Maximální tepelný komfort poskytuje u energeticky úsporných objektů podlahové a stropní vytápění

V souvislosti s vytápěním se mezi odborníky a laiky vedou neustálé diskuse o optimálním topném systému z pohledu pořizovacích a provozních nákladů. Při výběru by však investor spolu s projektantem měli myslet i na tepelný komfort. V místnostech vytápěných různým způsobem (elektrickým podlahovým nebo stropním vytápěním, ústředním teplovodním topením, kamny na uhlí, krbem atd.) se cítíme odlišně a náš celkový pocit ovlivňuje řada okolností.

Velmi důležitá je například skutečnost, jak je rozložena teplota vzduchu zejména ve vertikálním směru. Naše tělo reaguje na teplotu v každé části jinak, nejodolnější na změny teploty je hlava, naopak velmi citlivě reagují na teplotu naše kotníky a lýtka. Optimální je rovnoměrné rozložení teploty od podlahy ke stropu, čím jsou rozdíly mezi teplotami vyšší, tím je tepelný komfort horší – citlivě reagujeme například na výskyt vzdušného proudění v místnosti (určitě znáte rčení, že tady odněkud „táhne”). A jak ukazují výsledky I. etapy měření účinnosti, spotřeby energie a kvality vnitřního prostředí při použití různých topných systémů, realizované díky spolupráci firmy FENIX Jeseník a Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT (UCEEB) v laboratořích UCEEB, nejrovnoměrnější rozložení teplot je v prostorách vytápěných tzv. velkoplošnými sálavými systémy – tedy podlahovým a stropním vytápěním.

Dobré výsledky z hlediska tepelného komfortu poskytují i sálavé panely. Žádané jsou například skleněné sálavé panely ECOSUN GS, které spojují elegantní design bezrámových panelů GR a univerzálnost panelů ECOSUN G/E. Úchyty umožňují instalaci panelu na stěnu i na strop.

Průběh měření

Měření se zaměřilo na účinnost distribuce tepla a na homogenitu teplot v místnosti při použití různých topných systémů. Měření probíhalo při simulované venkovní teplotě –12 °C a kvalita budovy byla nastavena ve standardu tzv. domu s téměř nulovou spotřebou energie. Výsledky prokázaly, že i u těchto energeticky velmi úsporných budov (čím je budova hůře zateplena, tím jsou teplotní rozdíly v interiéru samozřejmě větší) hraje typ vytápění významnou roli pro vytvoření kvalitního vnitřního prostředí.

Stropními topnými foliemi ECOFILM lze efektivně a komfortně vytápět nejen bytové interiéry, ale i kancelářské prostory současných energeticky úsporných objektů.

Výsledky

U konvekčních topidel byly naměřeny výrazné teplotní rozdíly (až 3 K), přičemž nejchladnější hodnoty jsou dosahovány u podlahy. Naopak u podlahového sálavého vytápění je rozdíl teplot max. 0,5 K s tím, že teplota u podlahy je nejvyšší. Názorná je vertikální homogenita vytápěného prostoru při použití rozdílných druhů topidel (posuzuje se přitom rozdíl dosažených teplot mezi hlavou a kotníky sedící a stojící osoby). Naměřené hodnoty ukázaly, že nejrovnoměrnější rozložení teplot je v prostorách vytápěných tzv. velkoplošnými sálavými systémy – tedy podlahovým a stropním vytápěním, následované stropními a nástěnnými sálavými panely a na konci jsou potom klasické zdroje, pracující na bázi ohřevu vzduchu.

Podrobnější informace včetně grafů najdete na www.fenixgroup.cz.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy