Moderní trendy ve sběru náměrů

V současné době již nikdo nepochybuje o přínosu měření při motivaci uživatelů bytů na úsporách nákladů na vytápění a dodávku vody. Nově se již většinou zavádí takové indikátory topných nákladů a vodoměry, které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot.

Právě dálkový odečet naměřených hodnot přináší snazší kontrolu spotřeby jednotlivých domácností i bez narušení soukromí jednotlivých uživatelů bytů. S potřebou odečtu všech energetických veličin se do popředí dostávají systémy používající otevřené standardy a protokoly před systémy proprietární a uzavřené bez možnosti snadné kombinace zařízení různých výrobců.

Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby tepla a následnému rozpočítání nákladů na vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.

Wireless M-Bus + OMS

Převážná část moderních zařízení začíná používat otevřený standard radiové komunikace Wireless M-Bus. Nově se začíná prosazovat také datový standard OMS, který integruje všechna média (elektřina, plyn, teplo a voda vč. Submeteringu) do jednoho systému. Byl vyvinut, aby byl zajištěn komunikační standard prosazující interoperabilitu mezi všemi měřenými produkty.

Přínos použití otevřených systémů a protokolů je zejména v možnosti snadné integrace do již instalovaných systémů AMR (Automatic meter reading) a možnost bezproblémové volby různých dodavatelů měřících zařízení a zároveň možnost volby při ukládání a vizualizaci naměřených dat. Tím je možno vybrat přesně takové řešení, které plně pokryje požadavky uživatelů. Od jednoduchého zobrazení naměřených hodnot po sofistikované systémy pro vyhodnocování spotřeby a vyhledávání úspor.

Systém VIPA

Systém měření a poměrového rozúčtování nákladů za vytápění VIPA byl vyvinut pro technické a legislativní podmínky našeho státu, a tudíž při výpočtu nemůže dojít ke znevýhodnění okrajových bytů. Rozúčtování nákladů za vytápění je prováděno podle dosahované teploty jednotlivých místností získané prostřednictvím teploty zpětné vody otopného tělesa a je plně v souladu s českou legislativou.

Indikátory VIPA poskytují jedinečný způsob rozúčtování nákladů na vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.

Po skončení topného období provádíme rozúčtování nákladů na jednotlivé byty. Každý uživatel pak obdrží individuální účet, který mu poskytne objektivní informaci o způsobu výpočtu úhrady

Inovované verze indikátorů topných nákladů VIPA EC Radio Plus a radiomodulu Vipa VM S Plus pro vodoměry Sensus Residia přidávají k protokolu Rcom standardizovaný sběr dat pomocí Wireless M-bus s datovou komunikací dle standardu OMS (Open Metering System). Díky tomu nabízíme jak snadnou implementaci do systémů AMR (Wireless M-Bus), tak plnohodnotný a levný pochůzkový sběr dat (Rcom), jelikož každý z protokolů je optimalizován pro jiný účel. Díky tomu není zákazník vázán na nabídku pouze jednoho dodavatele odečtové infrastruktury a umožní vhodnou kombinací jednotlivých prvků dosáhnout cíle s optimálním poměrem užitné hodnoty a nákladů.

Od 1. 1. 2017 začne platit směrnice EU o energetické účinnosti, která nařizuje, aby majitelé domů umožnili domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody a energií. Po její implementaci do českého právního řádu bude tento požadavek kladen i na zařízení používaná v České republice. V současné době jsou již všechna elektronická zařízení s dálkovým odečtem od společnosti VIPA CZ s.r.o. plně připravena na tuto směrnici.

Krátce o firmě VIPA CZ s.r.o.

Firma VIPA CZ s.r.o. je předním poskytovatelem služeb v oblasti měření a výpočtu úhrady za vytápění a rozpočtu úhrady za dodávku studené a teplé užitkové vody. Na trhu působí od roku 1991. V současné době má pobočky v Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Plzni, Praze, Trutnově a ve Zlíně. Společnost VIPA CZ s.r.o. potvrdila vysokou kvalitu svých služeb, když uspěla při certifikaci systému managementu kvality dle normy ISO 9001.

Autor: Petr Patočka
Foto: Archiv firmy