Leopoldova bouda

Leopoldova bouda je horská chalupa v CHKO Jizerských hor, kde nahradila již silně zchátralou stavbu. Je navržena pro relaxaci rodiny s dětmi a jejich přáteli. Charakter chalupy vychází z tvarosloví tradičních staveb v této oblasti a použití především přírodních materiálů z místních zdrojů jako je dřevo a kámen.

Do tohoto základu jsou citlivě zakomponovaná moderně pojatá okna, která zajišťují potřebné denní světlo uvnitř a nabízí výhledy v obytných podlažích do všech stran. Střecha je vytvořená prolnutím dvou sedlových střech. Strop 1. NP a konstrukce centrální části krovu je z dřevěných povalů z kulatiny. Chalupa je i v důsledku svažitého terénu třípodlažní, lichoběžníkového půdorysu, částečně zapuštěná do svahu. Všechna podlaží jsou přímo přístupná z terénu. V suterén jsou umístěné úložné prostory a technologické zázemí domu. Přízemí slouží jako hlavní obytné podlaží. Na otevřený obytný prostor s kuchyní navazují 3 ložnice. Celá jižní stěna je prosklená a posuvné panely umožňují propojení obytné části s terasou, která navazuje přímo na terén. Podlahu terasy je možné vyklopit do svislé polohy a tím ji využít jako okenice v době nepřítomnosti majitelů. Hlavní vstup do domu je ze severní strany v úrovni půdy do otevřeného prostoru podkroví. Podél dvou štítů jsou zde umístěné pokoje pro hosty. Denní světlo je přivedené pomocí svislých pásů oken, které pohledově z exteriéru doplňují svislý dřevěný obklad. Středem domu prochází přes všechna podlaží „golem”, jádro ukrývající hygienické zázemí, relaxační zónu, schodiště a krby, které zajišťují tepelnou pohodu.

  • Kancelář: Fiala + Nemec s.r.o.
  • Autoři: Ing. arch. Stanislav Fiala
  • Spoluautoři: Ing. Jiří Václavů, Ing. arch. Jana Štefuráková
  • Adresa: Šumburk nad Desnou
  • Zahájení projektu: 01/2012
  • Dokončení realizace: 2016
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor: kolektiv autorů
Foto: Filip Šlapal