktu, který disponuje vedle mimořádných užitných vlastností také reprezentativním designem. Zároveň se firma opírá jak o svá plně vybavená prozákaznicky orientovaná terasová centra, tak o širokou síť prodejců. Třetí pilíř představuje základna stabilních partnerů – architektů a designérů i certifikovaných odborníků na instalaci a montáž teras po celé České republice i v zahraničí.

Více informací o terasách Woodplastic® naleznete na www.woodplastic.cz.
.

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv WPC - WOODPLASTIC, a. s.