Mnoho výhod v jediném zateplovacím systému Ecorock nebo Ecorock L - Zdravé teplo rodinného krbu

Základním izolantem dvou systémů Ecorock a Ecorock L je kamenná vlna. Její jedinečnou výhodou mezi tepelnými izolanty je nízký koeficient odporu proti prostupu vodních par z interiéru. Další vlastností kamenné vlny je schopnost tlumit hluk a také schopnost bránit šíření požáru. Vedle snížení nákladů na teplo získá tak uživatel i více klidu, zdravější bydlení a konečně i lepší ochranu majetku.

Vlastníte dům a chcete dlouhodobě vyřešit problém stále rostoucích výdajů za teplo pomocí aplikace kontaktního zateplovacího systému? Možná hledáte takový systém, který by společně s úsporami tepla přinesl i další efekty, např. zlepšil vnitřní pobytové klima, izoloval stavbu od vnějšího hluku, vyřešil odolnost stavby při působení ohně a přitom byl zárukou dlouhé životnosti. Řešením vašich starostí jsou kontaktní fasádní zateplovací systémy Ecorock a Ecorock L od firmy Rockwool.

Kamenná vlna (a podobně i jiné vláknité anorganické materiály) klade vodní páře přibližně stejný difúzní odpor jako nehybná vrstva vzduchu. Stejně dobře, či spíše ještě lépe tyto materiály ovšem propouštějí i vzduch, který páru unáší. Difúze vodní páry i vzduchu je spontánní statisticky podmíněný jev: hnací silou difúze vodní páry je rozdíl parciálních tlaků vodní páry uvnitř a vně, zatímco u vzduchu je to rozdíl jeho teplot (teplejší molekuly rychleji postupují - tzv. termodifúze). Difúze tedy znamená tok plynné látky, v našem případě vodní páry, kyslíku a dusíku stavební hmotou. Hmotám s nízkým difúzním odporem stavbaři obvykle říkají, že »dýchají«. Mnoho odborníků věří, že dýchaní stavební konstrukce neumožňuje uchycení a růst různých hub a plísní, kterým se daří v prostředí s minimem kyslíku. To je případ staveb zateplených kamennou vlnou: budova není uzavřena v neprodyšném obalu, uvnitř konstrukce nevznikají zárodky plísní, jež by pronikaly na povrch. Tím je dána podmínka pro udržení příznivého mikroklimatu, který brání vzniku plísní.

Kromě tvarové stálosti a dlouhé životnosti systému Ecorock výrobce zaručuje odolnost vůči chemickým a biologickým vlivům. Garance tloušťky tepelné izolace je samozřejmá, výjimečná je však možnost použítí fasádního systému Ecorock na různé podklady - na beton, cihly, kámen, plynosilikát i skeletové konstrukce. Výhodou je i povrchová samosmývatelnost. Zde je třeba zdůraznit, že neoddělitelnou součástí obou systémů je povrchová omítka. Její vlastnosti musí dovolit vodní páře, která, jak bylo zmíněno, velmi dobře prostupuje celou konstrukcí, aby mohla nakonec unikat ven. Platí-li obecně, že žádné prvky systému nelze nahrazovat nesystémovými materiály a postupy, platí to dvojnásob o omítce a technologii jejího zhotovení.

Další vynikající předností je vysoký stupeň izolace proti vnějšímu hluku, který oba systémy s kamennou vlnou doslova nabízejí. Vysokých, zvuk tlumících schopností kamenné vlny je využito při navrhování dělících stěn v multikinech. Zvuk se velmi špatně šíří především nepružným hmotným prostředím, což je právě kamenná vlna. Deska z kamenné vlny tlumí zvuk také mnohem lépe, než pěnové izolace, kde se zvuk šíří podobně jako ve vzduchu. Vrstva kamenné vlny, kromě toho, že zvuk sama nevede, ani neumožňuje, aby vnitřní, pevné a relativně pružné konstrukce akusticky rezonovaly s vnějšími zvukovými podněty.

Ecorock představuje ucelený systém od jednoho výrobce. Všechny materiály mají vysokou kvalitu, zaručenou certifikací.

Ecorock je vhodným řešením pro rodinné i výškové domy. Díky 360 atraktivním odstínům může dům zakrátko a bez dalších vynaložených prostředků vypadat jako zbrusu nový.

Rockwool nabízí dvě varianty systému. Ecorock a Ecorock L. Ecorock používá izolační desky s podélným vláknem a je vhodný zvláště na starší nesoudržnou omítku nebo nerovný povrch. Ecorock L oproti tomu používá izolační desky s kolmým vláknem a do výšky dvaceti metrů se nemusí kotvit.

Pojem Ecorock znamená nejen ekonomický, ale zároveň i ekologický. Snížením spotřeby tepla omezíte používání fosilních paliv a tím i nárůst hladiny oxidu uhličitého ve vzduchu.

Technické parametry systému

  • přídržnost lepicího tmele k podkladu a izolantu min. 60 kPa,
  • mrazuvzdornost 25 cyklů beze změn,
  • skupina hořlavosti izolantu B (nesnadno hořlavý) ČSN 73 0862,
  • index šíření plamene po povrchu systému ECOROCK, iS = 0,00 mm.min-1,
  • součinitel prostupu tepla při 50 mm U = 0,87 W.m-2.K-1.
Autor:
Foto: Archiv firmy