Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Lehké požárně odolné střechy Isover

Požární odolnost plochých střech na trapézovém plechu není překvapivě stará záležitost. Ještě před rokem 2002 se lehké střešní pláště tohoto typu nad obchodními centry a výrobními halami navrhovaly bez požární odolnosti. Dnes se běžně navrhují s požární odolností REI 15 a REI 30 DP1, u speciálních staveb se zvýšenými požárními nároky dokonce s požární odolností REI 45 a REI 60 DP1.

Lehké pláště na trapézovém plechu – ekonomické a bezpečné řešení

Posledních dvacet let ve výstavbě halových objektů tj. zejména obchodních a logistických center, výrobních a skladovacích hal apod. má v oblasti střešních konstrukcí jasného vítěze – lehký střešní plášť na trapézovém plechu. Na trapézový plech je umístěna parotěsnicí vrstva (fólie, asfaltový pás), dále pak tepelněizolační souvrství (dle konkrétních požadavků MW, EPS, PIR) a nakonec souvrství hydroizolační. Jako hydroizolace se používají zejména hydroizolační fólie, výjimečně asfaltové pásy. Rychlost, jednoduchost a celkové ekonomické řešení tohoto pláště jsou nejdůležitějšími faktory pro jeho rozšířenost nejen na našem trhu.

Rozpracovaný střešní plášť logistického centra

Požární odolnost REI 15 – REI 60

V roce 2002 se začíná zkoušet u lehkých plášťů také jejich požární odolnost. Zajímavostí je, že první dvě zkoušky byly zcela nezávisle na sobě připraveny jak s minerální tepelnou izolací, tak ve verzi s kombinovanou izolací EPS+MW. V roce 2002 se také podařilo obě uvedené varianty úspěšně odzkoušet na tehdy vynikající výsledek REI 15.

Lehké požárně odolné střechy Isover s MW, EPS a PIR

Společnost SGCP divize Isover patří v současnosti k lídrům v oblasti požárně odolných lehkých střešních plášťů. Za poslední léta investovala nemalé prostředky do požárních zkoušek a v současnosti nabízí nejširší nabídku řešení pro zajištění požární odolnosti REI 15 – REI 60 DP1. Protože společnost Isover v současnosti nabízí kompletní portfolio tepelných izolací, logicky s výhodou využívá tuto skutečnost také pro lehké střešní pláště.

V současné rozšířené nabídce Isover naleznete tyto systémové lehké střešní pláště:

 • TOP ROOF (s minerální tepelnou izolací pro REI 15 – REI 60 DP1),
 • COMBI ROOF 15M (s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 15 DP1),
 • COMBI ROOF 15M-i (s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 15 DP1),
 • COMBI ROOF 30M (s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 30 DP1),
 • COMBI ROOF 30M-i (s kombinovanou tepelnou izolací MW+EPS pro REI 30 DP1),
 • COMBI PIR (s kombinovanou tepelnou izolací MW+PIR pro REI 30 DP1).

Jednotlivé systémy se liší jak požární odolností, tak materiálovou skladbou ve vazbě zejména na pevnost v tlaku a součinitel tepelné vodivosti jednotlivých materiálů.

Hlavní výhody lehkých požárně odolných střech Isover

 • Požární odolnost REI 15–REI 60 pro velké rozpony (běžně 6 m a více).
 • Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru apod.
 • Využití široké nabídky izolantů – MW, EPS, PIR.
 • Ekonomická výhodnost.
 • Minimální hmotnost střešního pláště.
 • Jednoduchá montáž, vysoká spolehlivost.
 • Universální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy.

Příklady skladeb lehkých požárně odolných střech Isover

Lehký požárně odolný plášť TOP ROOF – požární odolnost REI 15 – REI 60 DP11)

 • Hydroizolační souvrství B ROOF(t3),
 • dvouvrstvá izolace Isover MW (s posunem spár v obou směrech),
 • parozábrana (max. tl. 2 mm, max. výhřevnost 15 MJ/m2),
 • nosný trapézový plech (dle statických požadavků),
Střešní plášť s dvouvrstvou izolací z minerální vlny

Lehký požárně odolný plášť SG COMBI ROOF 30M – požární odolnost REI 30 DP11)

 • Hydroizolační souvrství B ROOF(t3),
 • Isover EPS,
 • Isover MW tl. 2 × 30 mm (s posunem spár v obou směrech),
 • parozábrana (max. tl. 2 mm, max. výhřevnost 15 MJ/m2),
 • nosný trapézový plech (dle statických požadavků).
Střešní plášť s izolací z minerální vlny a z polystyrenu

Lehký požárně odolný plášť COMBI PIR – požární odolnost REI 30 DP11)

 • Hydroizolační souvrství B ROOF(t3),
 • PIR deska,
 • Isover MW tl. 2 × 30 mm (s posunem spár v obou směrech),
 • parozábrana (max. tl. 2 mm, max. výhřevnost 15 MJ/m2),
 • nosný trapézový plech (dle statických požadavků).
Lehký požárně odolný střešní plášť s PIR deskou

Minerální izolace vždy ve dvou vrstvách s posunem spár v obou směrech!!

Jednou z důležitých podmínek pro zajištění požární bezpečnosti lehkých střech na trapézovém plechu je použití nejméně dvou vrstev nehořlavé minerální izolace se vzájemným posunem spár v obou směrech. Jednovrstvé provedení tepelné izolace je zcela nepřípustné. Při mimořádné situaci požáru dochází k velkým průhybům konstrukce a souvisejícímu rozevírání spár mezi deskami. Těmito požárními mosty by v případě použití jednovrstvé minerální izolace došlo k průniku požáru až k hořlavé hydroizolaci. Použití dvouvrstvé izolace z MW s posunem spár pro konstrukce druhu DP1 vyžaduje také kmenová ČSN 73 0810.

Ujištění o požární odolnosti

Pro každou konkrétní stavbu vydává společnost Isover tzv. Ujištění o požární odolnosti, které dokládá použití schválených materiálů v příslušném systému. Toto Ujištění se stává součástí dokumentace ke kolaudaci.

Certifikát Ujištění o požární odolnosti

Závěr

Lehké požárně odolné střechy Isover nabízejí optimální ekonomické řešení střešního pláště prakticky pro každou halovou stavbu. Na jednotlivé systémy jsou vydány f. PAVUS a.s. příslušné požární klasifikace. Přes deset let zkušeností potvrzuje, že lehké požárně odolné střešní pláště na trapézovém plechu s využitím minerální izolace, kombinované izolace MW+EPS popř. MW + PIR spolehlivě zajišťují při správném návrhu a provedení jak požadavky statiky a stavební fyziky, tak požadavky na požární bezpečnost.

Další podrobné informace jsou uvedeny na www.isover.cz.

¹) Pro splnění uvedené požární odolnosti je třeba splnit další požadavky uvedené v příslušné požární klasifikaci. Podrobné informace o statice, parametrech a minimálních tloušťkách izolantů, splnění teploty max. 110 °C na povrchu MW pod EPS apod. Vám poskytneme na základě dalšího jednání.
Autor: Ing. Pavel Rydlo
Foto: Archiv firmy