Ilustrační foto: Nejdet Duzen

Majitelům nemovitých kulturních památek může pomoci s finančním plánováním jejich obnovy software Monurev

V České republice existuje více než čtyřicet tisíc nemovitých kulturních památek, z nichž je velký počet v havarijním stavu. Tyto objekty vyžadují vzhledem ke své památkové povaze vyšší náklady na sanaci a údržbu než běžné objekty, zároveň však bývá v jejich případě obtížné stanovit, s jakou částkou je potřeba počítat, aby obnova a údržba mohla být efektivně zajištěna. Včasná a správně provedená údržba by přitom dokázala výrazně prodloužit životnost těchto objektů a snížit náklady na jejich provoz a budoucí opravy. Software Monurev umožní vlastníkům těchto objektů na základě zadaných informací získat co nejpřesnější odhad plánovaných nákladů pro jejich obnovu.

Software byl vyvinut na Fakultě stavební ČVUT v Praze, je určen pro vlastníky a správce nemovitých kulturních památek – jednotlivce, kraje, města a obce – a k dispozici je zdarma. „Název Monurev vznikl z anglických slov Monuments a Revitalisastion, což je spojení pojmů kulturní památka a revitalizace,“ vysvětluje doc. Daniel Macek z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, který software vyvinul. Software přitom vychází z již dříve na fakultě vyvinuté aplikace, která se zabývala problematikou plánování údržby a obnovy stavebních objektů. Software Monurev je však na míru uzpůsoben potřebám správy nemovitých kulturních památek a zohlednění jejich specifik.

Monurev využívá databázi typových objektů a umožňuje získat z minima uvedených informací co nejpřesnější odhad plánovaných nákladů. „Uživatel si v nabídce vybere typový objekt, který nejvíce odpovídá objektu, pro který chce vytvořit plán údržby a obnovy, například typ fara. V nabídce přitom má 74 typových objektů. Poté je nutné do sytému zadat základní měrné parametry objektu, což je sklon střechy, počet podlaží, výška, šířka, délka a nadzemní výška objektu. Pro bližší specifikaci stavu objektu se zadává i rok výstavby. Na základě uvedených dat se vygeneruje předpokládaná skladba konstrukčních prvků, které se u daného typového objektu nejčastěji vyskytují a pro každý prvek je uvedena informace, kdy ho bude potřeba obnovit nebo zda bude stačit jeho údržba a jaké náklady na to budou potřebné,“ popisuje doc. Daniel Macek.

Se softwarovým výstupem lze i dále pracovat. „Uživatel může vstoupit do editace detailu vygenerovaného modelu objektu, takže může například odstraňovat a přidávat vygenerované konstrukční prvky, měnit jejich výměry, jednotkové ceny obnovy a údržby a upřesnit aktuální stav opotřebení příslušného konstrukčního prvku,“ dodává doc. Daniel Macek.

Autor: ČVUT 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy, redakčně zkráceno