Litý asfalt v interiérech

Litý asfalt je dutin prostá hustá směs z písku – štěrku, plniva a vysoce kvalitního bitumenu jako pojiva. Jedná se zde o přírodní látky a liší se jak složením, technickými vlastnostmi a tak i škálou použití od známých asfaltů v silničním stavitelství. Litý asfalt neobsahuje dehet ani obdobné zdraví škodlivé látky. Jak dokládá odborná expertíza Státního zdravotního ústavu ze dne 21. 7. 2000, neuvolňují se z litého asfaltu žádné emise, a proto není námitek proti užití v interiérech budov.

Proč litý asfalt?

To je asi nejčastěji pokládaná otázka. Potěr z litého asfaltu splňuje všechny požadavky, kladené na moderní stavební hmotu v pozemním stavitelství a je proto uveden v mnoha evropských normách. Např. v německé DIN 18 560 jako rovnocenný materiál ke známým cementovým, anhydritovým a magnezitovým potěrům.

Vyjmenovat zde všechna pro a proti by výrazně překračovalo rámec tohoto článku. Proto se omezíme jen na ta nejdůležitější fakta.

Podlahy v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích
  • Litý asfalt se pokládá za horka, tj. při teplotě cca 230 °C. Okamžitě po zchladnutí (po 2–3 hodinách) může být přecházen a nebo může být položena podlahová krytina.
  • Doby potřebné pro chemickou reakci, hydrataci nebo vytvrzování odpadají. Kdo by to neznal – skluzy na stavbě, které vznikají, když potěr není ještě dostatečně vyzrálý a podle harmonogramu je třeba už pokládat parkety. Tuto problematiku potěr z litého asfaltu nezná. Naopak díky vysoké teplotě při pokládce a velkému množstvím uvolňovaného tepla pomáhá litý asfalt k vysušování budovy.
  • Díky visko-elastickému chování a vysokému vnitřnímu útlumu se ztrátovým faktorem 0,18 (beton má 0,0063) snižuje litý asfalt kročejový hluk až o 14 dB při, podle druhu užívání a zatížení požadované, jmenovité tloušťce 25–30 mm. Použitím vhodných izolačních hmot tak může být při konstrukčních výškách 35–55 mm dosaženo míry zlepšení kročejového hluku až o 32 dB.
  • Těchto hodnot lze jinak dosáhnout jen s materiály s „elasticitou gumy” a v běžné praxi jsou klasickými potěry nepřekonatelné.
  • Použití potěrů z litého asfaltu se při rekonstrukcích starých budov přímo nabízí, protože díky malým konstrukčním výškám a malé zabudovávané hmotnosti není třeba složitých opatření a stavebních úprav, aniž by bylo negativně ovlivněno zlepšení stavebně technických vlastností objektu a tím i kvalita bydlení.
  • Protože litý asfalt neobsahuje žádné dutiny, nemůže tedy přijímat vodu a je tedy vodonepropustný. Odpadají tedy náklady na hydroizolaci v místnostech s mokrým provozem. Litý asfalt má uzavřený povrch bez pórů, neposkytuje tedy bakteriím a mikrobům prostor k usazení a k životu. To výrazně zlepšuje hygienické poměry hlavně v potravinářských provozech, na sportovištích a v sociálních zařízeních.
Realizace v objektu Galexu v Třebechovicích

Průmyslové potěry a další využití

Ale litý asfalt nenachází uplatnění jen v bytové výstavbě. Díky vysoké otěruvzdornosti a necitlivosti vůči vodě a mnoha agresivním látkám (kyselinám, louhům, olejům, pohonným hmotám apod.) představuje litý asfalt trvalé řešení průmyslových potěrů. Při jmenovitých tloušťkách 35–40 mm mohou být průmyslové potěry z litého asfaltu ihned po zchladnutí přejížděny i nejtěžšími vozidly bez rizika škod nebo poruch. Při obvyklém denním výkonu cca 500 m2 je tak možno vedle provádění novostaveb rekonstruovat i staré podlahy, aniž by docházelo k několikadenním nebo týdenním výpadkům nebo omezením produkce. To je aspekt, který by neměl být při kalkulaci stavby opominut.

Samozřejmě splňuje litý asfalt i veškeré nároky kladené obvykle na silniční asfalt. Mohou tak být prováděny dopravní plochy na veřejných silnicích, na parkovištích, halových garážích a jejich stropech a na mostech.

Díky své struktuře bez dutin a tím i odolnosti proti změnám teploty, necitlivosti k rozmrazovacím solím a trvalému působení vody představuje litý asfalt ve spojení s vhodným bitumenovým svařovatelným pásem téměř ideální stavební materiál pro izolaci stavebních objektů proti vodě a díky své odolnosti proti prorůstání kořenů rostlin i pod zeminou zasypanými a ozeleněnými plochami.

Garáže v hotelu Windsor ve Špindlerově Mlýně

Vyšší náklady – lepší stavebně fyzikální vlastnosti objektů

Ve vyjmenovávání předností litého asfaltu by bylo možno dále pokračovat. Nabízí se však otázka: „Kde jsou nedostatky?”. Ty je třeba hledat především v nákladech. Protože se litý asfalt vyrábí ve speciálních stacionárních míchárnách a na stavbu se dopravuje v trvale vyhřívaných nákladních vozech, jsou náklady na výrobu a transport litého asfaltu a tím i nabídková cena vzhledem k běžným druhům potěru na první pohled vyšší.

To zejména proto, protože v současné době míchárny v České republice litý asfalt pro použití v interiérech nevyrábějí a horká směs se tedy musí importovat ze SRN. Stejně tak jsou i speciální lepidla, používaná k lepení podlahových krytin a parket na potěry z litého asfaltu, v pořizovacích nákladech dražší, než lepidla standardní.

Pokud se však zohlední očividné a zřejmé zlepšení stavebně fyzikálních vlastností objektu a enormní zkrácení doby výstavby a tyto faktory se započtou do kalkulace stavby, jsou pořizovací náklady ve výši 550–600 Kč/m2 (podle typu a objemu dodávky) vyšší jen relativně.

Další realizace asfaltové podlahy

Rozšíření nabídky na stavebním trhu

Mnohostranné možnosti použití litého asfaltu v pozemním stavitelství, stejně jako jeho technické a technologické vlastnosti, udělaly z litého asfaltu v posledních

30-ti letech v celé Evropě stavební materiál, bez kterého si mnoho investorů, stavebníků a projektantů už svoje stavby nedokáže představit. Litý asfalt představuje podstatné rozšíření nabídky na stavebním trhu v České republice, především vzhledem k velmi vysoké potřebě sanací a rekonstrukcí bytových i průmyslových objektů.

Protože bývají nové a neznámé věci vždy posuzovány kritickýma očima, doporučujeme při projektování a přípravě stavby vyžít odborných konzultací specializované firmy a vyžádat si podrobné projektové a technické podklady.

Autor:
Foto: Archiv firmy