Prvotní vjem návštěvníkovi zprostředkuje strukturovaná hliněná fasáda, která koncepčně navazuje na zeminu, jež se nevyhnutelně kupí při procesu dolování sklepních cest. Vizualizace: archiv Studia COSMO

Na Moravě vyroste sklep s fasádou z dusané hlíny

U vinného sklepa na jižní Moravě vznikne nová degustační místnost. Pro uskutečnění myšlenky přechodu od každodenního shonu do světa archivního vína, ukrytého pod zemí, zvolili architekti hliněný materiál fasády. Jednoduchost a pokora, která z fasády vyzařuje, vytváří kontrast se světem opojení a hodování.

Jde o propojení starého s novým, tedy o rekonstrukci původní lisovny a přístavbu nového hygienického zázemí. Autory návrhu jsou architekti ze Studia COSMO.

Prvotní vjem návštěvníkovi zprostředkuje strukturovaná hliněná fasáda, která koncepčně navazuje na zeminu, jež se nevyhnutelně kupí při procesu dolování sklepních cest. Po průchodu masivními kovovými dveřmi se host ocitne v degustační místnosti, jíž dominuje kulatý stůl se židlemi, na ose vstupu do přístavby je umístěno jednoduché umyvadlo. Čistý, až minimalistický design a omezená velikost degustační místnosti si přitom vyžádaly vynechat veškeré nadbytečné předměty či vybavení, a vznikla zde proto potřeba zřídit separátní provozní a hygienickou část, která je umístěna v monolitické betonové přístavbě. Ta je rozdělena poloprůhlednou stěnou vybudovanou z použitých pálených tašek – bobrovek. Za nimi vznikl nenápadný kout, jako stvořený pro soukromý rozhovor. Z prostoru pro degustaci se masivními kovovými dveřmi s několika petlicemi dostaneme do archivních sklepů.

Čistý design a omezená velikost degustační místnosti si vyžádaly vynechat veškeré nadbytečné předměty či vybavení, a vznikla zde proto potřeba zřídit separátní provozní a hygienickou část. Vizualizace: archiv Studia COSMO

Autoři v návrhu kombinují několik materiálů. Monolitická betonová konstrukce se zde potkává s tradičními kamenickými klenbami, surovými cihlami či střešní taškou. Nepřehlédnutelná fasáda je tvořena dusanou hlínou, její součástí jsou rovněž tři okna opatřená šambránami a čelní kovové dveře. Hmota sklepa bude z velké části ukryta pod úrovní terénu, do veřejného prostoru vystoupí právě především čelní hliněná stěna, jejíž forma respektuje architektonický ráz okolních objektů. Na ni navazuje konstrukce kamenné opěrné zdi, která kopíruje tvar svažitého pozemku. Zdejší specifický krajinný ráz je zachován i díky rozdělení sklepa do tří výškových úrovní a dvou místností.

V současnosti je projekt ve fázi přípravy výstavby, stavební povolení již bylo uděleno. Se spoluautorem návrhu Jiřím Kabelkou, architektem ze Studia COSMO, jsme však připravili malý rozhovor, v němž nám svůj návrh blíže představuje.

Co pro vás bylo při navrhování tohoto objektu největší inspirací?

Čelba raženého tunelu sklípku a jednotlivé sedimentované vrstvy terénu, které tvoří strukturu.

Z čeho jste čerpali například při výběru hlíny jako fasádního materiálu?

Volba tohoto materiálu vychází z celkového architektonického konceptu stavby. Chtěl jsem vytvořit drobný, nenápadný objekt, který by byl spjat s místem a se zemí. Materiál dusané hlíny nám umožňuje propojit exteriér stavby s půdou, ve které jsou vykrojeny chodby sklepního komplexu vinařství.

Autoři v návrhu kombinují několik materiálů. Monolitická betonová konstrukce se zde potkává s tradičními kamenickými klenbami, surovými cihlami či střešní taškou. Vizualizace: archiv Studia COSMO

Jaká technologie instalace/úpravy fasády bude použita?

Půjde o dusanou hlínu do bednění. Hlína bude promíchávána s cementem, ačkoli přesné složení není zatím stanoveno. Zpevněna bude pomocí výztuže. Veškeré zpracování proběhne přímo na místě. Kompaktování bude probíhat po deseti - až dvaceticetimetrových vrstvách, tak aby vizuálně i staticky došlo k vytvoření žádaného výsledku.

Jak bude zamezeno erozi hliněného dusaného materiálu použitého na fasádě sklepa?

Jde o předsazenou fasádu. Hlína tak bude navazovat na zděnou konstrukci sklepa a zároveň bude usazena na monolitický betonový sokl. Hlína tak nebude v přímém kontaktu s okolním terénem.

Jak bude řešeno napojení oken na hliněnou fasádu?

Okna a dveře budou usazeny do zděné konstrukce samotného sklepa. Parapety a masivní překlad budou z betonového prefabrikátu.

Jaké vzhledové změny lze na fasádě očekávat v průběhu let?

Počítáme, že materiál se bude v průběhu času měnit – s ohledem na povětrnostní podmínky, patinaci a vzlínání různých minerálů. Představa, že se v čase bude fasáda proměňovat nás však láká. Bude žít společně se stavbou.

Bude hlína ve své přirozené podobě použita také v interiérech, a pokud ano, kde a proč?

Hlínu objevíme na několika místech, kde končí původní sklepní zděné tunely, a odkryta bude i a samotná hliněná čelba. To je ono zmiňované propojení exteriéru – fasády – se zážitkem uvnitř komplexu chodeb.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Studia COSMO