Multifunkční přístroj ProHood PH731 k měření a zaregulování VZT systémů

Firma Airflow Developments Ltd., špičkový výrobce měřicí techniky v oblasti vzduchotechniky, představuje přístroj ProHood PH731, jež vychází typově ze svého předchůdce (PH721) a je opět primárně určen k měření objemového průtoku na vířivých a velkoplošných vyústkách a to v rozsahu 42–4250 m3/hod s přesností ± 3% z měřené hodnoty ± 12 m3/hod.

ProHood lze použít k měření jak na straně sání (odvod), tak i na výtlaku (přívod). PH731 (obr. 1) využívá speciální tlakovou 16ti bodovou oboustrannou sondu Matrix. V trubkách Matrixu jsou měřicí otvory rozmístěné rovnoměrně po celém průřezu. Na základě průměrné hodnoty tlakové diference na Matrixu a teploty vzduchu pak vyhodnocovací jednotka přístroje určí objemový průtok.

Vyhodnocovací jednotku lze odpojit od PH731 a použít samostatně jako velice precizní mikromanometr k měření podtlaku, přetlaku nebo tlakové diference. Po připojení Prandtlovy sondy lze s novou integrovanou funkcí měření rychlostního profilu v potrubí dle teorie Log-Tchebycheff určit střední rychlost a objemový průtok v potrubí.

Nově lze k vyhodnocovací jednotce připojit i teleskopické termické sondy a změnit ji tak na přesný termický anemometr (rychlost, teplota a relativní vlhkost).

Obr. 1: Airflow ProHood PH731

Kompenzace tlakového odporu

Za ideálních podmínek proudění je ProHood velmi přesný přístroj. Odchylky proudění, které se v praxi často vyskytují, souvisí z velké části s charakterem proudění v důsledku designu koncových elementů a uspořádání celého vzduchotechnického zařízení. Přítomnost měřicího přístroje, jakým nástavec k měření objemového průtoku je, způsobí zpětný efekt (určitou tlakovou ztrátu), který je různý v závislosti na velikosti a stavu zařízení. PH731 má v sobě již integrován systém (pomocná klapka), který dokáže tuto tlakovou ztrátu určit a následně i kompenzovat.

Kompenzace chyby na vířivých anemostatech

Nejen tlaková ztráta PH731 ovlivňuje přesnost měření. Dalším podstatným faktorem je design koncových elementů. Zvláště pro přesnější měření vířivých anemostatů byl PH731 doplněn o křížový usměrňovač proudění (obr. 2), který (oproti svému předchůdci PH721) zpřesní a zrychlí vaše měření.

Obr. 2: Usměrnovač proudění

Menu přístroje, paměť a zpracování dat v PC

Velkou změnou (oproti starším modelům) prošel displej a vlastní Menu přístroje, které je velice přehledné a dobře strukturované. Alfanumerické znaky jsou doplněny i grafickými indikacemi a symboly jednotlivých sond. Hlavní měřená veličina je zobrazena velkým, dobře čitelným fontem.

Do paměti přístroje lze uložit až 26 500 naměřených hodnot (včetně datumu a času) do 100 různých testů. Testy můžete ze standardního značení 001, 002... uživatelsky přejmenovat např. na HALA1, VZT5. Každá jednotlivá naměřená hodnota může být buď jako okamžitá hodnota nebo střední hodnota dosažená zprůměrováním a uložena do paměti. Nechybí ani funkce Cont-Key a Cont-Time (vhodné pro dlouhodobé monitorování). Hodnoty uložené v paměti lze přenést do PC (USB kabel) a následně vyhodnotit pomocí software LogDat-CH.

Pro přímý tisk v průběhu měření (rozhraní Bluetooth) lze využít minitiskárnu typ 8943.

Precizní mikromanometr a barometr

Vyhodnocovací jednotku lze po vyjmutí z rámu přístroje ProHood použít samostatně jako vysoce přesný mikromanometr v rozsahu –3735 až +3735 Pa. Největší předností je potom automatické nulování každou sekundu, které zajišťuje přesnost ± 2 % z měřené hodnoty ±0,25 Pa. Mikromanometr je vhodný i pro měření s dynamickými rychlostními sondami a speciální 16ti bodovou rychlostní sondou Matrix (obr. 3).

