Bývalá sýpka v ostravské čtvrti Svinov postavená na konci 18. století

Místo obilí zub času, ale jen dočasně

Ostrava, moravskoslezská metropole, je zvlášť v poslední době známá rekonstrukcemi historických a jim podobných objektů. Jako příklad volíme několika snímky nedávno zachráněné a obnovené městské jatky a doslova před několika týdny zpřístupněnou rekonstruovanou Grossmannovu vilu.

Nyní je takříkajíc na řadě bývalá sýpka v ostravské čtvrti Svinov. Předesíláme, že jde o notně zchátralé kamenocihlové stavení, kde si zub času v podobě povětrnostních vlivů a nezájmu o údržbu vybral daň v podobě propadlé střechy s pěti kdysi vikýři, opadané omítky, nahnutého komínu, shnilého krovu a na místě klempířských prvků náletové dřeviny a byliny (viz foto).

Sýpka ve zchátralém stavu před rekonstrukcí.

Připomeňme si sdělení k této stavbě od ostravského architekta Martina Strakoše. První zmínka o Svinovu pochází z roku 1265. V původně hospodářském dvoře rodu Wilczků se dochovala kamenná sýpka obdélníkového půdorysu, ze smíšeného kamenného a cihlového omítnutého zdiva. Sedlová střecha s ostrým sklonem byla pokrytá dřevěným šindelem. Uliční průčelí sýpky je zdůrazněno trojicí opěráků a prolomeno úzkými větracími otvory a dvěma liniemi obdélníkových okének s kovovými mřížemi. Ze západní strany je užší průčelí prolomeno novým vjezdem. Sýpka ve své východní části obsahuje bývalé přízemí, nyní suterén. Hlavní vnitřní prostor sýpky je oddělen od krovu dřevěným trámovým záklopkovým stropem, značně poškozeným. Oprava bude jednou z priorit ostravské památkové péče.

Sedlová střecha s ostrým sklonem byla pokrytá dřevěným šindelem.

Na východní straně se k sýpce pojí do svahu zasazený zděný dvoupodlažní dům z počátku 19. století. Obě zmíněné stavby, sýpka i sousední dům, představují nejcennější a nejstarší stavební památky Svinova. Dokládají vývoj Ostravska před obdobím industrializace. Sýpka bývá datována na konec 18. století, avšak její archaické stavební provedení patrné v asymetrickém pojetí průčelí, v celkové kompozici kleneb v přízemí a patře, umožňuje výstavbu posunout až na začátek 17. století, případně i o století dříve. Nejednoznačnost a absence písemných pramenů nedovolují uvedené datování vzniku stavby upřesnit.

Sýpka je ze smíšeného kamenného a cihlového omítnutého zdiva.

Statutární město Ostrava oslovilo vlastníky obou budov s nabídkou odkupu. Poté bude vypsána architektonická soutěž na rekonstrukci obou objektů. Nabízí se následné využití zachráněné památky jako místního kulturního a společenského centra i zázemí pro vzdělávání a informační účely. Sýpku najdete na křižovatce ulic Polanecká, Nad Porubkou a Bílovecká.

Oprava bude jednou z priorit ostravské památkové péče.
Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Mgr. Zdeněk Svoboda