Mezinárodní veletrh Dřevostavby 2011

Šestý ročník mezinárodního veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů, který se konal ve dnech 24. až 27. 2. 2011 v Praze-Holešovicích, opět potvrdil, že patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím veletrhům v naší republice.

Úrovní expozic a uvedenými novinkám se stal přehlídkou toho nejlepšího v oboru využití dřeva ve stavebnictví. V letošním roce se představilo více než 190 vystavovatelů z deseti zemí.

Hlavním tématem veletrhu byly nízkoenergetické a pasivní domy. Projekt tak reaguje na již schválenou směrnici Evropské unie o energetické náročnosti budov.

Veletrh zaštítily Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), Moravskoslezský dřevařský klastr, Dřevařský ústav, nadace Dřevo pro život, MPO, MŽP, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ČSSI.

Hlavní téma – pasivní domy

Hlavní téma veletrhu Dřevostavby zajišťovalo Centrum pasivního domu. Jednalo se především o semináře: Pasivní domy – proč a jak, Novinky v oblasti pasivních domů, Jak se žije v pasivním domě.

Po celou dobu trvání veletrhu mohli návštěvníci zavítat do expozice Platformy pasivních domů, kde nalezli nejen vystavující členy sdružení – Saint-Gobain Isover CZ, VELOX-WERK, ATREA, VALA DŘEVOSTAVBY, Knauf Insulation, RECIFA a jejich výrobky vhodné pro stavbu pasivních domů – ale také poradenské místo s odborníky, kteří radili s projekty energeticky úsporných domů.

Salon dřevostaveb

Další zajímavou akcí byl Salon dřevostaveb, určený všem zájemcům o dřevostavby z řad odborné i laické veřejnosti. Cílem salonu je prezentovat široké veřejnosti současnou kvalitní architekturu dřevostaveb v České republice, nabízet srovnání se zahraničním a seznamovat veřejnost s moderními trendy současné architektury, poskytovat kompletní spektrum informací o architektuře, technologiích a realizaci dřevěných domů a podporovat další rozvoj dřevostaveb a propagovat českou architekturu.

Dřevěná Stavba Roku 2011

Nadace Dřevo pro život zahájila soutěžní přehlídku moderních dřevostaveb a dřevěných konstrukcí nazvanou Dřevěná Stavba Roku 2011. Hlavním mottem soutěžních projektů a realizací je tentokrát život v kontaktu se dřevem. Soutěžní přehlídka volně navazuje na předchozí tři ročníky soutěže Dřevěný dům. Podrobnosti získáte na www.drevoprozivot.cz.

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Záleží na účelu, pro který je stavíme, a také na péči, kterou jim věnujeme po dobu jejich existence.

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Helena Hejhálková