Při měření s Prandtlovou sondou lze využít novou integrovanou funkci. Jedná se o bodové měření v průřezu pravoúhlého potrubí (Log-Tchebycheff) nebo kruhového potrubí (Log-linear). Po zadání rozměrů potrubí přístroj dopočítá potřebné body a jejich přesnou polohu v měřeném profilu. V průběhu vlastního měření potom displej indikuje jaký bod rychlostního profilu se má měřit, body ukládá do paměti a nakonec vyhodnotí střední hodnotu rychlosti (průtoku) včetně max. a min. hodnoty.

Vyhodnocovací jednotka je současně i přesný barometr. Barometrický tlak měří a indikuje s přesností ±2 % z měřené hodnoty.

Obr. 3: PH731 s rychlostní sondou Matrix

Termický anemometr

Odpojením vyhodnocovací jednotky od tělesa ProHood a připojením vhodné termické kombinované sondy získáte špičkový termický anemometr. V nabídce jsou celkem čtyři typy sond (960, 962, 964 a 966). Sondy jsou vhodné pro měření rychlostí (0 až 50 m/s), průtoků, teplot (od –10 do +60 °C) a případně relativní vlhkosti (5 až 95 % r.v.) především v potrubních systémech. Lze je však použít i pro měření velmi nízkých rychlostí ve volném prostoru, případně monitorování rychlostí na štěrbinových vyústkách.

Sonda 964 je teleskopická sonda s maximálním vysunutím na délku 1016 mm a s průměry 13 mm u rukojeti resp. 7 mm na konci sondy. Sonda má senzor rychlosti, teploty a relativní vlhkosti. Sonda 966 má stejné senzory jen má navíc na konci sondy ohebný kloub délky 162 mm (průměr kloubu 9,5 mm). Pokud nepotřebujete měřit relativní vlhkost a postačí vám pouze rychlost a teplota je možné volit základní sondu 960 (přímá teleskopická) resp. sondu 962 s ohebným kloubem. Sondy jsou opatřeny stupnicemi délky (mm i palce).

Po připojení některé z výše uvedených termických kombinovaných sond (obr. 4) dojde k aktivaci integrované funkce TURBULENCE (určení % turbulence měřeného rychlostního pole).

Obr. 4: Měření s termickou sondou

Obsah dodávky

Standardní dodávka obsahuje kromě vlastního přístroje PH731 s modrým nylonovým nástavcem o rozměrech nátisku 610 × 610 mm i další bohaté příslušenství. Nástavec 610 × 610 mm je odnímatelný od tělesa přístroje (viz další příslušenství). K vypnutí nástavce slouží 4 pevné tyčky (další dvě jsou dodány navíc jako náhradní). Kompletní přístroj ProHood včetně baterií a kalibračního certifikátu je uložen v plátěném vyztuženém kufru, který je doplněn kolečky a vysouvací rukojetí, pro snadnější transport. Kufr má i popruh a lze jej nosit přes rameno. V kufru je dále Prandtlova sonda 460 mm, PVC hadičky, dvě malé sondy pro odběr statického tlaku s magnetem, software LogDat-CH, USB kabel k přenosu dat do PC, AC adaptér včetně 4 ks NC-Aku baterií.

Doporučené příslušenství

Speciální sonda Matrix je určena k měření střední hodnoty rychlosti od hodnoty 0,125 m/s až po 12,5 m/s. Pokud potřebujete měřit rychlost např. na výdechu vzduchotechnického potrubí zakončeného filtrem, je sonda matrix přesně to co potřebujete. Tato sonda svojí konstrukcí zajišťuje vynikající přesnost zvláště při opakovatelných měřeních. K sondě je možné dodat i teleskop.

ProHood lze upevnit na stativ (dlouhodobá měření). Přímý tisk (rozhraní Bluetooth) zajistí minitiskárna typ 8943.

Vedle standardního nástavce 610 × 610 mm jsou v nabídce i další velikosti nástavců: 610 × 1220 mm, 305 × 1220 mm, 305 × 1525 mm, 915 × 915 mm, 406 × 406 mm, 710 × 710 mm, 710 × 1270 mm, 133 × 1220 mm. Navíc je nabízen i speciální „Bio nástavec” o rozměrech 205 × 560 mm a 255 × 560 mm.

Autor: Ing. Roman Rybín
Foto: Archiv firmy