LiCrete® - kombinace nadčasovosti a efektivity

Společnost Beton Brož, s.r.o. přináší inovativní stavební produkt, který je tvořen z betonu a průhledných prvků. Díky tomuto spojení je tento výrobek velmi pevný, propouští vysoké procento denního světla a dává tak vyniknout úžasným světelným efektům.

LiCrete® je nový stavební materiál tvořený z betonu a průhledných prvků z UV stabilního plexiskla, které slouží jako vnitřní světlovod. Díky spojení těchto materiálů nabízí výsledný prvek vysokou nosnost a zároveň skrz sebe dokáže přenášet více než 20 % denního nebo umělého osvětlení. Architektům a designérům nabízí tento produkt nové možnosti, které mohou být využity i v nadčasových projektech. Pro prováděcí firmy je jednoznačnou předností snadná instalace.

Výrobek LiCrete® společnosti Beton Brož s.r.o. je nové betonové „Know-how”. LiCrete® bude k dostání v několika barevných variantách. Díky patentované technologii vkládání průhledných prvků bude také možné vytvářet různé designy. Díky těmto přednostem je LiCrete® vhodný i při výstavbě interiérových příček. Po dodatečně provedené hydrofobizaci vhodným prostředkem je prvek vhodný i do vlhkého prostředí jako jsou např. koupelny. V základní podobě je prvek vyráběn jako „cihla” o skladebných rozměrech 300/150/75 mm a poloviční cihla 150/150/75. Každá tvárnice je vybavena systémem pero-drážka pro přesnou montáž. Instalace probíhá pomocí speciálního lepidla, které se z kartuše nanáší na horní plochu cihly.

Popis materiálů

Prvek je složen ze speciálního samozhutnitelného betonu a z průhledných plastových členů. Beton je modifikován plastifikační přísadou, která umožňuje při velmi nízké dávce vody vyrobit beton řídké konzistence, který nesegreguje použité kamenivo a umožňuje vyrobit velmi pevný beton. Plastové členy byly vybrány z takového materiálu, který dobře vede světlo, dá se dobře leštit a nemění svůj objem v závislosti na změnách teplot. Jedině takový materiál může být použit v kombinaci s tak odlišným materiálem, jako je beton. Kombinace těchto vlastností je zcela unikátní a výrobek tak nabízí celosvětové využití v architektuře a interiérovém designu v podobě interiérových dělácích příček. Nejčastější využití je v místech s nedostatkem přístupu denního světla (podobné využití jako skleněné tvárnice luxfery). Materiál LiCrete®je inovativní také díky možnosti přenášet světlo všemi svými povrchy, tedy i z bočních stran. Toho se dá s výhodou využít při výrobě schodišťových stupňů, které lze nasvítit z boku betonové stupnice pomocí LED diod a slouží tak jako bezpečnostní prvek.

Technologie výroby

Pro výrobu LiCrete® slouží speciálně vyrobené výrobní podložky a profilované formy. I přes to, že výroba je koncipována jako automatizovaná, velkou část představují práce ruční. Především uložení průhledných členů a sestavení výrobních forem na podložkách se bez ruční práce neobejde. Po sestavení forem následuje fáze uložení betonu a začíná 24 hodinová fáze zrání. I v této fázi je beton ošetřován, aby měl ideální podmínky pro vytvrdnutí. Pevnost betonu je v této fázi cca 40 N/mm2. Po jednom dni jsou formy rozebrány a prvky převezeny do zracích komor na dobu 7 dnů. Po této době je prvek připraven k finální úpravě broušení a leštění. Jeho pevnosti dosahují hodnot okolo 55 N/mm2. Tyto finální úpravy probíhají na speciálním zařízení s několika brousícími a leštícími pozicemi, tak aby bylo na konci dosaženo vyleštěného povrchu. Tyto úpravy probíhají ve vodní lázni, aby bylo zaručeno dostatečné chlazení. Pevnost materiálu po 28 dnech zrání je více jak 60 N/mm2. Výrobky byly premiérově uvedeny na trh na veletrhu For Arch v Praze v září 2014. Daný produkt je vyráběn na samostatné výrobní lince v nové výrobní hale.

Výhody použití

Na celosvětovém trhu je velmi malé množství materiálů, které by měly nosnou funkci a zároveň přenášely světlo. Pro stavitele a architekty na trhu chybí vhodná funkční alternativa za tyto skleněné kostky. LiCrete® díky svým vlastnostem nabízí obě zmíněné vlastnosti ve zcela novém provedení. Díky úsporám elektrické energie a zvýšenému přísunu denního světla do budov lze říci, že využívání materiálu LiCrete® má příznivý dopad na životní prostředí.

Výrobek LiCrete® je také zařazen do soutěže Výrobek roku 2015. Více informací na www.vyrobekroku.cz.

¹) Zpracováno z podkladů firmy Beton Brož, s.r.o.
Autor: Zuzana Fajfrová
Foto: Archiv firmy